№ 2 (38) (2013)

Спеціальний випуск. У збірнику опубліковані матеріали Міжнародної науково-практичної конференції "Розвиток соціальної відповідальності у просторі вищої технічної освіти", проведеної 18-19 жовтня 2013 р. у м. Києві (Україна).

Зміст

Програма PDF
  13-18
СОЦІАЛЬНА ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ЯК ІМПЕРАТИВ УПРАВЛІННЯ У СФЕРІ ВИЩОЇ ОСВІТИ PDF
Анатолій Анатолійович Мельниченко 19-20
НОВІ ПЕРСПЕКТИВИ ВИЩОЇ ОСВІТИ ТА ПОЛІТИКИ ПРОВЕДЕННЯ ЄВРОПЕЙСЬКИХ ДОСЛІДЖЕНЬ ЯК РУШІЙНІ ГЕОПОЛІТИЧНІ ЧИННИКИ PDF (English)
Tomasz Stepien 20-21
ШЛЯХИ РОЗВИТКУ КОРПОРАТИВНОЇ СОЦІАЛЬНОЇ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ ТЕХНІЧНОГО УНІВЕРСИТЕТУ У СВІТЛІ ЩОРІЧНОЇ КОНФЕРЕНЦІЇ EBEN 2013 PDF (English)
Олена Василівна Винославська, Лідія Олександрівна Пампуха 21-23
СИНДРОМ АКАДЕМІЧНОЇ ПРОКРАСТИНАЦІЇ І СОЦІАЛЬНА ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ У СТУДЕНТСЬКОМУ ВІЦІ PDF
Світлана Іванівна Бабатіна 24-25
ДО ПРОБЛЕМИ СОЦІАЛЬНОЇ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ ВИЩОЇ ОСВІТИ В УМОВАХ СУЧАСНИХ ГЛОБАЛЬНИХ ЗМІН PDF
Ірина Олександрівна Блохіна 25-26
СОЦІАЛЬНА ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ І ПРОБЛЕМА ПРИРОДНИЧОНАУКОВИХ ЇЇ ПЕРЕДУМОВ PDF (Русский)
Олександр Анатолійович Бреусенко-Кузнєцов 27-28
СОЦІАЛЬНИЙ ТА ПСИХОЛОГІЧНИЙ КОНТРАКТИ ЯК УМОВИ РЕАЛІЗАЦІЇ ПРИНЦИПІВ ГЛОБАЛЬНОГО ДОГОВОРУ У ВИЩОМУ НАВЧАЛЬНОМУ ЗАКЛАДІ PDF
Олена Василівна Винославська 29-30
ПСИХОЛОГіЧНИЙ ПОТЕНЦІАЛ СОЦІАЛЬНОЇ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ СУБ'ЄКТА ДІЯЛЬНОСТІ PDF (Русский)
Наталія Юріївна Волянюк, Георгій Володимирович Ложкін 30-31
ЕТИЧНО-ЦІННІСНІ ЗАСАДИ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ ЗА СЬОГОДЕННЯ І МАЙБУТНЄ PDF
Віктор Ілларіонович Гур 32-33
ВИХОВАННЯ СОЦІАЛЬНОЇ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ ОСОБИСТОСТІ: ВІКОВИЙ АСПЕКТ PDF (Русский)
Тетяна Юріївна Гущина 33-35
СОЦІАЛЬНА ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ВИПУСКНИКА ТЕХНІЧНОГО ВНЗ PDF
Олександр Козловець, Ігор Левтун, Олексій Хворостина 35-36
ФОРМУВАННЯ СОЦІАЛЬНОЇ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ У ВИПУСКНИКІВ ВНЗ ЯК ЧИННИКА УСПІШНОГО ПРАЦЕВЛАШТУВАННЯ PDF
Оксана Лободинська 36-38
ЕКОЛОГІЧНА СКЛАДОВА СОЦІАЛЬНОЇ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ ВИПУСКНИКА ВНЗ PDF
Ірина Петрівна Магазинщикова 38-39
ВИХОВАННЯ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ СТУДЕНТІВ PDF (Русский)
Євгеній Володимирович Пузирьов 39-41
ПЛАГІАТ ЯК ЛЮСТРО ВИЩОЇ ОСВІТИ PDF
Алла Михайлівна Сингаївська 41-42
ЕКОЛОГІЧНІ АСПЕКТИ СОЦІАЛЬНОЇ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ PDF
Наталія Василівна Анацька 43-44
НАЦІОНАЛЬНА КУЛЬТУРА ТА ПРОБЛЕМИ ФОРМУВАННЯ СОЦІАЛЬНОЇ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ МАЙБУТНІХ ФАХІВЦІВ PDF
Георгій Віталійович Ангелов, Олена Миколаївна Кананихіна, Анатолій Олександрович Соловей 44-45
ЕТИКО-СВІТОГЛЯДНІ ЗАСАДИ ОСВІТИ ЯК УМОВА РОЗВИТКУ СОЦІАЛЬНОЇ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ PDF
Костянтин Олександрович Гусак 46-47
СОЦІАЛЬНА ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ОСОБИСТОСТІ ЯК ПРИНЦИП СОЦІОКУЛЬТУРНОГО ПРОЕКТУВАННЯ PDF (Русский)
Світлана Юріївна Гуцол, Кирило Віталійович Гуцол 47-48
ПОНЯТТЯ СОЦІАЛЬНОЇ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ ОСОБИСТОСТІ ТА ЇЇ АКТУАЛЬНІСТЬ У СУЧАСНОМУ СУСПІЛЬСТВІ PDF
Руслана Олександрівна Залеська 49-50
ОСОБЛИВОСТІ ВІДПОВІДАЛЬНОЇ ВЗАЄМОДІЇ МІЖ КЕРІВНИКОМ ТА ПІДЛЕГЛИМ PDF
Олена Калініна 50-51
ВПЛИВ СВІТОГЛЯДУ НА СОЦІАЛЬНО ВІДПОВІДАЛЬНУ ПОВЕДІНКУ СУЧАСНОГО ФАХІВЦЯ PDF
Сергій Андрійович Кононенко 51-52
ВПЛИВ МОРАЛЬНІСНОГО РОЗВИТКУ НА ПРОФЕСІЙНУ СОЦІАЛІЗАЦІЮ МАЙБУТНІХ ІНЖЕНЕРІВ PDF
Марія Олександрівна Кононець 53-54
СОЦІАЛЬНА ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ТА КУЛЬТУРА ПРАЦІВНИКІВ БІБЛІОТЕК PDF
Юлія Конюшенко 54-55
СОЦІАЛЬНА ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ВИПУСКНИКА ТЕХНІЧНОГО УНІВЕРСИТЕТУ ЯК ОРІЄНТИР МАКРОРІВНЯ НАЦІОНАЛЬНОГО РОЗВИТКУ PDF
Олена Маратівна Мелащенко 56-57
СОЦІАЛЬНА ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТУДЕНТА ТА КУЛЬТУРА PDF
Анна Ніколайчук 57-58
СОЦІАЛЬНА ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ МАЙБУТНІХ МОРЯКІВ ПРИ ВИВЧЕННІ СТАНДАРТНОЇ АНГЛІЙСЬКОЇ ФРАЗЕОЛОГІЇ ПРОФЕСІЙНОЇ СПРЯМОВАНОСТІ PDF (Русский)
Сергій Панов, Валентина Ковальчук 59-60
НОВА КУЛЬТУРА НАВЧАННЯ? ІКТ ТА КОМПЕТЕНЦІЇ У ВИЩІЙ ІНЖЕНЕРНІЙ ОСВІТІ PDF (English)
Tomasz Stepien 60-61
ИНЖЕНЕРНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ ПРЕДМЕТНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ КАК ФАКТОР ИЗМЕНЕНИЯ СОЦИАЛЬНЫХ ЦЕННОСТЕЙ PDF (Русский)
Амінет Шабанівна Апішева 62-63
ВЗАЄМОЗВ'ЯЗОК МОТИВАЦІЇ І ФОРМУВАННЯ СОЦІАЛЬНОЇ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ МАГІСТРА ТЕХНІЧНОГО УНІВЕРСИТЕТУ PDF
Тамара Ваганівна Девтерова 64-65
ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ЯК ПЕРЕДУМОВА СОЦІАЛЬНО-ПСИХОЛОГІЧНОЇ ТРАНСФОРМАЦІЇ МАЙБУТНІХ ФАХІВЦІВ PDF
Оксана Анатоліївна Жирун 65-66
ПСИХОЛОГІЧНІ АСПЕКТИ ФОРМУВАННЯ СОЦІАЛЬНОЇ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ МАЙБУТНІХ МЕНЕДЖЕРІВ PDF
Світлана Юріївна Мейтарчан 67-68
РОЛЬ СМИСЛОВОЇ СФЕРИ ОСОБИСТОСТІ У ФОРМУВАННІ СОЦІАЛЬНОЇ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ МАЙБУТНІХ ІНЖЕНЕРІВ PDF
Ольга Володимирівна Москаленко 68-69
ФОРМУВАННЯ СОЦІАЛЬНОЇ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ У СТУДЕНТІВ-МЕНЕДЖЕРІВ У ТЕХНІЧНОМУ УНІВЕРСИТЕТІ PDF
Валерія Сергіївна Савельєва 69-70
НАПРЯМИ ФОРМУВАННЯ ЕКОЛОГІЧНОЇ СКЛАДОВОЇ СОЦІАЛЬНОЇ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ МАЙБУТНІХ АВІАЦІЙНИХ ІНЖЕНЕРІВ PDF
Вадим Олександрович Федченко 70-71
ВІДПОВІДАЛЬНЕ СТАВЛЕННЯ СТУДЕНТІВ ТЕХНІЧНИХ СПЕЦІАЛЬНОСТЕЙ ДО ЧИТАННЯ ІНШОМОВНИХ ТЕКСТІВ З ФАХУ PDF
Інна Валеріївна Цимбал 71-72
УДОСКОНАЛЕННЯ СИСТЕМИ ВИКЛАДАННЯ ПСИХОЛОГІЧНИХ ДИСЦИПЛІН У МАЙБУТНІХ ІНЖЕНЕРІВ PDF
Тетяна Едуардівна Чукавіна, Анна Чукавіна 73-74
СОЦІАЛЬНО ВІДПОВІДАЛЬНИЙ ПІДХІД ДО ВІЛЬНОГО СПІЛКУВАННЯ ІНОЗЕМНОЮ МОВОЮ МОРЯКІВ: PDF (English)
Сергій Панов, Наталія Василішина, Юлія Тастан 74-75