СИСТЕМА ЦІННОСТЕЙ ЯК ЯДРО КОРПОРАТИВНОЇ КУЛЬТУРИ

Марія Йосипівна Дмитренко

Анотація


Для сучасного суспільства, що розвивається в постійно мінливих умовах, актуальним є ствердження ціннісної основи організацій. Авторка акцентує увагу на "цінності" як важливому елементі культури взагалі та корпоративної культури зокрема, на основі чого виробляються норми і форми поведінки співробітників в організації. Зміст системи цінностей як універсальної мо-
тиваційної структури висвітлено в джерелах їх формування, своєрідних ознаках, формах прояву для організацій тощо. Стаття розкриває різноманітні підходи вітчизняних та зарубіжних науковців до класифікації цінностей корпоративної культури. Однак авторка зазначає, що недостатньо
тільки знати про типи цінностей, і доповнює характеристику співставленням "цінності-цілей" та "цінності-засобів", поясненням поетапного процесу формування цінностей відповідно до концепції життєвого циклу компанії, умовами розквіту корпоративної культури, увагою до певних труднощів у підтримці існуючого рівня корпоративних цінностей.
Широке поле наукових досліджень та організаційної практики компаній світу дозволяють прослідкувати тенденції формування системи корпоративних цінностей, передусім відповідно до базових у конкретній культурі, що притаманні більшості представників в організації, однак компоненти системи можуть належати і до різних корпоративних культур. У підсумку ідкреслюєть-
ся, що ціннісна спрямованість компаній (корпорацій) визначає і особливості її культури, і має впливи на суспільство через розвиток особистості, працівників, населення.


Ключові слова


корпоративна культура; цінність; мотивація; організація; керівництво; працівники

Повний текст:

PDF

Посилання


Armstrong, M. (2004) Osnovy menedzhmenta. Kak stat' luchshim rukovoditelem. Rostov na Donu : Feniks.

Bueva, I. I. (2006) Formirovanie korporativnoi kul'tury pedagogicheskikh soobshchestv. Sotsial'no-gumanitarnye znaniia, 4, 16–17.

Vashkevych, V. M. (2011) Rol' skladovyh osobystisnogo harakteru u formuvanni svitogljadnoi' pozycii' osobystosti. Gileja : naukovyj visnyk. zbirka naukovyh prac'. Kyi'v : VIR UAN, 53 (№ 10), 235–239.

Veber, M. (1990) Izbrannye proizvedeniia. Moskva : Progress.

Veber, M. Nauka kak prizvanie i professiia. The Access Mode : http://www.gumer.info/bibliotek_Buks/Culture/Veber/_Nayka_Proff.php.

Dobren'kov, V. I. (2011) Tsennostno-orientirovannaia sotsiologiia : problemnoe pole postneklassicheskoi metodologi. Moskva : Akademicheskii Proekt; Al'ma Mater.

Drobot, I. (2003) Idejni orijentacii' jak social'na perspektyva. Osvita. 44 (24 veresnja – 1 zhovtnja), 4.

Diurkgeim, E. (1996) O razdelenii obshchestvennogo truda. Moskva : Kanon.

Zarubina, N. N. (1998) Sotsial'no-kul'turnye osnovy khoziaistva i predprinimatel'stva. Moskva, 248–250.

Inglkhart, R. (1997) Postmodern : meniaiushchiesia tsennosti i izmeniaiushchiesia obshchestva. Politicheskie issledovaniia. 4,11–32.

Kandariia, I. A. Formirovanie korporativnoi kul'tury v organizatsii The Access Mode : http://www.irinam.com/index.php?newsid=194.

Kycak, T. G. (2008) Formuvannja korporatyvnoi' kul'tury v procesi rozvytku social'no-trudovyh vidnosyn na pidpryjemstvi : dysertacija kandydata nauk : 08.00.04. Kyi'v.

Kovalevskii, S. V., Medvedeva, O. A., Khaet, G. L. (2007) Razvitie kul'tury organizatsii : gumani-zatsiia, kachestvo deiatel'nosti, uspekh. Kniga1. Metody izucheniia kul'tury i tsennosti organizatsii. Kramatorsk : DGMA.

Kozlov, V. V. (1999) Korporativnaia kul'tura i sotsiokul'turnyi podkhod v upravlenii. Biznesobrazovanie, 1 (6), 33.

Kozlov, V. V., Kozlova, A. A. (2000) Korporativnaia kul'tura : «kostium» uspeshnogo biznesa. Upravlenie personalom, 1 (53), 35–58.

Kozlov, V. V. (2001) Korporativnaia kul'tura : opyt, problemy i perspektivy razvitiia : monografiia. Moskva : INFRA-M.

Korotkina, E. D., Kolobova, A. A. (2002) Psikhologicheskie osobennosti deiatel'nosti me-nedzhera po motivirovaniiu personala s uchetom organizatsionnoi kul'tury. Sotsial'no-psikhologicheskie issledovaniia : sb. nauchnykh trudov, 2, Tver', 86.

Korporativnaia kul'tura : aspekty upravleniia. (2003) Khaet, G. L., Es'kov, A. L., Donetsk : Don-bass.

Korporacija : upravlinnja ta kul'tura : monografija. (2006) Voronkova, A. E., Bab'jak, M. M., Korenjev,E. N., Mazhura, I. V. Drogobych : Vymir.

Leont'ev, D. A. (1992) Metodika izucheniia tsennostnykh orientatsii. Moskva : Smysl.

Maslou, A. (1999) Motivatsiia i lichnost'.Sankt-Peterburg : Evroaziia.

Medvedev, N. P. (1995) Pereotsenka tsennostei kak sotsial'nyi fenomen. Stavropol' : [b. i.], 24–25.

Mikhel'son-Tkach, V. L., Skliar, E. N. (2002) Protsess soglasovaniia tsennostei : problemy i otsenka. Menedzhment v Rossii i za rubezhom, 1, 73.

Piters, T., Uoterman, R. (1986) V poiskakh effektivnogo upravleniia : opyt luchshikh kompanii. Moskva : Progress.

Saltykova, O. V. (2004) Korporativnaia kul'tura na predpriiatii kak sistema trudovykh tsennostei kollektiva. Mat. vyst. 11 mezhdunarodnaia nauchno-prakticheskaia konferentsiia KRSU (22 apr. 2004 g.) «Kantovskie chteniia v KRSU. Obshchechelovecheskoe i natsional'noe v filosofii». Bishkek : [b. i.], 53.

Senkevich, A. V. (2005) Tsennostnyi aspekt sud'by cheloveka v usloviiakh globalizatsii. Filosofiia i budushchee tsivilizatsii : tezisy, doklady i vystupleniia IV Rossiiskogo kongressa (Moskva, 24–28 maia 2005 g.),Moskva : [b. i.], 313.

Khofstede, G. (2002) Organizatsionnaia kul'tura. Upravlenie chelovecheskimi resursami. Sankt-Peterburg : Piter.

Iablonskene, N. L. (2006) Korporativnaia kul'tura sovremennogo universiteta. Universitetskoe upravlenie : praktika i analіz, 2. The Access Mode : http://www.umj.ru/index.php/pub/inside/728.

Hofstede Geert. Cultures Conseguences : International Differences in Work Related Values / Geert Hofstede. – London : Sage Publications, – 2001. – P. 51–61.

Kroeber, A. L. (1952) Culture : A Critical Review of Concepts and Definitions / A. L. Kroeber, C. I. Ktuckhohn. N.Y., 30–39.


Пристатейна бібліографія ГОСТ


1. Армстронг М. Основы менеджмента. Как стать лучшим руководителем / М. Армстронг ; пер. с англ. О. Ю. Серой. – Ростов н/Д : Феникс, 2004. – 512 с.

2. Буева И. И. Формирование корпоративной культуры педагогических сообществ / И. И. Буева // Социально–гуманитарные знания. – 2006. – № 4. – С. 16–17.

3. Вашкевич В. М. Роль складових особистісного характеру у формуванні світоглядної позиції особистості / В. М. Вашкевич// Гілея: науковий вісник. зб. наук. пр. / Гол. ред. В. М. Вашкевич. – К. : ВІР УАН, 2011. – Випуск 53 (№ 10). – С. 235–239.

4. Вебер М. Избранные произведения / М.Вебер. – М. : Прогресс, 1990. – 880 с.

5. Вебер М. Наука как призвание и профессия [Электронный ресурс] / М. Вебер// Библиотека Гумер. Культурология. – Режим доступа : http://www.gumer.info/bibliotek_Buks/Culture/Veber/_Nayka_Proff.php.

6. Добреньков В. И. Ценностно-ориентированная социология: проблемное поле постнеклассической методологи / В. И. Добреньков. – М. : Академический Проект ; Альма Матер, 2011. – 565 с.

7. Дробот І. Ідейні орієнтації як соціальна перспектива / І. Дробот // Освіта. – 2003. – № 44 (24 верес. – 1 жовт.). – С. 4.

8. Дюркгейм Э. О разделении общественного труда / Э. Дюркгейм. – М. : Канон, 1996. – 432 с.

9. Зарубина Н. Н. Социально-культурные основы хозяйства и предпринимательства / Н. Н. Зарубина. – М. : Логос, 1998. – С. 248–250.

10. Инглхарт Р. Постмодерн : меняющиеся ценности и изменяющиеся общества / Р. Инглхарт // Политические исследования. – 1997. – № 4. – С. 11–32.

11. Кандария И. А. Формирование корпоративной культуры в организации [Электронный ресурс] / И. А. Кандария. – Режим доступа : http://www.irinam.com/index.php?newsid=194.

12. Кицак Т. Г. Формування корпоративної культури в процесі розвитку соціально-трудових відносин на підприємстві : дис. … канд. наук : 08.00.04 / Т. Г. Кицак. – К., 2008.

13. Ковалевский С. В. Развитие культуры организации : гуманизация, качество деятельности, успех: в 3 кн. Кн.1. Методы изучения культуры и ценности организации / С. В. Ковалевский, О. А. Медведева, Г. Л. Хает. – Краматорск : ДГМА, 2007.– 196 с.

14. Козлов В. В. Корпоративная культура и социокультурный подход в управлении / В. В. Козлов // Бизнес–образование. – 1999. – № 1 (6). – С. 33.

15. Козлов В. В. Корпоративная культура: «костюм» успешного бизнеса / В. В. Козлов, А. А. Козлова // Управление персоналом. – 2000. – № 1 (53). – С. 35–58.

16. Козлов В. В. Корпоративная культура: опыт, проблемы и перспективы развития : монография / В. В. Козлов. – М.: ИНФРА-М, 2001. – 540 с.

17. Короткина Е. Д. Психологические особенности деятельности менеджера по мотивированию персонала с учетом организационной культуры / Е. Д. Короткина, А. А. Колобова // Социально-психологические исследования : сб. научн. Тр.. – Вып. 2. – Тверь : 2002. – С. 86.

18. Корпоративная культура: аспекты управления / Г. Л. Хает, А. Л. Еськов и др.; [под общ. ред. Г. Л. Хаета]. – Донецк : Донбасс, 2003.– 400 с.

19. Корпорація: управління та культура : монографія / А. Е. Воронкова, М. М. Баб'як, Е. Н. Коренєв, І. В. Мажура ; [за заг. ред. А. Е.Воронкової]. – Дрогобич : Вимір, 2006. – 376 с.

20. Леонтьев Д. А. Методика изучения ценностных ориентаций / Д. А. Леонтьев. – М. : Смысл, 1992. – 17 с.

21. Маслоу А. Мотивация и личность / А. Маслоу. – СПб. : Евроазия, 1999. – 479 с.

22. Медведев Н. П. Переоценка ценностей как социальный феномен. / Н. П. Медведев. – Ставрополь : [б. и.], 1995. – С. 24–25.

23. Михельсон-Ткач В. Л. Процесс согласования ценностей: проблемы и оценка / В. Л. Михельсон–Ткач, Е. Н. Скляр // Менеджмент в России и за рубежом. – 2002. – № 1. – С. 73 .

24. Питерс Т. В поисках эффективного управления: опыт лучших компаний / Т. Питерс, Р. Уотерман ; [пер. с англ. ; общ. ред. и вступ. ст. Л. И. Евенко]. – М. : Прогресс, 1986. – 423 с.

25. Салтыкова О. В. Корпоративная культура на предприятии как система трудовых ценностей коллектива / О. В. Салтыкова ; [под общ. ред. И. И. Ивановой] // Мат. выст. 11 межд. науч.-практ. конф. КРСУ (22 апр. 2004 г.) «Кантовские чтения в КРСУ. Общечеловеческое и национальное в философии». – Бишкек : [б. и.], 2004. – С. 53.

26. Сенкевич А. В. Ценностный аспект судьбы человека в условиях глобализации / А. В. Сенкевич // Философия и будущее цивилизации : тезисы докл. и выст. IV Рос. конгресса (Москва, 24–28 мая 2005 г.). – М. : [б. и.], 2005. – С. 313.

27. Хофстеде Г. Организационная культура. Управление человеческими ресурсами / Г. Хофстеде ; под ред. М. Пула, М. Уоррена. – СПб. : Питер, 2002. – 430 с.

28. Яблонскене Н. Л. Корпоративная культура современного университета [Электронный ресурс] / Н. Л. Яблоскене // Университетское управление: практика и анализ. – 2006. – № 2. – Режим доступа : http://www.umj.ru/index.php/pub/inside/728.

29. Hofstede Geert. Cultures Conseguences: International Differences in Work Related Values / Geert Hofstede. – London : Sage Publications, – 2001. – P. 51–61.

30. Kroeber A. L. Culture: A Critical Review of Concepts and Definitions / A. L. Kroeber, C. I. Ktuck-hohn. – N.Y., 1952. – Р. 30–39.Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.


Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution 4.0 International License.