№ 1 (37) (2013)

Збірник наукових праць "Вісник НТУУ "КПІ". Філософія. Психологія. Педагогіка" за 2013 р., № 1 (37)

Зміст

Філософія

ВЗАЄМОПЕРЕТИН ФІЛОСОФІЇ ОСВІТИ Й ВИХОВАННЯ У ТЕОРЕТИЧНІЙ РЕКОНСТРУКЦІЇ ФОРМ І СПОСОБІВ СПІЛКУВАННЯ ПОКОЛІНЬ PDF
Галина Дмитрівна Берегова 3-9
РЕЦЕПЦІЯ ФІЛОСОФСЬКО-ПЕДАГОГІЧНИХ ІДЕЙ С. Й. ГЕССЕНА В СУЧАСНИЙ ОСВІТНІЙ ДИСКУРС PDF
Костянтин Олександрович Гусак 10-16
СИСТЕМА ЦІННОСТЕЙ ЯК ЯДРО КОРПОРАТИВНОЇ КУЛЬТУРИ PDF
Марія Йосипівна Дмитренко 17-23
КЛАСИЧНА І НЕКЛАСИЧНА МЕТОДОЛОГІЯ В РЕАЛІЯХ СУЧАСНОГО ФІЛОСОФСЬКОГО ДИСКУРСУ PDF
Віталій Миколайович Зуєв 24-31
ЗАЛУЧЕННЯ СОЦІАЛЬНИХ ІНСТИТУТІВ ДО ГРАФІТІ-ДИСКУРСУ ЯК ШЛЯХ ПОДОЛАННЯ ВАНДАЛІЗМУ PDF
Зося Вадимівна Кайс 32-39
ЛЮДИНОЦЕНТРИЧНІСТЬ ЗНАННЯ В ДОСОКРАТІВСЬКІЙ ФІЛОСОФІЇ PDF
Ганна Михайлівна Костроміна 40-46
ФІЛОСОФСЬКО-ОСВІТНІЙ АСПЕКТ АНТИЧНОГО ДІАЛОГУ PDF (Русский)
Ірина Анатоліївна Муратова 47-55
ІДЕЇ ВІТЧИЗНЯНОГО МЕЛОСУ В РОЗКРИТТІ КУЛЬТУРНО-ОСВІТНІХ СМИСЛІВ ІСТОРІЇ УКРАЇНСЬКОЇ КУЛЬТУРИ PDF
Ірина Костянтинівна Покулита 56-63
АНТРОПОЛОГІЯ МІСТА У КОНТЕКСТІ ЕКЗИСТЕНЦІАЛЬНОГО АНАЛІЗУ PDF
Марина Петрівна Препотенська 64-71

Психологія

МІЖ МІФОСОМ ТА МЕЛОСОМ PDF (Русский)
Світлана Юріївна Гуцол, Кирило Віталійович Гуцол 72-80
УЯВЛЕННЯ ПРО МЕТОДОЛОГІЮ РОЗВИТКУ ОСОБИСТОСТІ В СПОРТИВНО-ПЕДАГОГІЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ PDF (Русский)
Георгій Володимирович Ложкін, Андрій Борисович Колосов 81-90
СТУКТУРНІ КОМПОНЕНТИ ЦІННІСНО-СМИСЛОВОЇ СФЕРИ ОСОБИСТОСТІ PDF
Ольга Володимирівна Москаленко 91-98
ПРОБЛЕМА ВІДСУТНОСТІ ЄДИНОЇ БАЗИ НАВКОЛОСМЕРТНИХ ПЕРЕЖИВАНЬ В РОСІЙСЬКОМОВНОМУ СЕРЕДОВИЩІ PDF (Русский)
Іван Чаплін 99-109
РОЗВИТОК ТВОРЧОЇ ОСОБИСТОСТІ УЧНІВ ПІДЛІТКОВОГО ВІКУ У НАВЧАЛЬНІЙ ДІЯЛЬНОСТІ PDF
Марина Олександрівна Шопіна 110-117

Педагогіка

РОЛЬ КЕРІВНИКА В СИСТЕМІ УПРАВЛІННЯ ЗАКЛАДАМИ ШКІЛЬНОЇ ОСВІТИ PDF
Павло Дрозд 118-126
ВИКОРИСТАННЯ САМОКОНТРОЛЮ ЯК ЗАСОБУ МОТИВАЦІЇ СТУДЕНТІВ У ВИВЧЕННІ ІНОЗЕМНОЇ МОВИ У НЕМОВНИХ ВНЗ PDF
Наталія Сергіївна Нікітіна 127-134
СУЧАСНІ ІНСТРУМЕНТИ ПРОЕКТУВАННЯ МУЛЬТИМЕДІЙНИХ ПОВІДОМЛЕНЬ СТУДЕНТАМИ РАДІОТЕХНІЧНИХ СПЕЦІАЛЬНОСТЕЙ PDF (English)
Микола Андрійович Тищенко 135-138