ІНФОРМАЦІЙНА ЕРА: ГЛОБАЛЬНІ ТРАНСФОРМАЦІЇ КУЛЬТУРНОГО ПРОСТОРУ

Ірина Ігорівна Федорова

Анотація


Стаття присвячена висвітленню основних тенденцій розвитку та домінуючих чинників трансформації культурного простору на сучасному етапі просування ери інформаційних технологій, яка супроводжується  перманентною кризою всіх сфер суспільного життя. Предмет дослідження розглядається в ракурсі осмислення феномену інформаційної культури, яка імплементуючись   до  простору культури сьогодення, стимулює його глобалізацію і гетерогенність, формуючи територію “кіберпростору”, що  детермінує різнополярні вектори динаміки культурних перетворень: як людинотворчі, так і соціально небезпечні. Автор інтерпретує проблеми трансформацій і ризиків становлення культурного простору інформаційного суспільства як дилему технологій (регулятивів) і ціннісних смислів  творення культури як реальності життя людини. Розглянуті важливі чинники культурних трансформацій, які пов’язані із поширенням нових варіативних можливостей інформаційно-комунікативних технологій у мережевому суспільства: інтерактивність мереж, віртуалізація реальності, онтологізація медіальних конструювань образу світу, “кібер - перформатизація” соціуму, домінування цифрової масової культури, а також виклики людині, нові форми відчуження, що проявляються  в локусі “інтерактивної інфосфери” культурного простору.

Ключові слова


культурний простір; трансформації; інформаційна культура; комунікації; медіальне

Повний текст:

PDF

Посилання


Behmann, G. (2010) Sovremennoe obshhestvo : obshhestvo riska, informacionnoe obshhestvo, obshhestvo znanij. Moskva : Logos.

Bodrijjar, Zh. (2009) Prozrachnost' zla. Moskva : Dobrosvet.

Bodrijjar, Zh. (2015) Simuljakry i simuljacii. Moskva : POSTUM.

Vojskunskij, A. E. (2001) Metafory Interneta. Voprosy filosofii, 11, 87–95.

Debor, G. (2004) Obshhestvo Spektaklja. Moskva : Logos.

Zgurovs'kij, M. Z. (2013) Vishha osvіta na zlamі suspіl'nogo rozvitku. Dzerkalo tizhnja, 5. Access mode : http ://gazeta.dt.ua/EDUCATION/vischa-osvita-na-zlami-suspilnogo-rozvitku.html

Zgurovs'kij, M. Z. (2003) Suspіl'stvo znan' ta іnformacії – tendencії, vikliki ta perspektivi. Dzerkalo tizhnja, 19. Access mode : http://gazeta.dt.ua/ECONOMICS/suspilstvo_znan_ta_informatsiyi__tendentsiyi,_vikliki,_perspektivi.html

Ivanenko, E. A., Koreckaja, M. A., Savenkova, E. V. (2012) Sozvezdie Gorgony (esse ob jeffektah media). Sankt-Peterburg : Aletejja.

Alekseeva, I., Sidorov, A. (2010) Informacionnaja jepoha : vyzovy cheloveku. Moskva : ROSSPEN.

Liakh, V. V., Pazenok, V. S., Liubyvyi Ya. V. (2009) Informatsiine suspilstvo u sotsialno-filosofskii retrospektyvi ta perspektyvi. Kyiv : TOV «KhKhI stolittia : dialog kultur».

Kastel's, M. (2004) Galaktika Internet. Ekaterinburg : U-Faktorija.

Kastel's, M. (2000) Informacionnaja jepoha : jekonomika, obshhestvo i kul'tura. Moskva : GU VShe.

Lukianets V. S., Kravchenko, O. M., Ozadovska, L. V. (2000) Suchasnyi naukovyi dyskurs : Onovlennia metodolohichnoi kultury. Kyiv : Hramota.

Man'kovskaja, N. B. (2009) Fenomen postmodernizma. Hudozhestvenno-jesteticheskij rakurs. Moskva : Centr gumanitarnyh iniciativ; Sankt-Peterburg : Univesitetskaja kniga.

Mielkov, Yu. O. (2004) Virtualna realnist yak sfera samorealizatsii osobystosti. Liudyna v labirynti perspektyv. Kyiv : PARAPAN, 140–166.

Skvorcov, L. V. (2011) Informacionnaja kul'tura i cel'noe znanie. Moskva : Izd-vo MBA.

Kostenko, H. (2012) Smyslova morfolohiia sotsiumu. Kyiv : Instytut sotsiolohii NAN Ukrainy.

Sobol, O. M. (2002) Problema svobody v eru symuliakriv. Praktychna filosofiia, 1, 34–59.

Toffler, Je. (1999) Tret'ja volna. Moskva : AST.

Lanham, R. (1993) Clicking in : Hot Links to a Digital Culture. Seattle : Bay Press.


Пристатейна бібліографія ГОСТ


1. Бехманн Г. Современное общество: общество риска, информационное общество, общество знаний / Г. Бехманн; [пер. с нем. А. Антоновского и др.]. – Москва: Логос, 2010. – 248 с.

2. Бодрийяр Ж. Прозрачность зла / Ж. Бодрийяр; [пер. с франц. Л. Любарской и Е. Марковской]. – Москва: Добросвет: Изд.-во «КДУ», 2009. – 387 с.

3. Бодрийяр Ж.  Симулякры и симуляции / Ж. Бодрийяр; [пер. с франц. А. Качалова]. – Москва: ПОСТУМ, 2015. – 240 с.

4. Войскунский А. Е. Метафоры Интернета / А. Е. Войскунский // Вопросы философии. – 2001. – № 11. – С. 87–95.

5. Дебор Г. Общество Спектакля / Г. Дебор. – Москва: Логос, 2000. – 184 с.

6. Згуровський М. З. Вища освіта на зламі суспільного розвитку [Електронний ресурс] / М. З. Згуровський // Дзеркало тижня. – 2013. – № 5. – Режим доступу: http://gazeta.dt.ua/EDUCATION/vischa-osvita-na-zlami-suspilnogo-rozvitku.html

7. Згуровський М. З. Суспільство знань та інформації – тенденції, виклики та перспективи [Електронний ресурс] / М. З. Згуровський // Дзеркало тижня. – 2003. – № 19. – Режим доступу: http://gazeta.dt.ua/ ECONOMICS/suspilstvo_znan_ta_informatsiyi__tendentsiyi,_vikliki,_perspektivi.html

8. Иваненко Е. А. Созвездие Горгоны (эссе об эффектах медиа) / Е. А. Иваненко, М. А. Корецкая, Е. В. Савенкова. – Санкт-Петербург: Алетейя, 2012. – 328 с.

9. Информационная эпоха: вызовы человеку: [монография / ред.: И. Алексеева и А. Сидоров]. – Москва: РОССПЭН, 2010. – 333 с.

10. Інформаційне суспільство у соціально-філософській ретроспективі та перспективі / В. В. Лях, В. С. Пазенок, Я. В. Любивий та ін. – Київ: ТОВ «ХХІ століття: діалог культур», 2009. – 404 с.

11. Кастельс М. Галактика Интернет / М. Кастельс; [пер. с англ. А. Матвеева]. – Екатеринбург: У-Фактория, 2004. – 328 с.

12. Кастельс М. Информационная эпоха: экономика, общество и культура / М. Кастельс; [пер. с англ. О. Шкаратана]. – Москва: ГУ ВШЭ, 2000. – 608 с.

13. Лук’янець В. С. Сучасний науковий дискурс: Оновлення методологічної культури / В. С. Лук’янець, О. М. Кравченко, Л. В. Озадовська. – Київ: Грамота, 2000. – 304 с.

14. Маньковская Н. Б. Феномен постмодернизма. Художественно-эстетический ракурс / Н. Б. Маньковская. – Москва: Центр гуманитарных инициатив; Санкт-Петербург: Унивеситетская книга, 2009. – 495 с.

15. Мєлков Ю. О. Віртуальна реальність як сфера самореалізації особистості / Ю. О. Мєлков // Людина в лабіринті перспектив / Ю. О. Мєлков. – Київ: ПАРАПАН, 2004. – С. 140–166.

16. Скворцов Л. В. Информационная культура и цельное знание / Л. В. Скворцов. – Москва: Изд-во МБА, 2011. – 440 с.

17. Смислова морфологія соціуму: [монографія / ред. Н. Костенко]. – Київ: Інститут соціології НАН України, 2012 – 422 с.

18. Соболь О. М. Проблема свободи в еру симулякрів / О. М. Соболь // Практична філософія. – 2002. – № 1. – С. 34–59.

19. Тоффлер Э. Третья волна / Э. Тоффлер; [пер с. англ. П. Гуревич]. – Москва: АСТ, 1999. – 784 с.

20. Lanham R. Clicking in: Hot Links to a Digital Culture / R. Lanham. – Seattle: Bay Press, 1993.
Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution 4.0 International License.