Членство у професійних асоціаціях та об'єднаннях

Видавець цього журналу - Національний технічний університет України "Київський політехнічний інститут" - має міжнародний авторитет у світі наукового видання. Він є членом і бере активну участь у діяльності наступних професійних асоціацій:

Статус в Україні

Бази данних наукової інформації

Каталоги та системи пошуку