ІНТЕРНЕТИКА ЯК НАУКОВА ТА НАВЧАЛЬНА ДИСЦИПЛІНА: СОЦІАЛЬНО-ФІЛОСОФСЬКИЙ ДИСКУРС

Володимир Ілліч Девтеров, Ілля Володимирович Девтеров

Анотація


У статті розглядається комплекс методологічних і науково-методичних проблем формування нової навчальної дисципліни «інтернетики», що виросла з нового міждисциплінарного напряму наукових досліджень, наводяться дані про зміст, об'єкт і предмет даного наукового напрямку, про цілі і завдання нового предмета. Головною метою інтернетики як навчальної дисципліни автори бачать перетворення онтологічного статусу особистості студента з пасивного об'єкта передових технологій глобальної інформаційної мережі в її вільного, активного діяльного суб'єкта.

Також в контексті створення навчального курсу досліджується співвідношення між системністю знань і її внутрішньою наочністю, важливість даного аспекту в засвоєнні нового матеріалу, підкреслюється співвідношення міцності і гнучкості знань з їх системністю - наочністю.

У статті особливо виділяється теза про те, що дійсна ефективність і стійка результативність інтерактивної наукової діяльності в Інтернет можуть бути досягнені тільки після освоєння системи взаємопов'язаних спеціальних базових понять і методик, а також використання відповідних інструментів.

Аналізується можливість розв’язання тих протиріч, які виникають в непростому процесі контакту, взаємодії людського з технічним, віртуально-мережевим, що перешкоджають ефективній самореалізації особистості в Мережі. Обґрунтовується значення методологічної фіксації нового типу особистості, що формується і самореалізується в Мережі - т. зв. «Інтермена».

Обґрунтовується об'єктивна методична необхідність строгого виділення теоретичної та практичної (прикладної) інтернетики, що дозволяє вибудовувати процес навчання згідно дедуктивному методу.

Робиться висновок про те, що індивідуальний трафік интермена (ІТІ) є важливим методологічним аспектом у вивченні характеру науково-інформаційної діяльності, що і є основою заявлених дослідниками цілей і завдань.

Ключові слова


інтернетика; кіберсоціум; інтермен; трафік; наукова діяльність

Повний текст:

PDF (Русский)

Посилання


Apanasenko, G, Gavriljuk, V. (2014) Biologicheskaja degradacija Homo sapiens: puti protivodejstvija: Osnovy. Koncepcii. Metody. Saarbrücken : Palmarium acad. publ.

Devterov, І.V. (2003) Іnternetika: neobhіdnіst' fіlosofs'ko-metodologіchnoї eksplіkacії. Vіsnik. Fіlosofіja. Polіtologіja. Kyiv. VPІ Kyivs'kij unіversitet. 49-51, 63-66.

Devterov, І.V. (2011) Іnternetika jak naukova galuz': socіal'no-fіlosofs'kij aspect: Relіgіoznavstvo. Kul'turologіja. Fіlosofіja, 25, 280-287.

Dekart, R. (2006) Sochinenija. Sankt-Peterburg : Nauka.

Ivanov, D.V. (2002). Virtualizacija obshhestva. Versija 2.0. Sankt-Peterburg: Peterburgskoe Vostokovedenie.

Landje, D.V., Snarskij, A.A., Bezsudnov, I.V. (2009) Internetika: Navigacija v slozhnyh setjah: modeli i algoritmy. Moskva: Knizhnyj dom «LIBROKOM».

Manujel' Kastel's. (2000) Informacionnaja jera: jekonomika, obshhestvo, kul'tura. Moskva: VShJe.

Mihajlov, A.I., Chjornyj, A.I., Giljarevskij, R.S. (1976) Nauchnye kommunikacii i informatika. Moskva: Nauka.

Mudrik, A.V. (2006) Socializacija cheloveka. Moskva: Akademija.

Novejshij filosofskij slovar': 3-e izd., ispravl.(2003) Minsk.: Knizhnyj Dom.

Chesnokova, T.Ju. Postchelovek (2008). Ot neadertal'ca do kiborga. Moskva: Algoritm.

Sharonova, S.A. (2004) Igrotehnologii kak manipuljativnaja metodologija: Sociologicheskie issledovanija, 1, 98-102.

Sheler, M. (1991) Chelovek i istorija. Chelovek: obraz i sushhnost'. Moskva : INION, 2, 133-152.

Digitale Demenz. (2012) Wie wir uns und unsere Kinder um den Verstand bringen Gebundene Ausgabe.

Sullivan. Clare (2011) Digital Identity. An Emergent Legal Concept. The role and legal nature of digital identity in commercial transactions. Access mode : https://www.adelaide.edu.au/press/titles/digital-identity/Digital_Identity_Ebook.pdf

Digital Identity in Cyberspace (1998) White Paper Submitted for 6.805. Law of Cyberspace: Social Protocols. Access mode : http://groups.csail.mit.edu/mac/classes/6.805/student-papers/fall98-papers/identity/linked-white-paper.html

Susan Greenfield Ph.D. Mind Change // © Susan Greenfield / Jul. 01 2015. - URL : https://www.psychologytoday.com/blog/mind-change/201507/digital-dementia

Susan Greenfield Ph.D.Mind. Access mode : https://www.psychologytoday.com/blog/mind-change/201507/digital-dementia


Пристатейна бібліографія ГОСТ


1. Биологическая деградация Homo sapiens: пути противодействия: Основы. Концепции. Методы / Геннадий Апанасенко, Владимир Гаврилюк. – Saarbrücken : Palmarium acad. publ., 2014. – 96 с.

2. Девтеров І.В. Інтернетика: необхідність філософсько-методологічної експлікації // Вісник. Філософія. Політологія. – Вип. 49-51. Київ. ВПІ Київський університет. – 2003. – С. 63-66.

3. Девтеров І.В. Інтернетика як наукова галузь: соціально-філософський аспект // Науковий часопис НПУ ім. М.П. Драгоманова, серия 7. Релігіознавство. Культурологія. Філософія. – К.: Видавництво НПУ імені М.П. Драгоманова, 2011. – Вип. 25 (38). – С. 280-287.

4. Декарт Р. Сочинения / Рене Декарт. – Санкт-Петербург : Наука, 2006. – 648 с.

5. Иванов Д.В. Виртуализация общества. Версия 2.0. / Д.Иванов. – СПб.: Петербургское Востоковедение, 2002. – 224 с.

6. Ландэ Д.В., Снарский А.А., Безсуднов И.В. Интернетика: Навигация в сложных сетях: модели и алгоритмы. – М.: Книжный дом «ЛИБРОКОМ», 2009. – 264с.

7. Мануэль Кастельс. Информационная эра: экономика, общество, культура. – М.: ВШЭ, 2000. – 608 с.

8. Михайлов А.И., Чёрный А.И., Гиляревский Р.С. Научные коммуникации и информатика. – М.: Наука, 1976. – 435 с.

9. Мудрик А.В. Социализация человека. – М.: Академия, 2006. – 303 с.

10. Новейший философский словарь: 3-е изд., исправл. – Мн.: Книжный Дом. 2003. – 1280 с. – (Мир энциклопедий).

11. Чеснокова Т.Ю. Постчеловек. От неадертальца до киборга. – М.: Алгоритм, 2008. – 368 с.

12. Шаронова С.А. Игротехнологии как манипулятивная методология / С. Шаронова // Социологические исследования. – 2004. – № 1 – С. 98 – 102.

13. Шелер М. Человек и история / М.Шелер // Человек: образ и сущность. – Вып.2. – М.:ИНИОН, 1991. – С.133-152/.

14. Digitale Demenz: Wie wir uns und unsere Kinder um den Verstand bringen Gebundene Ausgabe // © Manfred Spitzer – 3. August 2012. – 368 p.

15. Digital Identity: An Emergent Legal Concept. The role and legal nature of digital identity in commercial transactions by Clare Sullivan. The University of Adelaide South Australia © Clare Sullivan 2011. – 162p. URL : https://www.adelaide.edu.au/press/titles/digital-identity/Digital_Identity_Ebook.pdf

16. Digital Identity in Cyberspace. White Paper Submitted for 6.805/Law of Cyberspace: Social Protocols // Professors Hal Abelson and Lawrence Lessig/ 10 December 1998. - URL : http://groups.csail.mit.edu/mac/classes/6.805/student-papers/fall98-papers/identity/linked-white-paper.html

17. Susan Greenfield Ph.D. Mind Change // © Susan Greenfield / Jul. 01 2015. - URL : https://www.psychologytoday.com/blog/mind-change/201507/digital-dementia

Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution 4.0 International License.