Заява про конфіденційність

Здійснюючи подання статті для публікації в цьому журналі, автори автоматично дають згоду на публікацію у відкритому доступі таких особистих даних:

- прізвище, ім'я, по батькові;
- універсальний ідентифікатор вченого (ORCID);
- відомості про наукову кваліфікацію (науковий ступінь, вчене звання);
- відомості про місце роботи та посаду;
- електронна пошта.

Адреси та телефони, які вказуються користувачами сайту цього журналу, будуть використовуватись виключно для виконання внутрішніх технічних завдань цього журналу; вони не будуть поширюватись та передаватись стороннім особам.