Перегляд списку назв робіт


 
Випуск Назва
 
№ 1 (46) (2016) Cукупність організаійно-педагогічних умов сприяння стандартизації професійної підготовки вчителів іноземних мов Анотація   PDF
Оксана Євгенівна Мархева
 
№ 1 (40) (2014) «ПРИРОДОЗНАВСТВО У СВІТІ ХАОСА»: ПРО НЕПРАВОМІРНІСТЬ ЛЕҐІТИМАЦІЇ ЕПІСТЕМОЛОГІЧНОГО РЕЛЯТИВІЗМУ Анотація   PDF (Русский)
Мстислав Андрійович Казаков
 
№ 2 (41) (2014) «СРОДНЯ» ПРАЦЯ ЯК ОНТОЛОГІЧНА ПЕРЕДУМОВА ЩАСТЯ Анотація   PDF
Катерина Миколаївна Скворцова
 
№ 3 (39) (2013) ІCТОРІЯ ЕСТЕТИЧНОГО – ЛОГІКА РОЗВИТКУ ЛЮДСЬКОЇ ЧУТТЄВОСТІ Анотація   PDF
Галина Віталіївна Савчин
 
№ 1 (37) (2013) ІДЕЇ ВІТЧИЗНЯНОГО МЕЛОСУ В РОЗКРИТТІ КУЛЬТУРНО-ОСВІТНІХ СМИСЛІВ ІСТОРІЇ УКРАЇНСЬКОЇ КУЛЬТУРИ Анотація   PDF
Ірина Костянтинівна Покулита
 
№ 3 (42) (2014) ІДЕЯ ПРЕЦЕСІЇ ЯК СТРИЖНЕВА КОСМОЛОГІЧНА ІДЕЯ ГРЕКО-СКІФСЬКОЇ ПЕКТОРАЛІ Анотація   PDF
Наталія Іванівна Ніколова
 
№ 1 (43) (2015) ІЛЮЗОРНА БЕЗПЕКА НА ГРУНТІ ПЛАГІАТУ Анотація   PDF
Алла Михайлівна Сингаївська
 
№ 3 (45) (2015) ІНТЕГРАТИВНІ ПСИХІЧНІ ПРОЦЕСИ РЕГУЛЮВАННЯ ДІЯЛЬНОСТІ Анотація   PDF (Русский)
Наталія Юріївна Волянюк, Георгій Володимирович Ложкін
 
№ 2 (41) (2014) ІНТЕГРАТИВНИЙ ПІДХІД ПРИ ДОСЛІДЖЕННІ ПРОЦЕСУ РОЗВИТКУ ТВОРЧИХ ЗДІБНОСТЕЙ МАЙБУТНІХ ХУДОЖНИКІВ-МОДЕЛЬЄРІВ ОДЯГУ Анотація   PDF
Марина Василівна Вороніна
 
№ 1 (40) (2014) ІНТЕГРАЦІЯ ІНОЗЕМНИХ СТУДЕНТІВ У ІНТЕРНАЦІОНАЛЬНЕ ОСВІТНЄ СЕРЕДОВИЩЕ: ФІЛОСОФСЬКО-ОСВІТНІЙ ДИСКУРС Анотація   PDF
Олександр Анатолійович Іщенко
 
№ 2 (44) (2015) ІНТЕРНЕТИКА ЯК НАУКОВА ТА НАВЧАЛЬНА ДИСЦИПЛІНА: СОЦІАЛЬНО-ФІЛОСОФСЬКИЙ ДИСКУРС Анотація   PDF (Русский)
Володимир Ілліч Девтеров, Ілля Володимирович Девтеров
 
№ 2 (44) (2015) ІНФОРМАЦІЙНА ЕРА: ГЛОБАЛЬНІ ТРАНСФОРМАЦІЇ КУЛЬТУРНОГО ПРОСТОРУ Анотація   PDF
Ірина Ігорівна Федорова
 
№ 3 (45) (2015) ІСТОРИЧНА ПАМ'ЯТЬ ТА НАЦІОНАЛЬНА ТРАДИЦІЯ У ПРОБЛЕМНОМУ ПОЛІ ПОЛІТИЧНОЇ ОСВІТИ Анотація   PDF
Ірина Михайлівна Тимків
 
№ 1 (40) (2014) АКРЕДИТАЦІЯ ЯК ІМІДЖЕВА СТРАТЕГІЯ ПІДВИЩЕННЯ ЯКОСТІ ВИЩОЇ ОСВІТИ Анотація   PDF
Світлана Андріївна Свіжевська
 
№ 1 (37) (2013) АНТРОПОЛОГІЯ МІСТА У КОНТЕКСТІ ЕКЗИСТЕНЦІАЛЬНОГО АНАЛІЗУ Анотація   PDF
Марина Петрівна Препотенська
 
№ 2 (44) (2015) Апробація моніторингу системи вищої освіти на прикладі харківської області Анотація
В’ячеслав Андрійович Ямковий
 
№ 2 (47) (2016) Благодійність в інституціональному полі громадянського суспільства Анотація   PDF
Марина Михайлівна Житник
 
№ 2 (44) (2015) БЛАГОДІЙНСТЬ В СОЦІАЛЬНО-ФІЛОСОФСЬКІЙ РЕТРОСПЕКТИВІ ТА ПЕРСПЕКТИВІ Анотація   PDF
Марина Михайлівна Житник
 
№ 3 (45) (2015) ВІД КУЛЬТУРОВЕДЕННЯ ДО КУЛЬТУРОСОФІЇ: МЕТОДОЛОГІЧНИЙ АСПЕКТ ТРАНСФОРМАЦІЙНИХ ПРОЦЕСІВ Анотація   PDF (Русский)
Сергій Михайлович Форкош
 
№ 2 (38) (2013) ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ЯК ПЕРЕДУМОВА СОЦІАЛЬНО-ПСИХОЛОГІЧНОЇ ТРАНСФОРМАЦІЇ МАЙБУТНІХ ФАХІВЦІВ Анотація   PDF
Оксана Анатоліївна Жирун
 
№ 2 (38) (2013) ВІДПОВІДАЛЬНЕ СТАВЛЕННЯ СТУДЕНТІВ ТЕХНІЧНИХ СПЕЦІАЛЬНОСТЕЙ ДО ЧИТАННЯ ІНШОМОВНИХ ТЕКСТІВ З ФАХУ Подробиці   PDF
Інна Валеріївна Цимбал
 
№ 1 (43) (2015) ВІЗУАЛІЗАЦІЇ СМЕРТІ У ВІРТУАЛЬНОМУ ПРОСТОРІ Анотація   PDF (Русский)
Наталія Сергіївна Герасимова
 
№ 1 (43) (2015) ВІЗУАЛЬНІ ПРАКТИКИ ВІЙНИ ІМЕНІ БЕРТОЛЬДА ШВАРЦА Анотація   PDF
Олена Юріївна Павлова
 
№ 1 (43) (2015) ВДОСКОНАЛЕННЯ ВИЩОЇ ОСВІТИ ЯК ЕКЗИСТЕНЦІЙНА ПРОБЛЕМА Анотація   PDF
Наталія Вячеславівна Бородіна, Любов Василівна Пейчева
 
№ 2 (38) (2013) ВЗАЄМОЗВ'ЯЗОК МОТИВАЦІЇ І ФОРМУВАННЯ СОЦІАЛЬНОЇ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ МАГІСТРА ТЕХНІЧНОГО УНІВЕРСИТЕТУ Подробиці   PDF
Тамара Ваганівна Девтерова
 
№ 1 (37) (2013) ВЗАЄМОПЕРЕТИН ФІЛОСОФІЇ ОСВІТИ Й ВИХОВАННЯ У ТЕОРЕТИЧНІЙ РЕКОНСТРУКЦІЇ ФОРМ І СПОСОБІВ СПІЛКУВАННЯ ПОКОЛІНЬ Анотація   PDF
Галина Дмитрівна Берегова
 
№ 1 (37) (2013) ВИКОРИСТАННЯ САМОКОНТРОЛЮ ЯК ЗАСОБУ МОТИВАЦІЇ СТУДЕНТІВ У ВИВЧЕННІ ІНОЗЕМНОЇ МОВИ У НЕМОВНИХ ВНЗ Анотація   PDF
Наталія Сергіївна Нікітіна
 
№ 1 (46) (2016) ВИКОРИСТАННЯ СЕМАНТИЧНОГО ПРОСТОРУ СОЦІАЛЬНИХ МЕРЕЖ ДЛЯ АНАЛІЗУ СПОЖИВЧИХ УПОДОБАНЬ Анотація   PDF
Марина Євгенівна Пуляєвська
 
№ 2 (38) (2013) ВИХОВАННЯ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ СТУДЕНТІВ Анотація   PDF (Русский)
Євгеній Володимирович Пузирьов
 
№ 2 (38) (2013) ВИХОВАННЯ СОЦІАЛЬНОЇ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ ОСОБИСТОСТІ: ВІКОВИЙ АСПЕКТ Анотація   PDF (Русский)
Тетяна Юріївна Гущина
 
№ 2 (38) (2013) ВПЛИВ МОРАЛЬНІСНОГО РОЗВИТКУ НА ПРОФЕСІЙНУ СОЦІАЛІЗАЦІЮ МАЙБУТНІХ ІНЖЕНЕРІВ Анотація   PDF
Марія Олександрівна Кононець
 
№ 2 (38) (2013) ВПЛИВ СВІТОГЛЯДУ НА СОЦІАЛЬНО ВІДПОВІДАЛЬНУ ПОВЕДІНКУ СУЧАСНОГО ФАХІВЦЯ Анотація   PDF
Сергій Андрійович Кононенко
 
№ 1 (43) (2015) ГЛОБАЛІЗАЦІЙНА ФОБІЯ ТА ІНКЛЮЗИВНЕ БАЧЕННЯ В СОЦІОКУЛЬТУРНОМУ СВІТІ УКРАЇНИ Анотація   PDF
Степан Владиславович Янковський
 
№ 1 (46) (2016) ГУМАНІСТИЧНІ АСПЕКТИ ОСВІТИ ІНЖЕНЕРІВ НА ПРИКЛАДІ ВАРШАВСЬКОГО ТЕХНОЛОГІЧНОГО УНІВЕРСИТЕТУ Анотація   PDF (English)
Марек Якубяк
 
№ 3 (45) (2015) ГУМАНІСТИЧНІ ВИМІРИ СУЧАСНОГО СУСПІЛЬНОГО РОЗВИТКУ: СТАН, ТЕНДЕНЦІЇ ТА ПЕРСПЕКТИВИ Анотація   PDF
Роман Михайлович Богачов
 
№ 1 (43) (2015) ГУМАНІТАРНА ОСВІТА ЯК ЗАСІБ ПРОТИДІЇ НЕГАТИВНИМ ІНФОРМАЦІЙНИМ ВПЛИВАМ Анотація   PDF
Євгенія Олександрівна Архипова
 
№ 3 (42) (2014) ДІАЛОГ ЯК ФОРМА РОЗВИТКУ МИСЛЕННЯ Анотація   PDF
Ірина Анатоліївна Муратова
 
№ 3 (45) (2015) ДИНАМІКА ЦІННІСНИХ ТА СМИСЛОЖИТТЄВИХ ОРІЄНТАЦІЙ СТУДЕНТІВ ТЕХНІЧНИХ СПЕЦІАЛЬНОСТЕЙ Анотація   PDF
Ольга Володимирівна Москаленко
 
№ 3 (42) (2014) ДО КРИТИКИ ВЧЕННЯ Г. В. Ф. ГЕГЕЛЯ ПРО КАТЕГОРІЇ Анотація   PDF
Володимир Георгійович Семенов
 
№ 2 (38) (2013) ДО ПРОБЛЕМИ СОЦІАЛЬНОЇ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ ВИЩОЇ ОСВІТИ В УМОВАХ СУЧАСНИХ ГЛОБАЛЬНИХ ЗМІН Подробиці   PDF
Ірина Олександрівна Блохіна
 
№ 1 (40) (2014) ДОСВІД ВИКЛАДАННЯ СПЕЦІАЛЬНИХ ДИСЦИПЛІН АНГЛІЙСЬКОЮ МОВОЮ У ТЕХНІЧНОМУ УНІВЕРСИТЕТІ. НОТАТКИ З КАДРОВОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ Анотація   PDF
Євген Олексійович Покровський, Вадим Петрович Полторак, Леонід Юрійович Юрчук
 
№ 2 (41) (2014) ДОСЛІДЖЕННЯ ВПЛИВУ ІКТ НА САМООРГАНІЗАЦІЮ І САМОРОЗВИТОК ОСОБИСТОСТІ Анотація   PDF
Олена Василівна Винославська
 
№ 3 (45) (2015) ДОСЛІДЖЕННЯ ОСОБЛИВОСТЕЙ ПРОЯВУ РЕФЛЕКСИВНОСТІ МАЙБУТНІМИ УПРАВЛІНЦЯМИ НАВЧАЛЬНИМИ ЗАКЛАДАМИ Анотація   PDF
Ірина Олександрівна Блохіна
 
№ 2 (44) (2015) ДОСЛІДЖЕННЯ ПОЛЯ КУЛЬТУРИ: ФЕНОМЕНОЛОГІЧНИЙ ТА МЕТОДОЛОГІЧНІ АСПЕКТИ Анотація   PDF (Русский)
Сергій Михайлович Форкош
 
№ 2 (44) (2015) ЕВОЛЮЦІЯ ФІЛОСОФСЬКОГО ОСМИСЛЕННЯ СОЦІАЛЬНОЇ КОМУНІКАЦІЇ: ВІД КОНЦЕПЦІЇ СПІЛКУВАННЯ ДО СОЦІАЛЬНОЇ ТЕОРІЇ Анотація
Анастасія Олексіївна Цвібель
 
№ 3 (39) (2013) ЕКЗИСТЕНЦІАЛЬНИЙ СТРАХ ЯК ОНТОЛОГІЧНА ПЕРЕДУМОВА ПОСЕРЕДНОСТІ Анотація   PDF
Галина Василівна Гіоргадзе
 
№ 2 (38) (2013) ЕКОЛОГІЧНІ АСПЕКТИ СОЦІАЛЬНОЇ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ Анотація   PDF
Наталія Василівна Анацька
 
№ 2 (38) (2013) ЕКОЛОГІЧНА СКЛАДОВА СОЦІАЛЬНОЇ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ ВИПУСКНИКА ВНЗ Анотація   PDF
Ірина Петрівна Магазинщикова
 
№ 2 (38) (2013) ЕТИКО-СВІТОГЛЯДНІ ЗАСАДИ ОСВІТИ ЯК УМОВА РОЗВИТКУ СОЦІАЛЬНОЇ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ Анотація   PDF
Костянтин Олександрович Гусак
 
№ 2 (38) (2013) ЕТИЧНО-ЦІННІСНІ ЗАСАДИ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ ЗА СЬОГОДЕННЯ І МАЙБУТНЄ Анотація   PDF
Віктор Ілларіонович Гур
 
№ 1 (43) (2015) ЕФЕКТИВНЕ МОТИВУВАННЯ ПЕРСОНАЛУ В УЯВЛЕННЯХ МАЙБУТНІХ МЕНЕДЖЕРІВ Анотація   PDF
Світлана Юріївна Мейтарчан
 
№ 1 (43) (2015) ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ВАЛІДНОСТІ ТА НАДІЙНОСТІ МОВНИХ ТЕСТІВ ЗГІДНО ВИМОГ СТАНДАРТІВ НАТО «STANAG 6001» Анотація   PDF
Юлія Володимирівна Грищук, Вікторія Дмитрівна Галкіна
 
№ 1 (37) (2013) ЗАЛУЧЕННЯ СОЦІАЛЬНИХ ІНСТИТУТІВ ДО ГРАФІТІ-ДИСКУРСУ ЯК ШЛЯХ ПОДОЛАННЯ ВАНДАЛІЗМУ Анотація   PDF
Зося Вадимівна Кайс
 
№ 3 (39) (2013) ЗАСТОСУВАННЯ КОМПЛЕКСНИХ ІМІТАЦІЙНИХ ВПРАВ У МЕТОДИЦІ НАВЧАННЯ ТЕХНІЧНОГО ПРИЙОМУ НАКАТ СПРАВА Анотація   PDF
Оксана Миколаївна Чиченьова
 
№ 2 (41) (2014) ЗАСТОСУВАННЯ ОСВІТНЬО-ІНФОРМАЦІЙНОГО СЕРЕДОВИЩА У НАВЧАЛЬНОМУ ПРОЦЕСІ ВИЩОГО НАВЧАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ Анотація   PDF
Віталій Олегович Рахманов
 
№ 1 (40) (2014) ЗМІСТ ДИСЦИПЛІН ЦИКЛУ ПРОФЕСІЙНОЇ ТА ПРАКТИЧНОЇ ПІДГОТОВКИ ФАХІВЦІВ З ІНФОРМАТИКИ Анотація   PDF
Людмила Леонідівна Омельчук
 
№ 2 (44) (2015) ЗОРОВІ МЕТАФОРИ КУЛЬТУРИ У ВІЗУАЛЬНО-СМИСЛОВОМУ СЕГМЕНТІ МЕДІАКОМУНІКАЦІЇ Анотація   PDF
Ірина Костянтинівна Покулита
 
№ 2 (38) (2013) ИНЖЕНЕРНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ ПРЕДМЕТНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ КАК ФАКТОР ИЗМЕНЕНИЯ СОЦИАЛЬНЫХ ЦЕННОСТЕЙ Анотація   PDF (Русский)
Амінет Шабанівна Апішева
 
№ 1 (37) (2013) КЛАСИЧНА І НЕКЛАСИЧНА МЕТОДОЛОГІЯ В РЕАЛІЯХ СУЧАСНОГО ФІЛОСОФСЬКОГО ДИСКУРСУ Анотація   PDF
Віталій Миколайович Зуєв
 
№ 2 (44) (2015) КОГНІТИВНИЙ КРЕАТИВ У ВИМІРІ КОГНІТИВНИХ ПРАКТИК Анотація   PDF
Олександра Михайлівна Рубанець
 
№ 3 (39) (2013) КОМПЕТЕНТНІСНИЙ ПІДХІД ЯК УПРАВЛІНСЬКИЙ МЕХАНІЗМ РЕОРГАНІЗАЦІЇ СИСТЕМИ ВИЩОЇ ОСВІТИ УКРАЇНИ Анотація   PDF
Ірина Ігорівна Федорова, Марина Михайлівна Житник
 
№ 2 (41) (2014) КОНЦЕПТ ЖЕРТВИ В КУЛЬТУРІ ПІЗНЬОГО МОДЕРНУ І ЙОГО РЕФЛЕКСІЯ В ДЕТЕКТИВІ Анотація   PDF (English)
Ганна Олександрівна Крапівник
 
№ 2 (41) (2014) КОНЦЕПТУАЛЬНІ ЗАСАДИ СТАНОВЛЕННЯ МОДЕЛІ СУЧАСНОГО УНІВЕРСИТЕТУ В КОНТЕКСТІ РЕАЛІЗАЦІЇ ВЛАСНОЇ МІСІЇ В ІНФОРМАЦІЙНОМУ СУСПІЛЬСТВІ Анотація   PDF
Мар'яна Олексіївна Колотило
 
№ 3 (39) (2013) ЛЖЕНАУКА ЯК ПЕРЕТВОРЕНА ФОРМА НАУКОВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ: ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ Анотація   PDF
Мстислав Андрійович Казаков
 
№ 1 (37) (2013) ЛЮДИНОЦЕНТРИЧНІСТЬ ЗНАННЯ В ДОСОКРАТІВСЬКІЙ ФІЛОСОФІЇ Анотація   PDF
Ганна Михайлівна Костроміна
 
№ 1 (40) (2014) МAНIПУЛЯТИВНИЙ КOНТEКСТ БУТТЯ КOГНIТИВНOГO ПРOСТOРУ IНФOРМAЦIЙНOГO СУСПIЛЬСТВA Анотація   PDF
Олексій Павлович Северинчик
 
№ 1 (37) (2013) МІЖ МІФОСОМ ТА МЕЛОСОМ Анотація   PDF (Русский)
Світлана Юріївна Гуцол, Кирило Віталійович Гуцол
 
№ 1 (46) (2016) МЕДІЙНА ІДЕНТИЧНІСТЬ ЯК ФАКТОР ПОЛІТИЧНОЇ СОЦІАЛІЗАЦІЇ В ІНФОРМАЦІЙНОМУ СУСПІЛЬСТВІ Анотація   PDF (English)
Олександр Олександрович Демченко
 
№ 2 (44) (2015) МЕТАМОРФОЗИ ПРАВОВОЇ СВІДОМОСТІ В КОНТЕКСТІ СУЧАСНИХ ДЕРЖАВОТВОРЧИХ ПРОЦЕСІВ В УКРАЇНІ Анотація   PDF
Євген Вікторович Дергачов
 
№ 1 (46) (2016) МЕТАФІЗИЧНА ПСИХОЛОГІЯ ОСОБИСТОСТІ: ПРОБЛЕМА ДОСЛІДНИЦЬКИХ І ЗЦІЛЮЮЧИХ МЕТОДІВ Анотація   PDF (Русский)
Олександр Анатолійович Бреусенко-Кузнєцов
 
№ 2 (44) (2015) МЕТОДОЛОГІЧНІ АСПЕКТИ ВИЗНАЧЕННЯ «АРАБСЬКОЇ ВЕСНИ» ЯК РЕВОЛЮЦІЙНОЇ ХВИЛІ Анотація   PDF
Анна Володимирівна Дерев'янко
 
№ 3 (42) (2014) МЕТОДОЛОГІЧНА СВІДОМІСТЬ У ДОСЛІДЖЕННЯХ КОГНІТИВНОГО У СУЧАСНІЙ НАУЦІ Анотація   PDF
Олександра Михайлівна Рубанець
 
№ 2 (41) (2014) МУЗИЧНИЙ ПРОДЮСЕР ЯК СУБ’ЄКТ ТВОРЧОСТІ: ЗМІСТ ДІЯЛЬНОСТІ ТА СОЦІОКУЛЬТУРНІ НАСЛІДКИ Анотація   PDF
Ірина Костянтинівна Покулита, Артур Полховський
 
№ 2 (38) (2013) НАПРЯМИ ФОРМУВАННЯ ЕКОЛОГІЧНОЇ СКЛАДОВОЇ СОЦІАЛЬНОЇ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ МАЙБУТНІХ АВІАЦІЙНИХ ІНЖЕНЕРІВ Подробиці   PDF
Вадим Олександрович Федченко
 
№ 3 (45) (2015) НАУКА ТА СУСПІЛЬСТВО: ЯК ПРИКЛАДНІ ДОСЛІДЖЕННЯ ТА ФОРМАЛЬНІ ВИМОГИ СПРИЯЮТЬ ПСЕВДОНАУЦІ Анотація   PDF (Русский)
Мстислав Андрійович Казаков
 
1 - 75 з 172 результатів 1 2 3 > >>