ФОРМУВАННЯ ЛОГІЧНОЇ КУЛЬТУРИ СТАРШОКЛАСНИКІВ ЗА ДОПОМОГОЮ ГРАФІЧНИХ ОРГАНІЗАТОРІВ ПРИ НАВЧАННІ КРЕАТИВНОМУ ПИСЬМУ НА УРОКАХ АНГЛІЙСЬКОЇ МОВИ

Катерина Миколаївна Супрун

Анотація


В даній роботі розглядається такий актуальний аспект методики викладання англійської мови як умови підвищення рівня логічного мислення учнів старшої школи. Як відомо, для успішного оволодіння іноземною мовою як абстрактною знаковою системою необхідним є належний рівень розвитку теоретичного мислення. Останній, зокрема, виступає критерієм ефективності логічної організації писемного мовлення, яке досить часто викликає труднощі в учнів. Одним з найбільш дієвих, на нашу думку, прийомів роботи з розвитку логічного мислення при навчанні креативному письму є використання попередніх графічних організаторів, що спрямовані на стимулювання таких мисленнєвих операцій як узагальнення, порівняння, класифікація, аналіз, синтез та абстрагування.

На основі критичного аналізу теоретичних джерел та ознайомлення із загальним та позитивним досвідом роботи вчителів з означеної проблеми, нами була розроблена чотирьохтижнева програма занять з навчання креативному письму учнів 11 класу, що має на меті підвищення рівня логічної культури школярів. Результати пробного навчання продемонстрували високу ефективність, адже рівень логічного мислення старшокласників підвищився за такими показниками як відповідність змісту твору комунікативній задачі, повнота розкриття теми, послідовність викладу матеріалу та раціональне використання засобів логічного зв’язку.

Таким чином, в даному науковому дослідженні теоретично та практично обґрунтовується необхідність використання графічних організаторів при навчанні креативному письму старшокласників з метою підвищення рівня їх логічної культури. 


Ключові слова


логічна культура; універсальні навчальні дії; креативне письмо; графічні організатори.

Повний текст:

PDF

Посилання


Derzhavnyi osvitnii standart z inozemnoi movy (2011) Access mode : http://old.mon.gov.ua/images/files/doshkilna-cerednya/serednya/metod-rekomend/1/inoz-movi.doc

Zvjaginceva, T. V., Nigmatullina, M. M. (2015) Graficheskie organizatory kak instrument strukturirovanija informacii i formirovanija universal'nyh uchebnyh dejstvij obuchaemyh. Aktual'nye voprosy metodiki obuchenija inostrannym jazykam: opyt, strategii, perspektivy, 13, 39–45.

Mil'rud, R. P. (1997) Metodika obuchenija inojazychnoj pis'mennoj rechi. Inostrannye jazyki v shkole, 2, 5–11.

Savchyn, M.V, Vasylenko, L. P. (2001) Vikova psykholohiia: navchalnyi posibnyk dlia studentiv vyshchykh navchalnykh zakladiv. Drohobych : Vidrodzhennia.

Jakovleva, E. V. (2004) Formirovanie logicheskoj kul'tury myshlenija u podrostkov. Nizhnekamsk : Izd-vo NMI «Chishmje».

Buehl, D. (2013) Classroom strategies for interactive learning. International Reading Association.

Lancaster, K. (2013) An Examination of Using Graphic Organizers to Teach Writing : а case study. Access Mode : http://www.eiu.edu/researchinaction/pdf/Katie_Lancaster_Paper.pdf


Пристатейна бібліографія ГОСТ


1. Державний освітній стандарт з іноземної мови. - 2011. – Режим доступу: http://old.mon.gov.ua/images/files/doshkilna-cerednya/serednya/metod-rekomend/1/inoz-movi.doc.

2. Звягинцева Т.В., Графические организаторы как инструмент структурирования информации и формирования универсальных учебных действий обучаемых / Т.В. Звягинцева, М.М. Нигматуллина //  Сборник статей и материалов межвузовской научно-практической конференции «Актуальные вопросы методики обучения иностранным языкам: опыт, стратегии, перспективы». – 2015. -  № 13. - С. 39-45.

3. Мильруд Р.П. Методика обучения иноязычной письменной речи / Р.П. Мильруд //  Иностранные языки в школе. — 1997. — № 2 . — С. 5-11.

4. Савчин М.В. Вікова психологія [Текст]: навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів / М. В. Савчин, Л. П. Василенко. - Дрогобич : Відродження, 2001. - 287 с.

5. Яковлева Е.В. Формирование логической культуры мышления у подростков: монография / Е.В. Яковлева. – Нижнекамск: Изд-во НМИ «Чишмэ», 2004. – 195 с.

6. Buehl  D. Classroom strategies for interactive learning / Doug Buehl. – International Reading Association, 2013. – 272 р.

7. Lancaster K. An Examination of Using Graphic Organizers to Teach Writing: а case study / Katie Lancaster. -  2013. – Режим доступу: http://www.eiu.edu/researchinaction/pdf/Katie_Lancaster_Paper.pdfПосилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.


Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution 4.0 International License.