Перегляд списку назв робіт


 
Випуск Назва
 
№ 2 (38) (2013) НАЦІОНАЛЬНА КУЛЬТУРА ТА ПРОБЛЕМИ ФОРМУВАННЯ СОЦІАЛЬНОЇ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ МАЙБУТНІХ ФАХІВЦІВ Анотація   PDF
Георгій Віталійович Ангелов, Олена Миколаївна Кананихіна, Анатолій Олександрович Соловей
 
№ 2 (38) (2013) НОВІ ПЕРСПЕКТИВИ ВИЩОЇ ОСВІТИ ТА ПОЛІТИКИ ПРОВЕДЕННЯ ЄВРОПЕЙСЬКИХ ДОСЛІДЖЕНЬ ЯК РУШІЙНІ ГЕОПОЛІТИЧНІ ЧИННИКИ Анотація   PDF (English)
Tomasz Stepien
 
№ 2 (38) (2013) НОВА КУЛЬТУРА НАВЧАННЯ? ІКТ ТА КОМПЕТЕНЦІЇ У ВИЩІЙ ІНЖЕНЕРНІЙ ОСВІТІ Анотація   PDF (English)
Tomasz Stepien
 
№ 3 (39) (2013) НОВА КУЛЬТУРА УЧІННЯ? ІНФОРМАЦІЙНІ Й КОМУНІКАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ (ІКТ) І КОМПЕТЕНЦІЇ У ВИЩІЙ ОСВІТІ ІНЖЕНЕРІВ Анотація   PDF (English)
Tomasz Stepien
 
№ 1 (43) (2015) ОНТОЛОГІЧНИЙ ВЕКТОР ОСМИСЛЕННЯ МЕДІАКУЛЬТУРИ Анотація   PDF
Катерина Олександрівна Стецюра
 
№ 1 (40) (2014) ОСНОВНІ ПІДХОДИ ДО СУТНОСТІ МЕХАНІЗМІВ ПСИХОЛОГІЧНОГО ЗАХИСТУ Анотація   PDF
Дар'я Поліщук
 
№ 2 (38) (2013) ОСОБЛИВОСТІ ВІДПОВІДАЛЬНОЇ ВЗАЄМОДІЇ МІЖ КЕРІВНИКОМ ТА ПІДЛЕГЛИМ Анотація   PDF
Олена Калініна
 
№ 1 (43) (2015) ОСОБЛИВОСТІ ТРАНСФОРМАЦІЇ ПРАВОВОЇ СВІДОМОСТІ НА СУЧАСНОМУ ЕТАПІ РОЗВИТКУ УКРАЇНИ Анотація   PDF
Євген Вікторович Дергачов
 
№ 3 (39) (2013) ПЕДАГОГІЧНІ УМОВИ ФОРМУВАННЯ СПЕЦІАЛЬНИХ УМІНЬ ТА НАВИЧОК У СПОРТИВНОМУ ОРІЄНТУВАННІ Анотація   PDF
Юрій Миколайович Вихляєв, Олена Володимирівна Доценко
 
№ 3 (39) (2013) ПИТАННЯ НАУКОВОСТІ В КОНТЕКСТІ РОЗМЕЖУВАННЯ ФУНДАМЕНТАЛЬНИХ І ПРИКЛАДНИХ ДОСЛІДЖЕНЬ Анотація   PDF
Сергій Миколайович Порев
 
№ 2 (38) (2013) ПЛАГІАТ ЯК ЛЮСТРО ВИЩОЇ ОСВІТИ Анотація   PDF
Алла Михайлівна Сингаївська
 
№ 2 (44) (2015) ПОЗАІНСТИТУЦІАЛЬНИЙ ФІЛОСОФСЬКИЙ ДІАЛОГ В УРБОПРОСТОРІ: CAFE-FILO Анотація   PDF
Марина Петрівна Препотенська
 
№ 2 (41) (2014) ПОНЯТТЯ ПОСТНЕКЛАСИЧНИХ ПРАКТИК У СУЧАСНОМУ ФІЛОСОФСЬКОМУ ДИСКУРСІ Анотація   PDF
Наталія Василівна Ніколаєнко
 
№ 2 (38) (2013) ПОНЯТТЯ СОЦІАЛЬНОЇ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ ОСОБИСТОСТІ ТА ЇЇ АКТУАЛЬНІСТЬ У СУЧАСНОМУ СУСПІЛЬСТВІ Анотація   PDF
Руслана Олександрівна Залеська
 
№ 2 (44) (2015) ПОНЯТТЯ ТВОРЧОСТІ — МІЖ МІСТЕРІЄЮ ТА ІСТОРІЄЮ Анотація   PDF
Василь Дмитрович Піхорович
 
№ 3 (42) (2014) ПОСТМОДЕРНИЙ УНІВЕРСИТЕТ І ЦИВІЛІЗАЦІЙНА ІДЕНТИЧНІСТЬ: ЦІННІСНИЙ АСПЕКТ Анотація   PDF
Наталія Ігорівна Кузьменко, Олександр Олександрович Демченко
 
№ 3 (39) (2013) ПРИНЦИПИ ЕКОНОМІКИ УНІВЕРСИТЕТІВ Анотація   PDF
Зарема Сайдаліївна Сейдаметова, Валерій Анатолійович Темненко
 
№ 2 (44) (2015) ПРО ПАМ'ЯТЬ ПО-ФІЛОСОФСЬКИ Анотація   PDF (Русский)
Ганна Михайлівна Костроміна, Сергій Михайлович Черкасов
 
№ 2 (47) (2016) ПРО СУТНІСТЬ ПРОФЕСІЙНИХ ЯКОСТЕЙ: ЛІТЕРАТУРНИЙ ОГЛЯД Анотація   PDF (English)
Наталя Борисівна Беньковська
 
№ 1 (46) (2016) ПРОБЛЕМА ІСНУВАННЯ ЛЮДИНИ В НІМЕЦЬКОМУ ЕКЗИСТЕНЦІАЛІЗМІ Анотація   PDF
Людмила Василівна Сторіжко
 
№ 1 (37) (2013) ПРОБЛЕМА ВІДСУТНОСТІ ЄДИНОЇ БАЗИ НАВКОЛОСМЕРТНИХ ПЕРЕЖИВАНЬ В РОСІЙСЬКОМОВНОМУ СЕРЕДОВИЩІ Анотація   PDF (Русский)
Іван Чаплін
 
№ 2 (38) (2013) Програма Подробиці   PDF
Олена Василівна Винославська
 
№ 3 (45) (2015) ПРОСТІР МЕТОДОЛОГІЧНОЇ ПРОБЛЕМАТИКИ ІСТОРІЇ ВІТЧИЗНЯНОЇ ПСИХОЛОГІЇ ОСОБИСТОСТІ Анотація   PDF (Русский)
Олександр Анатолійович Бреусенко-Кузнєцов
 
№ 3 (42) (2014) ПРОФЕСІЙНА АКРЕДИТАЦІЯ ОСВІТНІХ ПРОГРАМ ЯК УМОВА ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЯКОСТІ ІННОВАЦІЙНОЇ ІНЖЕНЕРНОЇ ОСВІТИ Анотація   PDF
Анатолій Анатолійович Гармаш, Світлана Андріївна Свіжевська
 
№ 2 (38) (2013) ПСИХОЛОГІЧНІ АСПЕКТИ ФОРМУВАННЯ СОЦІАЛЬНОЇ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ МАЙБУТНІХ МЕНЕДЖЕРІВ Подробиці   PDF
Світлана Юріївна Мейтарчан
 
№ 3 (42) (2014) ПСИХОЛОГІЧНІ ОСОБЛИВОСТІ МІФОПОРОДЖЕННЯ В КЛЮЧОВИХ МІФОПОРОДЖУЮЧИХ КОНТЕКСТАХ СОЦІОКУЛЬТУРНОГО ПРОСТОРУ Анотація   PDF (Русский)
Світлана Юріївна Гуцол
 
№ 2 (47) (2016) Психологічні особливості організації сюжетів «міфологічного типу» в контексті наративного самопроектування особистості Анотація   PDF
Світлана Юріївна Гуцол
 
№ 2 (41) (2014) ПСИХОЛОГІЧНІ ОСОБЛИВОСТІ САМОПРОЕКТУВАННЯ СТУДЕНТСЬКОЇ МОЛОДІ НА ПРИКЛАДІ «МІФОСЮЖЕТУ ПЕРЕХОДУ» Анотація   PDF
Світлана Юріївна Гуцол
 
№ 2 (38) (2013) ПСИХОЛОГіЧНИЙ ПОТЕНЦІАЛ СОЦІАЛЬНОЇ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ СУБ'ЄКТА ДІЯЛЬНОСТІ Анотація   PDF (Русский)
Наталія Юріївна Волянюк, Георгій Володимирович Ложкін
 
№ 3 (45) (2015) РІВЕНЬ РОЗВИТКУ КОМПОНЕНТІВ ФАСИЛІТАТИВНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ ПЕДАГОГІВ СІЛЬСЬКИХ ТА МІСЬКИХ ШКІЛ Анотація   PDF
Катерина Олександрівна Шевченко
 
№ 2 (47) (2016) РЕСУРСИ РЕАЛІЗАЦІЇ ПСИХОЛОГІЧНОГО ПОТЕНЦІАЛУ СУБ’ЄКТА НАУКОВО-ПЕДАГОГІЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ Анотація   PDF
Наталія Юріївна Волянюк, Георгій Володимирович Ложкін, Олег Павлович Шамрук
 
№ 1 (37) (2013) РЕЦЕПЦІЯ ФІЛОСОФСЬКО-ПЕДАГОГІЧНИХ ІДЕЙ С. Й. ГЕССЕНА В СУЧАСНИЙ ОСВІТНІЙ ДИСКУРС Анотація   PDF
Костянтин Олександрович Гусак
 
№ 1 (37) (2013) РОЗВИТОК ТВОРЧОЇ ОСОБИСТОСТІ УЧНІВ ПІДЛІТКОВОГО ВІКУ У НАВЧАЛЬНІЙ ДІЯЛЬНОСТІ Анотація   PDF
Марина Олександрівна Шопіна
 
№ 2 (41) (2014) РОЗРОБКИ ПРОГРАМНИХ ЗАСТОСУНКІВ В ТЕРМІНАХ ТАКСОНОМІЯ БЛУМА Анотація   PDF (Русский)
Зарема Сайдаліївна Сейдаметова
 
№ 2 (47) (2016) Роль історичної освіти у формуванні національної свідомості Анотація   PDF
Ірина Анатоліївна Селищева
 
№ 1 (37) (2013) РОЛЬ КЕРІВНИКА В СИСТЕМІ УПРАВЛІННЯ ЗАКЛАДАМИ ШКІЛЬНОЇ ОСВІТИ Анотація   PDF
Павло Дрозд
 
№ 2 (47) (2016) РОЛЬ ПРОГНОСТИЧНИХ ЗДІБНОСТЕЙ У ПРОФЕСІЙНІЙ ДІЯЛЬНОСТІ УПРАВЛІНЦІВ НАВЧАЛЬНИМИ ЗАКЛАДАМИ Анотація   PDF
Ірина Олександрівна Блохіна
 
№ 2 (38) (2013) РОЛЬ СМИСЛОВОЇ СФЕРИ ОСОБИСТОСТІ У ФОРМУВАННІ СОЦІАЛЬНОЇ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ МАЙБУТНІХ ІНЖЕНЕРІВ Подробиці   PDF
Ольга Володимирівна Москаленко
 
№ 1 (40) (2014) СВІТОГЛЯДНІ ОСОБЛИВОСТІ ІНДИВІДУАЛЬНИХ СТИЛІВ НАУЧІННЯ Анотація   PDF
Сергій Андрійович Кононенко
 
№ 1 (43) (2015) СВІТОГЛЯДНО-ФІЛОСОФСЬКІ ЗАСАДИ ІНТЕГРАЦІЇ УКРАЇНСЬКОЇ ВИЩОЇ ОСВІТИ У ЄВРОПЕЙСЬКИЙ ОСВІТНІЙ ПРОСТІР Анотація   PDF
Богдан Богданович Буяк
 
№ 2 (47) (2016) СЕМІОТИКА УКРАЇНСЬКОГО ТА ПОЛЬСЬКОГО АВАНГАРДУ (на прикладі діалогу К.Малевича – В.Стшемінського і Г.Стажевського) Анотація   PDF
Володимир Анатолійович Личковах
 
№ 3 (45) (2015) СЕМІОТИЧНЕ ДОСЛІДЖЕННЯ ІСТОРІЇ: ВИХІДНІ ПОЛОЖЕННЯ Анотація   PDF
Наталія Іванівна Ніколова
 
№ 3 (42) (2014) СЕРЕДОВИЩНО ОРІЄНТОВАНИЙ ПІДХІД ДО ВИХОВАННЯ У СТУДЕНТІВ ПОТРЕБИ ДО САМОСТІЙНИХ ЗАНЯТЬ ФІЗИЧНИМИ ВПРАВАМИ Анотація   PDF
Юрій Миколайович Вихляєв, Наталія Вікторівна Кузьменко
 
№ 1 (46) (2016) Сертифікація іншомовних знань у системі освіти дорослих у Німеччині. Анотація   PDF
Віта Анатоліївна Гаманюк, Наталія Володимирівна Хорошилова
 
№ 1 (46) (2016) СИЛА ІРРАЦІОНАЛЬНИХ ВІРУВАННЬ Анотація   PDF (English)
Наталія Олегівна Рева
 
№ 2 (38) (2013) СИНДРОМ АКАДЕМІЧНОЇ ПРОКРАСТИНАЦІЇ І СОЦІАЛЬНА ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ У СТУДЕНТСЬКОМУ ВІЦІ Анотація   PDF
Світлана Іванівна Бабатіна
 
№ 1 (40) (2014) СИНЕРГЕТИЧНИЙ ВЕКТОР ДОСЛІДЖЕННЯ БЕЗПЕКИ В СУЧАСНОМУ СУСПІЛЬСТВІ Анотація   PDF
Євгенія Олександрівна Архипова
 
№ 1 (37) (2013) СИСТЕМА ЦІННОСТЕЙ ЯК ЯДРО КОРПОРАТИВНОЇ КУЛЬТУРИ Анотація   PDF
Марія Йосипівна Дмитренко
 
№ 3 (45) (2015) СМИСЛОТВОРЧІ РЕСУРСИ ПРАКТИК МІФОТВОРЕННЯ Анотація   PDF
Світлана Юріївна Гуцол
 
№ 1 (43) (2015) СОЦІАЛЬНА ІДЕНТИФІКАЦІЯ ОСОБИСТОСТІ ЯК ПРЕДМЕТ ФІЛОСОФСЬКОЇ РЕФЛЕКСІЇ Анотація   PDF
Юлія Адольфівна Беньковська, Олена Аркадіївна Коваль
 
№ 2 (38) (2013) СОЦІАЛЬНА ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ І ПРОБЛЕМА ПРИРОДНИЧОНАУКОВИХ ЇЇ ПЕРЕДУМОВ Анотація   PDF (Русский)
Олександр Анатолійович Бреусенко-Кузнєцов
 
№ 2 (38) (2013) СОЦІАЛЬНА ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ВИПУСКНИКА ТЕХНІЧНОГО ВНЗ Анотація   PDF
Олександр Козловець, Ігор Левтун, Олексій Хворостина
 
№ 2 (38) (2013) СОЦІАЛЬНА ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ВИПУСКНИКА ТЕХНІЧНОГО УНІВЕРСИТЕТУ ЯК ОРІЄНТИР МАКРОРІВНЯ НАЦІОНАЛЬНОГО РОЗВИТКУ Анотація   PDF
Олена Маратівна Мелащенко
 
№ 2 (38) (2013) СОЦІАЛЬНА ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ МАЙБУТНІХ МОРЯКІВ ПРИ ВИВЧЕННІ СТАНДАРТНОЇ АНГЛІЙСЬКОЇ ФРАЗЕОЛОГІЇ ПРОФЕСІЙНОЇ СПРЯМОВАНОСТІ Анотація   PDF (Русский)
Сергій Панов, Валентина Ковальчук
 
№ 2 (38) (2013) СОЦІАЛЬНА ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ОСОБИСТОСТІ ЯК ПРИНЦИП СОЦІОКУЛЬТУРНОГО ПРОЕКТУВАННЯ Анотація   PDF (Русский)
Світлана Юріївна Гуцол, Кирило Віталійович Гуцол
 
№ 2 (38) (2013) СОЦІАЛЬНА ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТУДЕНТА ТА КУЛЬТУРА Анотація   PDF
Анна Ніколайчук
 
№ 2 (38) (2013) СОЦІАЛЬНА ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ТА КУЛЬТУРА ПРАЦІВНИКІВ БІБЛІОТЕК Анотація   PDF
Юлія Конюшенко
 
№ 2 (38) (2013) СОЦІАЛЬНА ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ЯК ІМПЕРАТИВ УПРАВЛІННЯ У СФЕРІ ВИЩОЇ ОСВІТИ Анотація   PDF
Анатолій Анатолійович Мельниченко
 
№ 2 (38) (2013) СОЦІАЛЬНИЙ ТА ПСИХОЛОГІЧНИЙ КОНТРАКТИ ЯК УМОВИ РЕАЛІЗАЦІЇ ПРИНЦИПІВ ГЛОБАЛЬНОГО ДОГОВОРУ У ВИЩОМУ НАВЧАЛЬНОМУ ЗАКЛАДІ Анотація   PDF
Олена Василівна Винославська
 
№ 2 (38) (2013) СОЦІАЛЬНО ВІДПОВІДАЛЬНИЙ ПІДХІД ДО ВІЛЬНОГО СПІЛКУВАННЯ ІНОЗЕМНОЮ МОВОЮ МОРЯКІВ: Анотація   PDF (English)
Сергій Панов, Наталія Василішина, Юлія Тастан
 
№ 2 (44) (2015) СОЦІОГУМАНІТАРНИЙ ПОТЕНЦІАЛ РОЗВИТКУ СЕНСОРНИХ ТЕХНОЛОГІЙ Анотація   PDF
Юрій Дмитрович Генсіцький
 
№ 1 (40) (2014) СОЦІОКУЛЬТУРНІ ЧИННИКИ ВАРІАТИВНОСТІ КОРПОРАТИВНОЇ КУЛЬТУРИ ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ Анотація   PDF
Ольга Ігорівна Божок
 
№ 3 (42) (2014) СПІВВІДНОШЕННЯ ЛОКУС КОНТРОЛЮ ТА СОЦІАЛЬНОЇ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ ОСОБИСТОСТІ Анотація   PDF
Олена С. Ковальчук
 
№ 3 (42) (2014) СТАНОВЛЕННЯ СУБ'ЄКТА ОСВІТНЬОЇ ПОЛІТИКИ: ВІД СУБ'ЄКТИВНОСТІ ДО СУБ'ЄКТНОСТІ Анотація   PDF
Наталія Михайлівна Пожарська
 
№ 3 (45) (2015) СТАНОВЛЕННЯ ТВОРЧО ОБДАРОВАНОЇ ОСОБИСТОСТІ У КОНСТРУКТОРСЬКІЙ ДІЯЛЬНОСТІ Анотація   PDF
Олена Олександрівна Горова
 
№ 3 (45) (2015) СТРУКТУРАЛІСТСЬКА ІНТЕРПРЕТАЦІЯ ЛЮДИНИ ЯК ТЕКСТУ Анотація   PDF
Людмила Василівна Сторіжко
 
№ 1 (37) (2013) СТУКТУРНІ КОМПОНЕНТИ ЦІННІСНО-СМИСЛОВОЇ СФЕРИ ОСОБИСТОСТІ Анотація   PDF
Ольга Володимирівна Москаленко
 
№ 2 (44) (2015) СУСПІЛЬНІ КОЛІЗІЇ ТА ПЕРЕТВОРЕНІ ФОРМИ ПРОЦЕСУ ПОСТАВАННЯ ЛЮДИНИ ДІЙСНОЇ ТА СУСПІЛЬСТВА ГІДНОГО Анотація   PDF
Роман Михайлович Богачов
 
№ 1 (37) (2013) СУЧАСНІ ІНСТРУМЕНТИ ПРОЕКТУВАННЯ МУЛЬТИМЕДІЙНИХ ПОВІДОМЛЕНЬ СТУДЕНТАМИ РАДІОТЕХНІЧНИХ СПЕЦІАЛЬНОСТЕЙ Анотація   PDF (English)
Микола Андрійович Тищенко
 
№ 1 (43) (2015) ТВОРЧІСТЬ ПАЦІЄНТІВ ЯК ЧИННИК ПОДОЛАННЯ ТАБУ ЩОДО ОБГОВОРЕННЯ ОНКОЛОГІЧНИХ ПРОБЛЕМ. ПОЛЬСЬКИЙ ДОСВІД Анотація   PDF (English)
Емілія Мазурек
 
№ 3 (42) (2014) ТВОРЧИЙ ПОТЕНЦІАЛ ЯК ЧИННИК РОЗВИТКУ СОЦІАЛЬНОЇ АКТИВНОСТІ ПІДЛІТКІВ Анотація   PDF
Марина Олександрівна Шопіна
 
№ 1 (43) (2015) ТЕОРЕТИЧНІ ЗАСАДИ СУЧАСНОЇ ФІЛОСОФІЇ УПРАВЛІННЯ Анотація   PDF
Анатолій Анатолійович Мельниченко
 
№ 1 (40) (2014) ТЕОРЕТИЧНІ ПЕРЕДУМОВИ АКТУАЛІЗАЦІЇ ОСОБИСТІСНОГО ПРОЕКТУ ЯК СЮЖЕТУ МОЖЛИВОЇ ІСТОРІЇ Анотація   PDF (Русский)
Світлана Юріївна Гуцол
 
№ 1 (43) (2015) ТЕХНОЛОГІЧНИЙ ДИСКУРС СУЧАСНОГО ІСТОРИЧНОГО РОЗВИТКУ Анотація   PDF
Віталій Миколайович Зуєв
 
№ 1 (43) (2015) ТРАНСФОРМАЦІЇ СУЧАСНОГО ЕТИЧНОГО КОНСЕКВЕНЦІАЛІЗМУ: ВІД ГЕДОНІСТИЧНОГО УТИЛІТАРИЗМУ ДО УТИЛІТАРИЗМУ БАЖАННЯ Анотація   PDF (Русский)
Ірина Ігорівна Маслікова
 
76 - 150 з 172 результатів << < 1 2 3 > >>