ІCТОРІЯ ЕСТЕТИЧНОГО – ЛОГІКА РОЗВИТКУ ЛЮДСЬКОЇ ЧУТТЄВОСТІ

Галина Віталіївна Савчин

Анотація


Виходячи із Ільєнківської тези про конкретність реалізації ідеалу в історії, у статті зазначається, що у вигляді ідеалу завжди оформлено образ конкретної мети діяльності людства на певному ступені його інтелектуального і морального розвитку. З цієї точки зору естетична діяльність, через опредмечення і розпредмечення змісту культури в процесі діяльності стає своєрідним дзеркалом, в якому людина отримує можливість споглядати свою власну сутність, цілісність своєї природи, єдність духовної і практичної основи свого існування на шляху до досконалості.

Аналізуючи концепцію А.Канарського, автор статті зосереджує увагу на дослідженні взаємозв’язку суспільних відносин, котрий здобуває своє теоретичне відображення (продовження) у взаємовідношенні понять «небайдуже» і «безпосередність», суть яких розкривається через діалектику понять «мета (ціль)» і «засіб». Таким чином, на основі аналізу своєрідності прояву потреб і цілей людини розкрито зміст естетичного як безпосередності (самоцільності) чуттєвого: естетичне пов’язане з розвитком міри (ступеня) чуттєвого вираження небайдужості людини до світу.
Автор статті підкреслює, що, беручи до уваги все різноманіття експериментів і практик у галузі мистецтва, пов’язаних з сенсорними особливостями людини, та теоретичний досвід з проблеми людської чуттєвості, виявляється проблемне поле – феномен синестезії. В умовах соціо-культурної антропологічної кризи цей феномен постає як один із можливих шляхів інтеграції різних рівнів суспільної свідомості та самосвідомості людини. Саме синестезія допомагає об’єднати всі грані сприйняття та мислення, підсилює естетичне сприймання і наділяє художні образи особливою силою впливу.


Ключові слова


чуттєвість; естетичне; творча діяльність; мистецтво; синестезія

Повний текст:

PDF

Посилання


Bol'shaia Sovetskaia Entsiklopediia (1972) Moskva : Sovetskaia entsiklopediia, Tom 10 : Iva - Italiki.

Zaitseva, M. L. Esteticheskoe vospriiatie, realizuemoe v fenomene sinestezii : istoricheskii i vneistoricheskii podkhody. The Access Mode : http://www.rusnauka.com/24_NTP_2009/Philosophia/49337.doc.htm

Zaitseva, M. L. Sinesteticheskoe vospriiatie iskusstva. The Access Mode : http://www.rusnauka.com/16_NTP_2008/Matemathics/33900.doc.htm

Il'enkov, E. V. (1997) Dialektika abstraktnogo I kokretnogo v nauchno-teoreticheskom mishlenii. Moskva : ROSSPEN.

Il'enkov, E. V. (1984) Iskusstvo i kommunisticheskii ideal. Moskva : Iskusstvo.

Il'enkov, E. V. K voprosu o prirode myshleniia (na materialakh analiza nemetskoi klassicheskoi dialektiki) : avtoreferat dissertatsii doktora filosofskikh nauk. The Access Mode : http://www.hegel.ru/ilyenkov1.html

Iskusstvo i tvorcheskaia aktivnost' mass. (1985) Levchuk, L. T., Shangin, S. N., Kanarskii, A. S. Kiev : Vishcha shkola.

Kanarskii, A. S. (1979) Dialektika esteticheskogo protsessa. Dialektika esteticheskogo kak teoriia chuvstvennogo poznaniia. Kiev : Vishcha shkola.

Kanarskii, A. S. (1982) Dialektika esteticheskogo protsessa. Genezis chuvstvennoi kul'tury. Kiev : Vishcha shkola.

Rybin, V. A. (2008) Il'enkov i dialekticheskii materializm. Svobodnaia mysl', 4, 161–169.


Пристатейна бібліографія ГОСТ


1. Большая Советская Энциклопедия. – М.: Советская энциклопедия, 1972. – Т. 10: Ива - Италики. – 591 с.

2. Зайцева М. Л. Эстетическое восприятие, реализуемое в феномене синестезии: исторический и внеисторический подходы [Електронний ресурс] / М. Л. Зайцева. – Режим доступу: http://www.rusnauka.com/24_NTP_2009/Philosophia/49337.doc.htm

3. Зайцева М.Л. Синестетическое восприятие искусства [Електронний ресурс] / М. Л. Зайцева. – Режим доступу: http://www.rusnauka.com/16_NTP_2008/Matemathics/33900.doc.htm

4. Ильенков Э. В. Диалектика абстрактного и конкретного в научно-теоретическом мышлении / Э. В. Ильенков. – М. : РОССПЭН, 1997. – 468 с.

5. Ильенков Э. В. Искусство и коммунистический идеал / Э. В. Ильенков. – М. : Искусство, 1984. – 349 с.

6. Ильенков Э. В. К вопросу о природе мышления (на материалах анализа немецкой классической диалектики): автореф. дис. докт. филос. наук [Электронный ресурс] / Э. В. Ильенков. – Режим доступа: http://www.hegel.ru/ilyenkov1.html

7. Искусство и творческая активность масс / Л. Т. Левчук, С. Н. Шангин, А. С. Канарский, и др. – К. : Вища школа, 1985. – 200 с.

8. Канарский А. С. Диалектика эстетического процесса. Диалектика эстетического как теория чувственного познания / А. С. Канарский. – К. : Вища школа, 1979. – 216 с.

9. Канарский А. С. Диалектика эстетического процесса. Генезис чувственной культуры / А. С. Канарский. – К. : Вища школа, 1982. – 192 с.

10. Рыбин В. А. Ильенков и диалектический материализм / В. А. Рыбин // Свободная мысль. – 2008. – № 4. – С. 161–169.

 
Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution 4.0 International License.