СИНЕРГЕТИЧНИЙ ВЕКТОР ДОСЛІДЖЕННЯ БЕЗПЕКИ В СУЧАСНОМУ СУСПІЛЬСТВІ

Євгенія Олександрівна Архипова

Анотація


Суспільні трансформації, пов’язані з активним розвитком інформаційно-комунікаційних технологій та глобалізаційними процесами, вимагають переосмислення уявлень про фактори безпеки та небезпеки в сучасному інформаційному суспільстві. Соціально-філософський аналіз динаміки суспільного розвитку створює можливість теоретичного обґрунтування та практичного втілення заходів, які сприятимуть мінімізації деструктивних впливів, що гальмують прогресивний розвиток суспільства.

На базі дослідження праць мислителів сучасності сформовано перелік можливих атракторів розвитку інформаційного суспільства. Виявлено наявність суперечливих поглядів щодо його основних характеристик та параметрів безпеки.

Ряд вчених вважають, що суспільство, побудоване на нових технологіях, забезпечить умови для прогресивного розвитку соціуму, дасть можливість громадянам вдосконалюватися та саморозвиватися великою мірою за рахунок доступності інформації та наявності більшої кількості вільного часу.

Підтримання соціальної системи у стані гомеостазу, забезпечення нормального ритму суспільного життя потребує систематичного збору інформації про індивідів та їхню діяльність. Звідси постає небезпека створення поліцейських держав та суспільств тотального контролю. Також існує небезпека розвитку суспільства розваг та суспільства споживання, елімінації духовних цінностей як таких, що не мають ринкової вартості, відходу від реального спілкування та віртуалізації соціального життя. З іншої сторони сучасні медіа можуть полегшити налагодження та здійснення комунікації, ускладненої часовими та просторовими обмеженнями.

Широкий спектр можливих варіантів розвитку соціуму вносить додаткові елементи нерівноважності в стан цієї надзвичайно складної та динамічної системи. Визначено, що соціально-філософський аналіз проблеми безпеки в сучасному суспільстві створює підґрунтя для вибору найбільш оптимального атрактору його розвитку.

 


Ключові слова


безпека; небезпека; інформаційне суспільство; синергетика; інформація.

Повний текст:

PDF

Посилання


Arhipova, E. O. (2010) Mehanizmi upravlinnya svidomistyu lyudini v informaciinomu suspil'stvi. Mul'tiversum. Filosofs'kii al'manah, 4(92), 3–13.

Bell, D. (1988) Social'nye ramki informacionnogo obschestva. Novaya tehnokraticheskaya volna na Zapade. Moskva : Progress, 330–342.

Bodriyar, ZH. (2000) Prozrachnost' zla. Moskva : Dobrosvet.

Gegel', G. V. F. (1978) Politicheskie proizvedeniya. Moskva : Nauka.

Gegel', G. V. F. (1990) Filosofiya prava. Moskva : Mysl'.

Gobbs, T. (1964) Leviafan, ili Materiya, forma i vlast' gosudarstva, cerkovnogo i grazhdanskogo. Izbrannye proizvedeniya, t. 2. Moskva : Mysl'.

Inozemcev, V. L. (2000) Sovremennoe postindustrial'noe obschestvo - priroda, protivorechiya, perspektivy. Moskva : Logos.

Informaciine suspil'stvo u social'no-filosofs'kii retrospektivi ta perspektivi (2009). Kyiv : TOV "XX stolittya : dialog kul'tur.

Kastel's, M. (2000) Informacionnaya epoha : ekonomika, obschestvo i kul'tura. Moskva : GU VSHE.

Kastel's, M. (2004) Galaktika Internet. Ekaterinburg : U-Faktoriya (pri uchastii Gumanitarnogo un-ta).

Lokk, Dzh. (1988) Dva traktata o pravlenii. Sochineniya, t 3. Moskva : Mysl', 137–405.

Lyah, V. V. (2008) Svoboda samorealizaciji u konteksti informacijno-komunikativnih procesiv. Mul'tiversum. Filosofs'kii al'manah, 73, 3–26.

Masuda, I. (1996) Gipoteza pro genezis Homo intelligens. Suchasna zarubizhna social'na filosofiya : Hrestomatiya. Kyuv : Libid', 335–361.

Mozdakov, A. YU. (2008) Social'no-filosofskie aspekty problemy bezopasnosti : dis. …kand. filos. nauk : 09.00.11. Velikii Novgorod, 2008.

Toffler, E. (2007) Nova paradigma vladi : Znannya, bagatstvo, sila. Harkov : Akta.

Toffler, E. (1999) Tret'ya volna. Moskva : OOO «Firma «Izdatel'stvo AST».

Uebster, F. Teorii informacionnogo obschestva. Moskva : Aspekt Press.

Fuko, M. (2006) Bezopasnost' i gosudarstvo. Intellektualy i vlast', ch. 3. Moskva : Praksis, 43–51.

Habermas, Jürgen. (1991)The Structural Transformation of the Public Sphere : An Inquiry into a category of Bourgeois Society. Trans. Thomas Burger with Frederick Lawrence. Cambridge, MA : MIT Press.

Schiller, Herbert I. (1978) Communication accompanies capital flows. International Commission for the Study of Communication Problems.


Пристатейна бібліографія ГОСТ


1. Архипова Є.О. Механізми управління свідомістю людини в інформаційному суспільстві / Є.О. Архипова // Мультиверсум. Філософський альманах / Гол. ред. В.В. Лях. – Вип. 4(92). – 2010. – С. 3-13.

2. Белл Д. Социальные рамки информационного общества /Д. Белл // Новая технократическая волна на Западе. Под ред. П.С.Гуревича. – М.: Прогресс, 1988. – С. 330-342.

3. Бодрияр Ж. Прозрачность зла /Ж.Бодрийяр. – М.: Добросвет, 2000. – 258 с. 4. Гегель Г.В.Ф. Политические произведения / Г.В.Ф. Гегель. – М: Наука, 1978. – 438 с.

5. Гегель Г.В.Ф. Философия права / Г.В.Ф. Гегель. – М: Мысль, 1990. – 524 с.

6. Гоббс Т. Левиафан, или Материя, форма и власть государства, церковного и гражданского / Т. Гоббс // Избранные произведения: в 2 т. – Т.2. – М.: Мысль, 1964. – 748 с.

7. Иноземцев В.Л. Современное постиндустриальное общество – природа, противоречия, перспективы /В.Л.Иноземцев. – М.: Логос, 2000. – 304 с.

8. Інформаційне суспільство у соціально-філософській ретроспективі та перспективі / В.В.Лях, В.С. Пазенок, Я.В. Любивий та ін. – К.: ТОВ „ХХІ століття: діалог культур”, 2009. – 404 с.

9. Кастельс М. Информационная эпоха: экономика, общество и культура / М. Кастельс. – М.: ГУ ВШЭ, 2000. – 608 с.

10. Кастельс М. Галактика Интернет / М.Кастельс. – Екатеринбург: У-Фактория (при участии Гуманитарного ун-та), 2004. – 328 с.

11. Локк Дж. Два трактата о правлении // Локк Дж. Сочинения в 3 т. – Т.3. – М-: Мысль, 1988. – С. 137–405.

12. Лях В.В. Свобода самореалізації у контексті інформаційно-комунікативних процесів / В.В.Лях // Мультиверсум. Філософський альманах / Гол. ред. В.В. Лях. – Вип. 73. – К., 2008. – 2008.– №73. – С.3-26.

13. Масуда Й. Гіпотеза про генезис Homo Іntelligens / Й.Масуда // Сучасна зарубіжна соціальна філософія: Хрестоматія. – К.: Либідь, 1996. – С.335-361.

14. Моздаков А.Ю. Социально-философские аспекты проблемы безопасности : дис. …канд.филос.н. : 09.00.11 / Моздаков Александр Юрьевич. – Великий Новгород, 2008.– 149 с.

15. Тоффлер Е. Нова парадигма влади: Знання, багатство, сила / Елвін Тоффлер. – Х.: Акта, 2007. – 688 с.

16. Тоффлер Э. Третья волна / Элвин Тоффлер. – М.: ООО "Фирма "Издательство АСТ", 1999. – 784 с.

17. Уэбстер Фрэнк. Теории информационного общества / Ф.Уэбстер. – М.: Аспект Пресс, 2004. – 399с.

18. Фуко М. Безопасность и государство / М. Фуко // Фуко М. Интеллектуалы и власть. – Ч.3. – М.: Праксис, 2006. – С.43-51.

19. Habermas, Jürgen. The Structural Transformation of the Public Sphere: An Inquiry into a category of Bourgeois Society. Trans. Thomas Burger with Frederick Lawrence. Cambridge, MA: MIT Press, 1991. 301 p.

20. Schiller Herbert I. Communication accompanies capital flows. International Commission for the Study of Communication Problems; 47 Publ: 1978; 17 p.Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.


Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution 4.0 International License.