ЛЖЕНАУКА ЯК ПЕРЕТВОРЕНА ФОРМА НАУКОВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ: ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ

Мстислав Андрійович Казаков

Анотація


У статті ставиться проблема розгляду феномену лженауки через марксистське поняття перетвореної форми. Для постановки проблеми вказано загальні риси феномену імітації науки та його відмінності від науки. Виходячи з проблематики та спираючись на загальні риси обох феноменів, дається авторське визначення поняття лженауки як перетвореної форми науки. На конкретних прикладах із наукової практики (бозони Хіггса та теорія тахіонів) та псевдонаукових понять (торсіонні поля, теорія енграмів, Н-промені тощо) ілюструється відмінність наукової теорії від її перетвореної форми. Для розширення розгляду проблеми лженауки як перетвореної форми наукової діяльності автором наводиться розгляд лженауки як зміни дискурсу в рамках трактування даного концепту в епістемології Мішеля Фуко. Лженаука, розглянута як перетворена форма (та як зміна дискурсу), дає можливість розгляду лженаукової діяльності як виду перетвореної людської діяльності, яка відокремлює лженауку в окремий соціальний інститут, сутність якого, імітуючи форму інституцій науки (від методології до створення цілих академій), йде врозріз із сутнісними ознаками останньої. На думку автора, при філософській рефлексії відносно критерію демаркації, яку із впевненістю можна вважати одним із найважливіших питань гносеології, найбільш генералізуючим визначенням феномену лженауки є його розуміння як перетвореної форми науки. Виходячи з даного визначення, можливе більш детальне сходження від абстрактного до розуміння та критичного аналізу кожної конкретної лженаукової теорії чи дисципліни із подальшою класифікацією.


Ключові слова


лженаука; філософія науки; перетворена форма; марксизм

Повний текст:

PDF

Посилання


Bodriiiar, Zh. (2007) K kritike politicheskoi ekonomii znaka. Moskva : Akademicheskii Proekt.

Bekon, F. (1977) Sochineniia v dvukh tomakh. T.1. Moskva : Mysl'.

V zashchitu nauki (2009) Komissiia po bor'be s lzhenaukoi i fal'sifikatsiei nauchnykh issledovanii RAN. Moskva : Nauka, 2006, 6.

V zashchitu nauki (2012) Komissiia po bor'be s lzhenaukoi i fal'sifikatsiei nauchnykh issledovanii RAN. Moskva : Nauka, 2006, 11.

Ginzburg, V. L. (2003) O neponimanii v voprosakh o lzhenauke i vzaimosviazi nauki i religii. Vestnik RAN, T. 73, 9, 816-822.

Gusserl', E. (2010) Kartezianskie meditatsii. Seriia : Filosofskie tekhnologii. Klassika. Moskva : Akademicheskii proekt.

Dekart, R. (2000) Metafizychni rozmysly. Kyi'v : Junivers.

Devis, E. (2008) Tekhnognozis : mir, magiia i mistitsizm v informatsionnuiu epokhu. Ekaterinburg : Ul'tra. Kul'tura.

Kant, I. (2001) Kritika sposobnosti suzhdeniia. Seriia : Slovo o sushchem. Sankt-Peterburg : Nauka.

Kant, I. (2009) Kritika chistogo razuma. Moskva : Eksmo.

Krugliakov, E. P. Odichanie. The Access Mode : http://scepsis.net/library/id_2503.html

Krugliakov, E. P. Tak kuda zhe my idem? ili Vpered v Srednevekov'e! The Access Mode : http://scepsis.net/library/id_519.html

Krugliakov, E. P. (2001) «Uchenye» s bol'shoi dorogi. Moskva : Nauka.

Krugliakov, E. P. (1998) Chto zhe s nami proiskhodit? Novosibirsk : Izd-vo SO RAN.

Kuvakin, V. A. (1998) Tvoi rai i ad. Chelovechnost' i beschelovechnost' cheloveka : Filosofiia, psikhologiia i stil' myshleniia gumanizma. Sankt-Peterburg : «Aleteiia»; Moskva : «Logos».

Mamardashvili, M. K. Prevrashchennye formy. The Access Mode : http: //philosophy.ru/library/mmk/forms.html

Marks, K. (1988) Kapital. Kritika politicheskoi ekonomii. Tom 2, Kniga 2, Protsess obrashcheniia kapitala. Moskva : Politizdat.

Marks, K. (1951) Kapital. Kritika politicheskoi ekonomii. Tom 3, Kniga 3, Protsess kapitalisticheskogo proizvodstva, vziatyi v tselom. Moskva : Gospolitizdat.

Martishina, N. I. (1996) Kognitivnye osnovaniia paranauki : Nauchnoe izdanie. Omsk : Izdatel'stvo OmGTU.

Merlo-Ponti, M. (1999) Fenomenologiia vospriiatiia. Sankt-Peterburg : Iuventa, Nauka.

Naidysh, V. M. (1999) Nauka i kvazinauchnye formy kul'tury. MPU : Signal.

Naidysh, V. M., Gnatik, E. N., Danilov, V. N. (2008) Nauka i kvazinauka. Moskva : Al'fa-M.

Serdiukov, Iu. M. (2005) Al'ternativa paranauke. Moskva : Academia.

Spinoza, B. (2010) Kratkii traktat o Boge, cheloveke i ego schast'e; Traktat ob usovershenstvovanii razuma; Etika. Moskva : Mir knigi, Literatura.

Stepin, V. S. (2000) Nauka i lzhenauka. Naukovedenie,1, 72–81.

Fuko, M. (2012) Arkheologiia znaniia. Sankt-Peterburg : ITs `Gumanitarnaia Akademiia.

Fuko, M. (2007) Germenevtika sub"ekta. Kurs lektsii, prochitannykh v Kollezh de Frans v 1981-1982 uchebnom godu. Sankt-Peterburg : Nauka.

Fuko, M. (2010) Istoriia bezumiia v klassicheskuiu epokhu. Moskva : AST, Astrel'.

Fuko, M. (2010) Rozhdenie kliniki. Moskva : Akademicheskii Proekt.


Пристатейна бібліографія ГОСТ


1. Бодрийяр Ж. К критике политической экономии знака / Ж. Бодрийяр. – М. : Академический Проект, 2007. – 335 с.

2. Бэкон Ф. Сочинения : Т.1. / Ф. Бэкон. – М. : Мысль, 1977. – 567 с.

3. В защиту науки / [отв. ред. Э. П. Кругляков] ; Комиссия по борьбе с лженаукой и фальсификацией науч. исслед. РАН. – 2009. – Бюллетень № 6.– 206 с.

4. В защиту науки / [отв. ред. Э. П. Кругляков] ; Комиссия РАН по борьбе с лженаукой и фальсификацией научных исследований. – 2012. – Бюллетень № 11. – 124 с.

5. Гинзбург В. Л. О непонимании в вопросах о лженауке и взаимосвязи науки и религии / В. Л. Гинзбург // Вестник РАН. – 2003. – Т. 73. – № 9. – С. 816–822.

6. Гуссерль Э. Картезианские медитации / Э. Гуссерль. – М. : Академический проект, 2010. – 229 с.

7. Декарт Р. Метафізичні розмисли / Р. Декарт. – К. : Юніверс, 2000. – 304 с.

8. Дэвис Э. Техногнозис : мир, магия и мистицизм в информационную эпоху / Э. Дэвис. – Екатеринбург : Ультра. Культура, 2008. – 408 с.

9. Кант И. Критика способности суждения / И. Кант. – СПб. : Наука, 2001. – 512 с.

10. Кант И. Критика чистого разума / И. Кант. – М. : Эксмо, 2009. – 736 с.

11. Кругляков Э. П. Одичание [Электронный ресурс] / Э. П. Кругляков. – Режим доступа: http://scepsis.net/library/id_2503.html

12. Кругляков Э. П. Так куда же мы идем? или Вперед в Средневековье! [Электронный ресурс] / Э. П. Кругляков. – Режим доступа: http://scepsis.net/library/id_519.html

13. Кругляков Э. П. «Ученые» с большой дороги / Э. П. Кругляков. – М. : Наука, 2001. – 320 с.

14. Кругляков Э. П. Что же с нами происходит? / Э. П. Кругляков. – Новосибирск : Изд-во СО РАН, 1998. – 167 с.

15. Кувакин В. А. Твой рай и ад. Человечность и бесчеловечность человека : Философия, психология и стиль мышления гуманизма / В. А. Кувакин. – М. : Логос, 1998. – 360 с.

16. Мамардашвили М. К. Превращенные формы [Электронный ресурс] / М. К. Мамардашвили. – Режим доступа : http://philosophy.ru/library/mmk/forms.html

17. Маркс К. Капитал. Критика политической экономии : Т.2., Кн.2. Процесс обращения капитала / К. Маркс. – М. : Политиздат, 1988. – 649 с.

18. Маркс К. Капитал. Критика политической экономии : Т. 3, кн.. 3 : Процесс капиталистического производства, взятый в целом / К. Маркс. – М. : Госполитиздат, 1951. – 932 с.

19. Мартишина Н. И. Когнитивные основания пара науки / Н. И. Мартишина. – Омск : Изд-во ОмГТУ, 1996. – 187с.

20. Мерло-Понти М. Феноменология восприятия / М. Мерло-Понти. – Спб. : Ювента, 1999. – 608 с.

21. Найдыш В. М. Наука и квазинаучные формы культуры / В. М. Найдыш. – МПУ : Сигналъ, 1999. – 306 с.

22. Наука и квазинаука / Под ред. В. М. Найдыша. – М. : Альфа-М, 2008. – 320 с.

23. Сердюков Ю. М. Альтернатива паранауке / Ю. М. Сердюков. – М. : Academia, 2005. – 312 с.

24. Спиноза Б. Краткий трактат о Боге, человеке и его счастье; Трактат об усовершенствовании разума; Этика / Спиноза. – М. : Мир книги, 2010. – 480 с.

25. Степин В. С. Наука и лженаука / В. С. Степин // Науковедение. – 2000. – № 1. – С. 72–81.

26. Фуко М. Археология знания / М. Фуко. – СПб. : ИЦ «Гуманитарная Академия», 2012. – 416 с.

27. Фуко М. Герменевтика субъекта. Курс лекций, прочитанных в Коллеж де Франс в 1981-1982 учебном году / М. Фуко. – СПб. : Наука, 2007. – 677 с.

28. Фуко М. История безумия в классическую епоху / М. Фуко. – М. : АСТ, 2010. – 698 с.

29. Фуко Мишель. Рождение клиники / М. Фуко. – М. : Академический Проект, 2010. – 252 с.

Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution 4.0 International License.