Перегляд списку назв робіт


 
Випуск Назва
 
№ 2 (47) (2016) ТРАНСФОРМАЦІЯ ПІДГОТОВКИ СУЧАСНИХ ІНЖЕНЕРІВ В КОНТЕКСТІ БІЗНЕС-ОСВІТИ Анотація   PDF
Олена Анатоліївна Акімова, Анна Миколаївна Іщенко
 
№ 1 (40) (2014) ТРАНСЦЕНДЕНЦІЯ СВОБОДИ В ЦІННІСНОМУ УНІВЕРСУМІ ОСОБИСТОСТІ Анотація   PDF
Леонід Андрійович Подолянко
 
№ 1 (46) (2016) ТРЕНІНГОВІ ЗАНЯТТЯ ЯК ЕФЕКТИВНА ФОРМА ПІДГОТОВКИ МАЙБУТНІХ МЕНЕДЖЕРІВ ДО МОТИВУВАННЯ ПЕРСОНАЛУ Анотація   PDF
Світлана Юріївна Мейтарчан
 
№ 2 (38) (2013) УДОСКОНАЛЕННЯ СИСТЕМИ ВИКЛАДАННЯ ПСИХОЛОГІЧНИХ ДИСЦИПЛІН У МАЙБУТНІХ ІНЖЕНЕРІВ Подробиці   PDF
Тетяна Едуардівна Чукавіна, Анна Чукавіна
 
№ 3 (39) (2013) УНІВЕРСИТЕТ ЯК УНІКАЛЬНИЙ СУБ'ЄКТ СОЦІАЛЬНОГО ПІЗНАННЯ (ФІЛОСОФСЬКИЙ ДИСКУРС) Анотація   PDF
Наталія Ігорівна Кузьменко, Олександр Олександрович Демченко
 
№ 1 (40) (2014) УПРАВЛІННЯ ДЛЯ СТАЛОГО РОЗВИТКУ: СОЦІАЛЬНО-ФІЛОСОФСЬКИЙ РАКУРС Анотація   PDF
Геннадій Арзуйович Нерсесян, Анна Миколаївна Іщенко
 
№ 1 (37) (2013) УЯВЛЕННЯ ПРО МЕТОДОЛОГІЮ РОЗВИТКУ ОСОБИСТОСТІ В СПОРТИВНО-ПЕДАГОГІЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ Анотація   PDF (Русский)
Георгій Володимирович Ложкін, Андрій Борисович Колосов
 
№ 2 (44) (2015) ФІЛОСОФСЬКІ ПРОБЛЕМИ СУЧАСНИХ АНТРОПОГЕНЕТИЧНИХ ДОСЛІДЖЕНЬ Анотація   PDF
Наталія Василівна Ніколаєнко
 
№ 1 (40) (2014) ФІЛОСОФСЬКА РЕФЛЕКСІЯ ФЕНОМЕНУ СОЦІАЛЬНОГО ПРОЕКТУВАННЯ Анотація   PDF
Олена Анатоліївна Шаповалова
 
№ 3 (42) (2014) ФІЛОСОФСЬКЕ ОСМИСЛЕННЯ ФЕНОМЕНУ СУЧАСНОЇ ІНФОРМАЦІЙНОЇ ВІЙНИ Анотація   PDF
Северин О. Радчич
 
№ 3 (42) (2014) ФІЛОСОФСЬКО-КУЛЬТУРОЛОГІЧНІ ЗАСАДИ КОНЦЕПТУ «КУЛЬТУРНИЙ СМИСЛ» Анотація   PDF
Інна Вячеславівна Виселко
 
№ 1 (37) (2013) ФІЛОСОФСЬКО-ОСВІТНІЙ АСПЕКТ АНТИЧНОГО ДІАЛОГУ Анотація   PDF (Русский)
Ірина Анатоліївна Муратова
 
№ 1 (37) (2013) ФІЛОСОФСЬКО-ОСВІТНІЙ АСПЕКТ АНТИЧНОГО ДІАЛОГУ Анотація   PDF (Русский)
Ірина Анатоліївна Муратова
 
№ 1 (43) (2015) ФЕНОМЕН БЮРОКРАТІЇ У СВІТОВІЙ ФІЛОСОФСЬКІЙ ДУМЦІ Анотація   PDF
Ростислав Іванович Пашов
 
№ 3 (45) (2015) ФЕНОМЕН ДОВІРИ В МЕНТАЛЬНИХ РЕПРЕЗЕНТАЦІЯХ СТУДЕНТІВ ТЕХНІЧНОГО УНІВЕРСИТЕТУ Анотація   PDF
Марія Олександрівна Кононець
 
№ 2 (44) (2015) ФОРМУВАННЯ ЛОГІЧНОЇ КУЛЬТУРИ СТАРШОКЛАСНИКІВ ЗА ДОПОМОГОЮ ГРАФІЧНИХ ОРГАНІЗАТОРІВ ПРИ НАВЧАННІ КРЕАТИВНОМУ ПИСЬМУ НА УРОКАХ АНГЛІЙСЬКОЇ МОВИ Анотація   PDF
Катерина Миколаївна Супрун
 
№ 2 (38) (2013) ФОРМУВАННЯ СОЦІАЛЬНОЇ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ У ВИПУСКНИКІВ ВНЗ ЯК ЧИННИКА УСПІШНОГО ПРАЦЕВЛАШТУВАННЯ Анотація   PDF
Оксана Лободинська
 
№ 2 (38) (2013) ФОРМУВАННЯ СОЦІАЛЬНОЇ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ У СТУДЕНТІВ-МЕНЕДЖЕРІВ У ТЕХНІЧНОМУ УНІВЕРСИТЕТІ Анотація   PDF
Валерія Сергіївна Савельєва
 
№ 3 (42) (2014) ФОРМУВАННЯ ЦІННІСНОЇ ОРІЄНТАЦІЇ СТУДЕНТІВ НА ЗДОРОВИЙ СПОСІБ ЖИТТЯ Анотація   PDF
Людмила Юріївна Дудорова
 
№ 1 (40) (2014) ХРОНОТОПНІ ВИМІРИ В СОЦІАЛЬНО-ФІЛОСОФСЬКІЙ ПАРАДИГМІ Анотація   PDF
Людмила Михайлівна Димитрова
 
№ 2 (47) (2016) ЧУТТЄВЕ ПІЗНАННЯ ЯК ПРЕДМЕТ ВІЗАНТІЙСЬКОЇ ЕСТЕТИКИ АСКЕТИЗМУ Анотація   PDF
Андрій Вікторович Царенок
 
№ 2 (38) (2013) ШЛЯХИ РОЗВИТКУ КОРПОРАТИВНОЇ СОЦІАЛЬНОЇ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ ТЕХНІЧНОГО УНІВЕРСИТЕТУ У СВІТЛІ ЩОРІЧНОЇ КОНФЕРЕНЦІЇ EBEN 2013 Анотація   PDF (English)
Олена Василівна Винославська, Лідія Олександрівна Пампуха
 
151 - 172 з 172 результатів << < 1 2 3