Контактна інформація

Редакція наукового збірника "Вісник НТУУ "КПІ". Філософія. Психологія. Педагогіка"

Національний технічний університет України "Київський політехнічний інститут"

пр. Перемоги 37

м. Київ, 03056

Україна

Основна контактна особа

Архипова Євгенія Олександрівна
відповідальний секретар Вісника; канд. філос. н., доцент кафедри теорії та практики управління, Факультет соціології і права, НТУУ "КПІ"

Супровід та підтримка

Архипова Євгенія Олександрівна