ЗОРОВІ МЕТАФОРИ КУЛЬТУРИ У ВІЗУАЛЬНО-СМИСЛОВОМУ СЕГМЕНТІ МЕДІАКОМУНІКАЦІЇ

Ірина Костянтинівна Покулита

Анотація


Зорові метафори візуальної спрямованості медіакультури посідають сьогодні значне місце в смислоорганізації комунікативного сегменту суспільства. В статті піднімається питання методологічних підходів до розуміння метафори в контексті лінгвістичних та культурологічних теорій. Розглядаються традиційні принципи дослідження цього тропу та акцентується увага на наукових розвідках ХХ – початку ХХІ століть, що суттєво змінили дослідницький статус самої проблеми метафори, звернувшись до її значення як пізнавального ресурсу мислення й сенсу збереження цілісності і спадковості в культурі. Оскільки метою статті є висвітлення ролі зорової метафори у формуванні смислів медіакультури, то послідовністю досягнення цілі стали етапи в розумінні когнітивного потенціалу досліджуваного явища (Дж. Лакофф, М. Джонсон, О. Свтрепо), феноменологічного аспекту проблеми щодо комплексу елементів, які у процесі моделювання смислу відіграє функцію його трансляції (П. Рікер, А. Річардс) та зорової специфіки метафори й основ візуального мислення (Л. Большакова, О. Пушонкова). Отримані результати дозволили систематизувати напрацювання дослідників у трьох векторах проблеми. По-перше, акцентується зорова динаміка метафори, що має асоціативні інтенції оформлення сенсу; по-друге – розглядається пластичний образ та іконографічний код як знаково-символічні елементи текстової полісемії комунікації; по-третє – виокремлюється система візуального мислення, що розбудовує оптичні перспективи в актуалізації метафор сучасної культури. Виходячи з цих контекстів проаналізована тенденція зорової метафоричності візуальних смислів медіакомунікації.


Ключові слова


зорова метафора; візуальне мислення; іконічний знак; іконографічний код; оптична комунікація; медіакомунікація.

Повний текст:

PDF

Посилання


Aristotel' (2008) Pojetika. Ritorika. Sant-Pererburg : Azbuka-klassika.

Bahtin, M. M. (1975) Formy vremeni i hronotopa v romane. Ocherki po istoricheskoj pojetike. Voprosy literatury i jestetiki. Moskva : Hudozh. Lit.

Bol'shakova, L.S. (2008) Kognitivnyj mehanizm sozdanija vizual'noj metafory (na materiale anglojazychnyh muzykal'nyh videoklipov). Sovremennye problemy nauki i obrazovanija. Filologicheskie nauki, 2. 119–123.

Dekart, R. (1953) Rassuzhdenie o metode sprilozhenijami. Dioptrika. Meteory. Geometrija. Moskva : Akademija nauk SSSR.

Eko, U. (2004) Otsutstvujushhaja struktura. Vvedenie v semiologiju. Sankt-Peretburg : Simpozium.

Kassirer, Je. (2001) Filosofija simvolicheskih form. T. 1. Jazyk. Moskva : Universitetskaja kniga.

Lakoff, Dzh. (1990) Metafory, kotorymi my zhivem.Teorija metafory. Moskva : Progress, 1990.

Makljujen, M. (2013) Galaktika Guttenberga : Stanovlenie cheloveka pechatajushhego. Moskva : Akademicheskij Proekt; Gaudeamus.

Pushonkova, O. (2009) Estetyka spontannosti u vizualno-kulturnykh paradyhmakh XX stolittia. Visnyk Cherkaskoho universytetu. Seriia «Filosofiia», 170, 25–34.

Riker, P. (1990) Metaforicheskij process kak poznanie, voobrazhenie i oshhushhenie. Teorija metafory. Moskva : Progress.

Riker, P. (1995) Konflikt interpretacij : ocherki o germenevtike. Moskva : Medium.

Richards, A. (1990) Filosofija ritoriki. Teorija metafory. Moskva : Progress.

Svirepo, O.A. (2001) Metafora kak kod kul'tury : diss. ... kand. filosof.nauk. Rostov-na-Donu.

Sorokin, P. (2000) Social'naja i kul'turnaja dinamika : Issledovanie izmenenij v bol'shih sistemah iskusstva, istiny, jetiki, prava, i obshhestvennyh otnoshenij. Sankt-Peterburg : RHGC.

Filatova, K. (2009) Kognitivnoe issledovanie zritel'noj metafory vo francuzskom i v russkom jazykah : dis. kand. fil.nauk. Ekaterinburg.


Пристатейна бібліографія ГОСТ


1. Аристотель. Поэтика. Риторика / Аристотель; пер. с древнегреч. В. Аппель- рота, Н. Платоновой. – СПб.: Азбука-классика, 2008. – 352 с.

2. Бахтин М. М. Формы времени и хронотопа в романе. Очерки по исторической поэтике // М.М.Бахтин Вопросы литературы и эстетики. : Сб. - М.: Худож. лит, 1975. – С. 234-407.

3. Большакова Л.С. Когнитивный механизм создания визуальной метафоры (на материале англоязычных музыкальных видеоклипов) / Л.С. Большакова // Современные проблемы науки и образования. Филологические науки. – № 2. – 2008. – С. 119-123.

4. Декарт Р. Рассуждение о методе сприложениями. Диоптрика. Метеоры. Геометрия. / Р. Декарт; Перевод, статьи и комментарии Г.Г. Слюсарева, А.П. Пашкевича. – М.: Академия наук СССР, 1953. – 657 с.

5. Эко У. Отсутствующая структура. Введение в семиологию / У. Эко. – СПб. : Симпозиум, 2004. – 432 с.

6. Кассирер Э. Философия символических форм. // Э. Кассирер. – Том 1. Язык. – М.; СПб.: Университетская книга, 2001. – 271 с.

7. Лакофф Дж. Метафоры, которыми мы живем / Дж. Лакофф, М. Джонсон // Теория метафоры. – М.: Прогресс, 1990. – С.387-416.

8. Маклюэн М. Галактика Гуттенберга: Становление человека печатающего / М. Маклюэн. – Пер. И.О.Тюриной. – Изд. 2-е. – М.; Академический Проект; Гаудеамус, 2013. – 496.

9. Пушонкова О. Естетика спонтанності у візуально-культурних парадигмах XX століття / О.А. Пушонкова // Вісник Черкаського університету. Серія «Філософія». – Вип. 170. – 2009. – С. 25-34.

10. Рикер П. Метафорический процесс как познание, воображение и ощущение / П. Рикер // Теория метафоры. М.: Прогресс, 1990. – С.416-434.

11. Рикер П. Конфликт интерпретаций: очерки о герменевтике / П.Рикер – М.: Медиум, 1995. – 415 с.

12. Ричардс А. Философия риторики / А.А. Ричардс // Теория метафоры. М.: Прогресс, 1990. – С. 44-67.

13. Свирепо О.А. Метафора как код культуры: Дисс. ... канд. философ. наук. Ростов-на-Дону, 2001. – 162 с.

14. Сорокин П. Социальная и культурная динамика: Исследование изменений в больших системах искусства, истины, этики, права, и общественных отношений / П. Сорокин. – СПб.: РХГЦ, 2000. – 1176 с.

15. Филатова К. Когнитивное исследование зрительной метафоры во французском и в русском языках : дис. канд. фил. наук : 10.02.20 / К.Л. Филатова; [Место защиты: Ур. гос. пед. ун-т]. – Екатеринбург, 2009. – 236 с.

Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution 4.0 International License.