Вісник Національного технічного університету України "КПІ". Філософія. Психологія. Педагогіка

Увага! Журнал тимчасово не приймає статті у зв'язку з перереєстрацією!
Журнал призначений для публікації наукових праць українських та зарубіжних учених з філософії, психології і педагогіки вищої освіти.

ISSN: 1683-3309 (друкований), 2308-9393 (Online)
Рубрики наукового видання: Філософія, Психологія, Педагогіка.
Мови публікацій видання: українська, російська, англійська.
Періодичність виходу журналу: 3 рази на рік.

Збірник наукових праць внесено до переліку наукових фахових видань України з філософії (Постанова Президії ВАК України від 10 листопада 2010 р. №1-05/7).
Збірник представлено у вітчизняних і міжнародних наукометричних та інформаційних базах: Index Copernicus (ICV 2014=55,47), РІНЦ, Google Scholar, ELAKPI, "Україніка наукова".

Засновано у листопаді 2001 року.


Вісник НТУУ "КПІ". Філософія. Психологія. Педагогіка

Анонси

 

Увага! Перереєстрація журналу

 

Шановні автори!

Редакція журналу повідомляє вам, що журнал знаходиться в процесі перереєстрації у зв'язку зі зміною назви.

Прийом статей тимчасово припинено. 

 
Опубліковано: 2018-06-14 Детальніше...
 
Більше анонсів...

№ 2 (47) (2016)

Збірник наукових праць "Вісник НТУУ "КПІ". Філософія. Психологія. Педагогіка" за 2016 р., № 2 (47)

Зміст

Філософія

Благодійність в інституціональному полі громадянського суспільства PDF
Марина Михайлівна Житник 3-9
СЕМІОТИКА УКРАЇНСЬКОГО ТА ПОЛЬСЬКОГО АВАНГАРДУ (на прикладі діалогу К.Малевича – В.Стшемінського і Г.Стажевського) PDF
Володимир Анатолійович Личковах 10-16
ЧУТТЄВЕ ПІЗНАННЯ ЯК ПРЕДМЕТ ВІЗАНТІЙСЬКОЇ ЕСТЕТИКИ АСКЕТИЗМУ PDF
Андрій Вікторович Царенок 17-23

Психологія

РОЛЬ ПРОГНОСТИЧНИХ ЗДІБНОСТЕЙ У ПРОФЕСІЙНІЙ ДІЯЛЬНОСТІ УПРАВЛІНЦІВ НАВЧАЛЬНИМИ ЗАКЛАДАМИ PDF
Ірина Олександрівна Блохіна 24-29
РЕСУРСИ РЕАЛІЗАЦІЇ ПСИХОЛОГІЧНОГО ПОТЕНЦІАЛУ СУБ’ЄКТА НАУКОВО-ПЕДАГОГІЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ PDF
Наталія Юріївна Волянюк, Георгій Володимирович Ложкін, Олег Павлович Шамрук 30-37
Психологічні особливості організації сюжетів «міфологічного типу» в контексті наративного самопроектування особистості PDF
Світлана Юріївна Гуцол 38-44

Педагогіка

ТРАНСФОРМАЦІЯ ПІДГОТОВКИ СУЧАСНИХ ІНЖЕНЕРІВ В КОНТЕКСТІ БІЗНЕС-ОСВІТИ PDF
Олена Анатоліївна Акімова, Анна Миколаївна Іщенко 45-52
ПРО СУТНІСТЬ ПРОФЕСІЙНИХ ЯКОСТЕЙ: ЛІТЕРАТУРНИЙ ОГЛЯД PDF (English)
Наталя Борисівна Беньковська 53-62
Роль історичної освіти у формуванні національної свідомості PDF
Ірина Анатоліївна Селищева 63-65