ДОСВІД ВИКЛАДАННЯ СПЕЦІАЛЬНИХ ДИСЦИПЛІН АНГЛІЙСЬКОЮ МОВОЮ У ТЕХНІЧНОМУ УНІВЕРСИТЕТІ. НОТАТКИ З КАДРОВОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ

Євген Олексійович Покровський, Вадим Петрович Полторак, Леонід Юрійович Юрчук

Анотація


У статті розглянуто  підходи до забезпечення професійної іншомовної компетентності студентів технічних спеціальностей. Показано що в умовах сучасної дійсності в Україні одним з ефективних шляхів для вирішення цієї задачі є використання для  викладання на старших курсах професійно-орієнтованих дисциплін викладачами спеціальних (не мовних) кафедр які володіють іноземною мовою на відповіднім рівні.

Наведено досвід використання такого підходу при підготовці студентів спеціальності  «Комп'ютеризовані системи управління і автоматики» НТТУ «Київський політехнічний інститут», методика проведення занять, організаційні та фінансові проблеми, вирішення яких знаходиться поза межами  компетенції навчального закладу, проблеми взаємовідносин з викладачами кафедр іноземних мов.  

Розглядаються проблеми використання навчальних мовних та професійних джерел інформації при викладанні англійської мови  професійного спрямування для студентів 5-6 курсів факультету інформатики, проведено аналіз змісту деяких джерел з точки зору їх ефективного використання  на різних етапах вивчення англійської мови для покращення  професійної комунікативності. 

Отриманий  досвід показує, що для підвищення якості іншомовної професійної підготовки студентів  необхідно залучати профілюючі кафедри не тільки для контролю за рівнем іншомовної  професійної підготовки студентів, що не завжди ними робиться, а і для викладання спеціальних дисциплін іноземною мовою викладачами-предметниками.  Питання організації підвищення кваліфікації викладачів-лінгвістів у профілюючих дисциплінах випускних кафедр при викладанні іноземних мов на старших курсах вимагає як додаткових  наукових досліджень, так і організаційних заходів між кафедрами ІМ та профілюючими кафедрами.


Ключові слова


розвиток професійної компетентності; кадрове забезпечення викладання іноземної мови професійного спрямування; особливості проведення навчальних занять

Повний текст:

PDF

Посилання


Dobrinina, O. L., Sokolova, E. I. (2011) Koncepciya nepreryvnogo inoyazychnogo obrazovaniya v ne-yazykovom vuze. Psihologiya i pedagogika : metodika i problemy prakticheskogo primeneniya. Novosibirsk : Izdatelstvo NGTU, 386–390.

Zagal'noevropeis'ki rekomendaciji z movnoji osviti : vivchennya, vikladannya, ocinyuvannya (2003). Kyiv : Lenvit.

Koval'chuk, A. O. (2010) Iz dosvidu vikladannya bilingval'nih disciplin maibutnim magistram u provinciinomu VNZ. Visnik HNU. Vikladannya mov u vischih navchal'nih zakla-dah osviti na suchasnomu etapi. Mizhpredmetni zv'yazki. Naukovi doslidzhennya. Dosvid. Poshuki, v. 16, 108–114.

Osipchuk, N. V. (2011) Problematika navchannya inozemnii movi u tehnichnih vischih navchal'nih zakladah. Naukovi zapiski Ternopil's'kogo nacional'nogo pedagogichnogo univer-sitetu imeni Volodimira Gnatyuka. Seriya Pedagogika, № 4, 204–213.

Oficiinii sait global'noji Akademiji Cisco. The Acces Mode : http://www.cisco.com/web/learning/netacad/index.html

Savchenko, O. O. (2010) Rozvitok inshomovnoji komunikativnoji kompetentnosti studentiv inzhenerno-tehnichnogo profilyu. Visnik HNU. Vikladannya mov u vischih navchal'nih za-kladah osviti na suchasnomu etapi. Mizhpredmetni zv'yazki. Naukovi doslidzhennya. Dosvid. Poshuki, № 16, 187–194.

Svirepchuk, I. A. (2012) Osobennosti obucheniya inostrannym yazykam studentov tehnicheskih vuzov. Visnik NTUU «KPІ» : Filosofiya. Psihologiya. Pedagogika, № 34, 136–138.

Slesarenko, I. V. (2011) Podgotovka po inostrannym yazykam v tehnicheskom universitete : ot studenta do prepodavatelya. Vysshee obrazovanie v Rossii, № 4, 90–94.

Tarnopol's'kii, O. B. (2011) Navchannya cherez zmist special'nosti v kursah inozemnoji movi dlya special'nih cilei u nemovnih vishah. Visnik LNU imens T. Shevchenka, № 12 (223), ch.ІІ, 147– 156.

Hutorna, M. E. (2013) Sistemnii pidhid do formuvannya inshomovnoji profesiinoji komunikativnoji kompetenciji pri pidgotovci fahivciv iz bankivs'koji spravi. Visnik Universitetu bankivs'koji spravi NBU, № 3, 305–308.

Burnett, S., Paine, S. (2001) RSA Security’s Official Guide to Cryptography. Berkeley, Ca: Osborne/McGraw-Hill. The Access Mode : http://www.amazon.com/RSA-Securitys-OfficialGuide-Cryptography/dp/007213139X#reader_007213139X

Eric, H. (2002) Glendinning, John McEwan. Oxford English for Information Technology. Oxford University Press.

Santiago, R. E. (2001) Infotech. English for Computer Users. Cambridge University Press.

Schneier, B. (1996) Applied Cryptography: Protocols, Algorithms and Source Code in C (cloth). NY : John Wiley & Sons, Inc. The Access Mode : http://cdn.preterhuman.net/texts/cryptography/Bruce%20Schneier%20- %20Applied%20Cryptography,%20Second%20Edition.pdf

Stallings, W. (2011) Cryptography and Network Security : Principles and Practice. NY : Pearson Education, Inc., Prentice Hall. The Access Mode : http://mrajacse.files.wordpress.com/2012/01/cryptography-network-security-5th-edition.pdf


Пристатейна бібліографія ГОСТ


1. Добринина О. Л., Соколова Е. И. Концепция непрерывного иноязычного образования в не- языковом вузе // Психология и педагогика: методика и проблемы практического примене- ния. – Новосибирск : Изд-во НГТУ, 2011. – С. 386–390.

2. Загальноєвропейські рекомендації з мовної освіти : вивчення, викладання, оцінювання. – К. : Ленвіт, 2003. – 273 c.

3. Ковальчук А. О. Із досвіду викладання білінгвальних дисциплін майбутнім магістрам у про- вінційному ВНЗ / А. О. Ковальчук // Вісник ХНУ. Викладання мов у вищих навчальних закладах освіти на сучасному етапі. Міжпредметні зв'язки. Наукові дослідження. Досвід. Пошуки . – 2010. – Вип.16 . – С. 108–114.

4. Осіпчук Н. В. Проблематика навчання іноземній мові у технічних вищих навчальних закла- дах / Н. В.Осіпчук // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного універ- ситету імені Володимира Гнатюка. Серія Педагогіка . – 2011. – № 4. – С. 204–213.

5. Офіційний сайт глобальної Академії Cisco. – Режим доступу : http://www.cisco.com/web/learning/netacad/index.html

6. Савченко О. О. Розвиток іншомовної комунікативної компетентності студентів інженерно- технічного профілю. / О. О. Савченко // Вісник ХНУ. Викладання мов у вищих навчальних закладах освіти на сучасному етапі. Міжпредметні зв’язки. Наукові дослідження. Досвід. Пошуки. – 2010. – № 16. – С. 187–194.

7. Свирепчук И. А. Особенности обучения иностранным языкам студентов технических вузов / И. А. Свирепчук // Вісник НТУУ«КПІ». Філософія. Психологія. Педагогіка. – 2012. – № 1(34). – С. 136–138.

8. Слесаренко И. В. Подготовка по иностранным языкам в техническом университете : от студента до преподавателя // Высшее образование в России. – 2011. – № 4. – С. 90–94.

9. Тарнопольський О. Б. Навчання через зміст спеціальності в курсах іноземної мови для спе- ціальних цілей у немовних вишах / О. Б. Тарнопольський // Вісник ЛНУ ім. Т. Шевченка. – 2011. – № 12 (223). – Ч. ІІ. – С. 147–156.

10. Хуторна М. Е. Системний підхід до формування іншомовної професійної комунікативної компетенції при підготовці фахівців із банківської справи / М. Е. Хуторна, О. М. Бартош // Вісник Університету банківської справи НБУ. – 2013. – № 3. – С. 305–308.

11. Burnett, S., Paine, S. (2001) RSA Security’s Official Guide to Cryptography. Berkeley, Ca: Osborne/McGraw-Hill. The Access Mode : http://www.amazon.com/RSA-Securitys-OfficialGuide-Cryptography/dp/007213139X#reader_007213139X

12. Eric, H. (2002) Glendinning, John McEwan. Oxford English for Information Technology. Oxford University Press.

13. Santiago, R. E. (2001) Infotech. English for Computer Users. Cambridge University Press.

14. Schneier, B. (1996) Applied Cryptography : Protocols, Algorithms and Source Code in C (cloth). NY : John Wiley & Sons, Inc. The Access Mode : http://cdn.preterhuman.net/texts/cryptography/Bruce%20Schneier%20- %20Applied%20Cryptography,%20Second%20Edition.pdf

15. Stallings, W. (2011) Cryptography and Network Security : Principles and Practice. NY : Pearson Education, Inc., Prentice Hall. The Access Mode : http://mrajacse.files.wordpress.com/2012/01/cryptography-network-security-5th-edition.pdf

Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution 4.0 International License.