ЕКЗИСТЕНЦІАЛЬНИЙ СТРАХ ЯК ОНТОЛОГІЧНА ПЕРЕДУМОВА ПОСЕРЕДНОСТІ

Галина Василівна Гіоргадзе

Анотація


У статті розглянуто феномен страху з точки зору впливу його різновидів (страх як біологічний захисний механізм, страх як психологічний феномен, різновиди екзистенціальних страхів) на життєдіяльність людини та на можливість її творчої самореалізації. Визначається захисна функція страху, його гальмівний ефект особистісного розвитку людини та ефект обмеження внутрішньої і соціальної свободи. Особливу увагу приділено аналізу екзистенціального страху як (переважно неусвідомленого) «гальмівного механізму» та чиннику блокування розвитку особистості і, у такий спосіб, як онтологічну передумову посередності та джерело стереотипного, шаблонного мислення. Проаналізовано різновиди екзистенціальних страхів, а також поширені способи їхнього упередження та «входження» у посередність.

Екзистенціальний страх розглядається у статті також як мотивуючий чинник творчої діяльності (для творчої меншості), наслідки якої могли б задовольнити потребу людини у стабільності та прогнозованості життя і завдяки створеним ілюзіям приборкати основні екзистенціальні страхи переважної більшості, неспроможної до творчості. Однак здатність до творчості та сама творчість незмінно пов’язані з поглядом «в очі» основним екзистенціальним страхам та подоланням їх, що власне і стає дійсним, а не ілюзорним вивільненням від страху. Творчість (у сенсі творчої діяльності та творчості як її результату) розглядається автором як можлива тільки в результаті «відкритості» екзистенціальним страхам та пов’язаною з ними площиною невідомості. Як наслідок, творчість уможливлює свободу від природи, від соціуму, від потреб та від екзистенціальних страхів.


Ключові слова


страх; соціальна свобода; посередність; «відкритість новому»; філософія творчості

Повний текст:

PDF

Посилання


Aike, D. (2001) Strakh. Trevoga i trevozhnost'. Sankt-Peterburg : Piter, 43-62.

Brofman, V. V., Masterov, B. M. (2002) Filosofiia «strakha». Vestnik RGNF,1, 60–77.

Il'in, E. P. (2005) Psikhofiziologiia sostoianii cheloveka. Sankt-Peterburg : Piter.

Izard, K. E. (2006) Psikhologiia emotsii. Sankt-Peterburg : Piter.

Kempinski, A. (1998) Ekzistentsial'naia psikhiatriia. Moskva : Sovershenstvo.

Nikiforov, A. S. (2010) Nevrologiia. Polnyi tolkovyi slovar'. Moskva : Eksmo.

Riman, F. (2010-2013) Osnovnye formy strakha. The Access Mode : http : //royallib.ru/read/riman_frits/osnovnie_formi_straha.html#3716 (30.08.13).

Svendsen, L. (2010) Filosofiia strakha. Moskva : Progress-Traditsiia.

Spinoza (2001) Razum preodolevaet strakh. Mei, R. Problema trevogi. Moskva : EKSMO-Press, 34–37.

Shcherbatykh, Iu.V. (2006) Izbavit'sia ot strakha? Moskva : Eksmo.

Shcherbatykh, Iu. V. (2006) Problemy klassifikatsii ekzistentsial'nykh strakhov lichnosti. Natsional'nye proekty kak faktor sozidaniia sovremennoi Rossii : Sbornik nauchnykh trudov regional'noi mezhvuzovskoi nauchnoi konferentsii. Voronezh : VF MGEI, 176–178.

Epikur (1969) Iz pis'ma k Menekeiu. Antologiia mirovoi filosofii v 4 tomakh. Moskva : Mysl', tom 1, chast' 1, 354–358.

Ianoukh, G. (2011) Kafka F. Razgovory s Kafkoi. Sankt-Peterburg : Aster-Kh.


Пристатейна бібліографія ГОСТ


1. Айке Д. Страх / Д. Айке // Тревога и тревожность. – СПб. : Питер, 2001. – С. 43–62.

2. Брофман В. В. Философия «страха» / В. В. Брофман, Б. М. Мастеров // Вестник РГНФ. – 2002. – № 1. – С. 60–77.

3. Ильин Е. П. Психофизиология состояний человека / Е. П. Ильин. – СПб. : Питер, 2005. – 412 с.

4. Изард К. Э. Психология эмоций / К. Э. Изард. – СПб. : Питер, 2006. – 464 с.


5. Кемпински А. Экзистенциальная психиатрия / А. Кемпински. – М. : Совершенство, 1998. – 320 с.

6. Никифоров А. С. Неврология / А. С. Никифоров // Полный толковый словарь. – М. : Эксмо, 2010. – 464 с.

7. Риман Ф. Основные формы страха [Електронний ресурс] / Ф. Риман. – Режим доступу : http://royallib.ru/read/riman_frits/osnovnie_formi_straha.html#3716 (30.08.13)

8. Свендсен Л. Философия страха / Л. Свендсен. – М. : Прогресс-Традиция, 2010. – 288 с.

9. Спиноза. Разум преодолевает страх / Спиноза // Р. Мэй. Проблема тревоги. – М. : ЭКСМО-Пресс, 2001. – С. 34–37.

10. Щербатых Ю. В. Избавиться от страха? / Ю. В. Щербатых. – М. : Эксмо, 2006. – 256 с.

11. Щербатых Ю. В. Проблемы классификации экзистенциальных страхов личности // Национальные проекты как фактор созидания современной России : Сб. научн. трудов регион. межвуз. научн. конф. – Воронеж : ВФ МГЭИ, 2006. – С. 176–178.

12. Эпикур. Из письма к Менекею / Эпикур // Антология мировой философии: В 4 т. – М. : Мысль, 1969. – Т. 1. – Ч. 1. – С. 354-358.

13. Яноух Г., Кафка Ф. Разговоры с Кафкой. – СПб. : Астер-Х, 2011. – 120 с. 

Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution 4.0 International License.