Історія журналу

Наукове видання "Вісник НТУУ "КПІ". Філософія. Психологія. Педагогіка" засновано у 2001 р. (Свідоцтво про державну реєстрацію друкованого засобу масової інформації КВ№5589 від 05.11.2001 р.).