ВЗАЄМОПЕРЕТИН ФІЛОСОФІЇ ОСВІТИ Й ВИХОВАННЯ У ТЕОРЕТИЧНІЙ РЕКОНСТРУКЦІЇ ФОРМ І СПОСОБІВ СПІЛКУВАННЯ ПОКОЛІНЬ

Галина Дмитрівна Берегова

Анотація


У статті розглядаються визначальні аспекти органічного поєднання навчання й виховання через трансформаційні процеси спілкування поколінь, що створює можливості окреслення теоретико-методичних аспектів засвоєння філософських знань і визначення методологічних підходів до формування практичного світогляду особистості майбутнього фахівця у вищих вітчизняних навчальних закладах.

Продемонстровано домінуючі в сучасній філософсько-педагогічній літературі полярні позиції щодо виховання як способу спілкування поколінь: авторитарне розуміння виховного процесу як впливу ззовні й гуманістичне його бачення, спрямоване на розвиток усього кращого, закладеного в індивіді від природи. Надано перевагу гуманістичній системі теоретичної реконструкції міжпоколінного досвіду, орієнтованій на збагачення внутрішнього світу вихованця з урахуванням його індивідуальних особливостей та самостійних духовних зусиль.

Взаємоперетин філософії освіти й виховання дозволяє визначати ключовою позицією освітньо-виховної діяльності цілеспрямованість, а об’єднуючим чинником – її педагогічний результат, що полягає у формуванні інтелектуального й духовного потенціалу людини.


Ключові слова


філософія освіти; філософія виховання; освітньо-виховний процес; міжпоколінний досвід; світогляд особистості; авторитарність; гуманістичність; педагогічний і соціальний результат

Повний текст:

PDF

Посилання


Andrushhenko, V. P. (2007) Osnovni metodologichni pryncypy filosofs'koi' refleksii' osvity. Vyshha osvita Ukrai'ny, 3, 5–8.

Bazaluk, O. A. (2012) Obraz cheloveka budushchego: Kogo i Kak vospityvat' v podrastaiushchikh pokoleniiakh: kollektivnaia monografіia. Kiev : Izdatel'skii dom «Skif», T. 2.

Beregova, G. D. (2012) Osvitn'o-vyhovnyj potencial filosofs'kyh znan' u systemi vyshhoi' agrarnoi' osvity v Ukrai'ni. Herson : Ajlant.

Bim-Bad, B. M. (1998) Pedagogicheskie techeniia v nachale dvadtsatogo veka: lektsii po ped. antropologii i filosofii obrazovaniia. Moskva: Izdatel'stvo URAO.

Bordovskaia, N. V., Rean A. A. (2000) Pedagogika. Uchebnik dlia vuzov. Sankt-Peterburg: Piter.

Vahovs'kyj, L.C. (2002) Filosofija vyhovannja zahidnoi' cyvilizacii' v epohu prosvitnyctva. Avtoref. dysertacii' doktora pedagogichnyh nauk: special'nist' 13.00.01 – teorija i metodyka vyhovannja. Harkiv.

Vyshha shkola Ukrai'ny : metodologichni ta social'no-vyhovni problemy modernizacii'. (2002) / pid zagal'noju redakcijeju Andrushhenka, V. P., Myhal'chenka, M. I ., Kremenja, V. G. Kyi'v : DCSSM, Zaporizhzhja : ZDU.

Gessen, S. I. (1995) Osnovy pedagogiki. Vvedenie v prikladnuiu filosofiiu. Moskva : Shkola-Press.

Goncharenko, S. U. (1997) Ukrai'ns'kyj pedagogichnyj slovnyk. Kyi'v: Lybid'. 10. D'juy, Dzh. (1921) Vvedenye v fylosofyju vospytanyja. Moskva : CK Vseros. Sojuza rabotnykov prosveshhenyja,

Kovalenko, Je. I., Bjelkina, N. I. (2006) Istorija zarubizhnoi' pedagogiky : Hrestomatija. Kyi'v: Centr navchal'noi' literatury.

Konovalova, L. V. Vospitanie. Institut filosofii Rossiiskoi akademii nauk. The Access Mode: http://iph.ras.ru/elib/2251.html.

Mikhailov, F. T. Vospitanie. Institut filosofii Rossiiskoi akademii nauk. The Access Mode: http://iph.ras.ru/elib/2251.html.

Mircheva, L. (2010) Ditej ne treba vyhovuvaty – z dit'my potribno druzhyty. Materialy Drugyh oblasnyh Pedagogichnyh chytan' «Gumanna pedagogika – osnova suchasnoi' systemy osvity». Zaporizhzhja: TOV «LIPS» LTD.

Mudrik, A. V. (1997) Vvedenie v sotsial'nuiu pedagogiku. Uchebnoe posobie dlia studentov. Moskva: Institut prakticheskoi psikhologii.

Rusakov, A. Soloveichik i Sukhomlinskii. Dva resheniia «Pedagogiki dlia vsekh»; The Access Mode: http://blog.kp.ru›users/4261432/post154112008.

Filosofija Symona Solovejchyka. Pogljad na dytynu (2010) / uporjad. K.L. Krutij, K.B. Goldobina. Zaporizhzhja : TOV «LIPS» LTD.

Fogel', A. (1892) Filosofskie osnovy pedagogiki: Lokk, Kant, Gegel', Shleirmakher, Gerbart, Be-neke. Mitava.


Пристатейна бібліографія ГОСТ


1. Андрущенко В. П. Основні методологічні принципи філософської рефлексії освіти / В. П. Андрущенко // Вища освіта України. – № 3. – 2007. – С. 5–8.

2. Базалук О. А. Образ человека будущего: Кого и Как воспитывать в подрастающих поколениях: коллективная монографія; [под ред. О. А. Базалука]. – К. : Издательский дом «Скиф», 2012. – Т. 2. – 408 c.

3. Берегова Г. Д. Освітньо-виховний потенціал філософських знань у системі вищої аграрної освіти в Україні / Г. Берегова. – Херсон : Айлант, 2012. – 312 с.

4. Бим-Бад Б. М. Педагогические течения в начале двадцатого века : лекции по педагогической антропологии и философии образования / Б. М. Бим-Бад. – М. : Изд-во УРАО, 1998. – 114 с.

5. Бордовская Н. В. Педагогика: Учебник для вузов / Н. В. Бордовская, А. А. Реан. – СПб. : Питер, 2000. – 304 с.

6. Ваховський Л. Ц. Філософія виховання західної цивілізації в епоху просвітництва: автореф. дис. … д-ра пед. наук : спец. 13.00.01 – теорія і методика виховання / Л. Ц. Ваховський. – Харків, 2002. – 40 с.

7. Вища школа України : методологічні та соціально-виховні проблеми модернізації / Під заг. ред. Андрущенка В.П., Михальченка М.І., Кременя В.Г]. – К.: ДЦССМ, Запоріжжя: ЗДУ, 2002. – 440 с.

8. Гессен С. И. Основы педагогики. Введение в прикладную философию / И. С.Гессен. – М. : Школа-Пресс, 1995. – 448 с.

9. Гончаренко С. У. Український педагогічний словник / С. Гончаренко. – К. : Либідь, 1997. – 376 с.

10. Дьюи Дж. Введение в философию воспитания / Дьюи Джон. – М. : ЦК Всерос. Союза работников просвещения, 1921. – 62 с.

11. Коваленко Є. І. Історія зарубіжної педагогіки : Хрестоматія / Є. І. Коваленко, Н. І. Бєлкіна. – К. : Центр навчальної літератури, 2006. – 664 с.

12. Коновалова Л. В. Воспитание [Электронный ресурс] / Л. В. Коновалова. – Режим доступа : http://iph.ras.ru/elib/2251.html

13. Михайлов Ф. Т. Воспитание [Электронный ресурс] / Ф. Т. Михайлов . – Режим доступа: http://iph.ras.ru/elib/2251.html.

14. Мірчева Л. Дітей не треба виховувати – з дітьми потрібно дружити / Л. Мірчева // Гуманна педагогіка – основа сучасної системи освіти : Матеріали Других обласних Педагогічних читань. – Запоріжжя: ТОВ «ЛІПС» ЛТД, 2010. – 140 с.

15. Мудрик А. В. Введение в социальную педагогику / А. В. Мудрик. – М. : Ин-т практ. психологии, 1997. – 364 с.

16. Русаков А. Соловейчик и Сухомлинский. Два решения «Педагогики для всех» [Электронный ресурс] / А. Русаков. – Режим доступа: http://blog.kp.ru›users/4261432/post154112008

17. Філософія Симона Соловейчика. Погляд на дитину / Упоряд. К. Л. Крутій, К. Б. Голдобіна. – Запоріжжя: ТОВ «ЛІПС» ЛТД, 2010. – 140 с.

18. Фогель А. Философские основы педагогики: Локк, Кант, Гегель, Шлейрмахер, Гербарт, Бенеке / А. Фогель. – Митава, 1892. – 134 с. 

Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution 4.0 International License.