МІЖ МІФОСОМ ТА МЕЛОСОМ

Світлана Юріївна Гуцол, Кирило Віталійович Гуцол

Анотація


Стаття є спробою проартикулювати деякі сторони множинної проблематики феноменів міфологічності музики та музичності міфу; її присвячено аналізові психологічних закономірностей процесів, що об'єднують ці культурні феномени. Проаналізовано «внутрішню» спорідненість музики і міфу як фундаментальних кодів культури. Показано, що взаємодія музики й міфу як феноменів соціокультурного буття, насамперед, пов’язано з роллю міфу в конструюванні образу світу закарбованого в музичному творі.

Обґрунтовано, що функціональні параметри міфологічної моделі (системність, симультанність, циклічність, інваріантність, канонізація, типологія, бінарність та амбівалентність, медіативність та ін.) дозволяють розглядати міфологічну структуру як породжувальну модель музичного образу світу, а музичний твір − представити в якості цілісної, симультанної згорнутої «ідеї», яка виникає в уявленнях композитора (автора) і передує своєму наративному втіленню; музичні наративи, у свою чергу, можна проартикулювати як специфічні «художні метаморфози», що приховують у своєму базисі міфологічний архетип. 

При наративному розгорненні музичного твору відбувається руйнування циклічного механізму: міф, відшарувавшись від ритуалу, здобуває риси лінійно-часового словесного буття, знаходить маркери початку й кінця.
Показано, що міфологізація різних видів звукотворчості існує у будь-якій традиційній свідомості. Представлено концепції О.Ф. Лосєва і К. Леві-Строса про первинну музичність міфу.


Ключові слова


міф; музика; мелос; культура; міфологічна свідомість

Повний текст:

PDF (Русский)

Посилання


Akopian, L. O. (1995) Mifotvorchestvo i muzyka v XX veke. Analiz glubinnoi struktury muzykal'nogo teksta. Moskva : Praktika, 138−150.

Aleksina, T. A. (1994) Vlast' Khronosa. Moskva : Izdatel'stvo Rossiiskogo universiteta druzhby narodov.

Aranovskii, M. G. (1974) Myshlenie, iazyk, semantika. Problemy muzykal'nogo myshleniia. Moskva : Muzyka, 111−112.

Asaf'ev, B. V. (1971) Muzykal'naia forma kak protsess. Moskva : Muzyka, Leningradskoe otdele-nie.

Barsova, I. A. (1987) Mifologicheskaia semantika vertikal'nogo prostranstva vorkestre Rikharda Vagnera. Problemy muzykal'nogo romantizma : sbornik nauchnykh trudov. Leningrad : LGITMiK, 59–75.

Bart, R. (2008) Mifologii. Filosofskie tekhnologii. Moskva : Akademicheskii Proekt.

Bonfel'd, M. Sh. (2001) Vvedenie v muzykoznanie. Uchebnoe posobie dlia stud. vuzov. Moskva : Vlados.

Val'kova, V. (1992) Muzykal'nyi tematizm − myshlenie – kul'tura. Monografiia. Nizhnii Novgorod : Izd-vo NNGU.

Gerver, L. L. (1992) K probleme «mif i muzyka». Muzyka i mif : sbornik trudov. Moskva : GMPI im. Gnesinykh, 118, 7−21.

Gertsman, E. V. (1988) Vizantiiskoe muzykoznanie. Leningrad : Muzyka.

Gulianitskaia, N S. (2002) Poetika muzykal'noi kompozitsii. Teoreticheskie aspekty russkoi duk-hovnoi muzyki XX veka. Moskva : Iazyki slavianskoi kul'tury.

Ivanov, V. V. (1980) Semantika vozmozhnykh mirov i filologiia. Problemy strukturnoi lingvistiki. Moskva : Nauka, 5−19.

Ivanov, V. V. (1967) Struktura stikhotvoreniia Khlebnikova «Menia pronosiat na slonovykh». Trudy po znakovym sistemam : uch. zap. Tartuskogo un-ta. T. III., 198, 156−171.

Levi-Stros, K. (2000) Mifologiki. T. 1. : Syroe i prigotovlennoe. Moskva; Sankt-Peterburg : Univer-sal'naia kniga.

Levi-Stros, K. (2001) Strukturnaia antropologiia. Moskva : Izd-vo EKSMO-Press.

Losev, A. F. (1990) Dialektika mifa. Iz rannikh proizvedenii. Moskva : Pravda, 393−599.

Losev, A. F. (1982) Znak, simvol, mif. Moskva : Izd-vo Mosk. un-ta.

Losev, A. F. (1927) Muzyka kak predmet logiki. Moskva : izdanie avtora.

Lotman, Iu. M. (2002) Kanonicheskoe iskusstvo kak informatsionnyi paradoks. Stat'i po semi-otike kul'tury i iskusstva. Seriia «Mir iskusstv», 314−321.

Medushevskii, V. V. (1993) Intonatsionnaia forma muzyki. Moskva : Sovetskii kompozitor.

Meletinskii, E. M. (1976) Poetika mifa. Moskva : Nauka.

Mikhailov, A. V. (1997) Iazyki kul'tury. Seriia «Iazyk. Semiotika. Kul'tura». Moskva : Iazyki russkoi kul'tury.

Nitsshe, F. (2000) Rozhdenie tragedii iz dukha muzyki. Sankt-Peterburg : Azbuka.

Osadchaia, O. Iu. (2008) Mif i muzyka : monografiia. Volgograd : Volgogr. nauch. izd-vo.

Pashinina, D. P. (2001) Osnovaniia mifa v kul'ture i mif kak osnovanie kul'tury. Smysly mifa. Mifologiia v istorii i kul'ture : sbornik v chest' 90-letiia professora M. I. Shakhnovicha. Seriia «Mysliteli», 8, 300.

Steblin-Kamenskii, M. I. (1953) Istoriia skandinavskikh iazykov. Moskva, Leningrad : Izd-vo Akad. nauk SSSR.

Uvarov, M. S. (2003) Melos i logos filosofii. Vestnik S.-Peterburgskogo gosuniversitet., Ser. 6.,2 (14), 12−19.

Iung, K. G. (1991) Arkhetip i simvol : sb. rabot Iunga K. G. Moskva : Renessans.

Iung, K. G. (1994) Psikhologiia bessoznatel'nogo. Seriia «Istoriia psikhologicheskoi mysli v pamiatnikakh». Moskva : Kanon.

Alexander, C. S. (1978) The Use of Vignettes in Survey Research. Public Opinion Quarterly, 42, 93–104.

Alexander, R. (2000) Culture and Pedagogy : International Comparisons in Primary Education. Oxford, UK; Malden, USA: BLACKWELL Publishers.

Cameron, K. S. (1999) Quinn R. E. Diagnostic and Changing Organizational Culture. London : Ad-dison-Wesley.

Knapp, B. (1989) Music, Archetype and the Writer. A Jungian view. Pennsylvania State University Press.

Lévi-Strauss, Cl. (1979) Myth and Meaning. London : Routled @ Kegan Paul.

Markus, H. & Kitayama, S. (1991) 'Culture and the self: Implications for cognition, emotion and motivation', Psychological Review, 98, 224–53.

Schabracq, M. (2007) Changing Organizational Culture: The Change Agent’s Guidebook. U.S.A. : John Wiley & Sons Inc.

Tarasti, E. (1979) Myth and Music : A Semiotic Approach to the Aesthetics of Myth and Music, Especially that of Wagner, Sibelius and Stravinsky. Helsinki : Walter de Gruyter.

Vynoslavska, O. (2001) Self Management as Component of Technical University Teacher’s Psy-chological Culture. Abstracts of the VII-th European Congress of Psychology, 1-6 July 2001, London, UK.


Пристатейна бібліографія ГОСТ


1. Акопян Л. О. Мифотворчество и музыка в XX веке / Л. О. Акопян // Анализ глубинной струк-туры музыкального текста. − М. : Практика, 1995. − С. 138−150.

2. Алексина Т. А. Власть Хроноса / Т. А. Алексина. − М. : Изд-во Рос. ун-та дружбы народов, 1994. − 101 с .

3. Арановский М. Г. Мышление, язык, семантика / М. Г. Арановский // Проблемы музыкального мышления. − М. : Музыка, 1974. − С. 111−112.

4. Асафьев Б. В. Музыкальная форма как процесс / Б. В. Асафьев. − М. : Музыка, Ленинградское отделение, 1971. − 373 с.

5. Барсова И. А. Мифологическая семантика вертикального пространства воркестре Рихарда Вагнера / И. А. Барсова // Проблемы музыкального романтизма : сборник научных трудов. − Л. : ЛГИТМиК., 1987. − С. 59–75.

6. Барт Р. Мифологии / Р. Барт ; пер. с фр., вступ. ст. и коммент. С. Зенкина. − М. : Академический Проект, 2008. − 351 с. (Философские технологии).

7. Бонфельд М. Ш. Введение в музыкознание : учебное пособие для студ. вузов / М. Ш. Бонфельд. − М. : Владос, 2001. − 224 с.

8. Валькова В. Музыкальный тематизм − мышление − культура : монография / В. Валькова. − Нижний Новгород : Изд-во ННГУ, 1992. − 163 с.

9. Гервер Л. Л. К проблеме «миф и музыка» / Л. Л. Гервер // Музыка и миф : сборник трудов. − Вып. 118. − М. : ГМПИ им. Гнесиных, 1992. − С. 7−21.

10. Герцман Е. В. Византийское музыкознание / Е. В. Герцман. − Л. : Музыка, 1988. − 254 с.

11. Гуляницкая Н С. Поэтика музыкальной композиции. Теоретические аспекты русской духов-ной музыки XX века / Н. С. Гуляницкая. − М. : Языки славянской культуры, 2002. − 432 с.

12. Иванов Вяч. Вс. Семантика возможных миров и филология / Вяч. Вс. Иванов // Проблемы структурной лингвистики. − 1980. − М. : Наука, 1982. − С. 5−19.

13. Иванов Вяч. Вс. Структура стихотворения Хлебникова «Меня проносят на слоновых» / Вяч. Вс. Иванов // Труды по знаковым системам : уч. зап. Тартуского ун-та. − Т. III. − Вып. 198. − 1967. − С. 156−171.

14. Леви-Строс К. Мифологики. Т. 1. : Сырое и приготовленное / К. Леви-Строс ; пер. с фр. А. З. Акопяна, З. А. Сокулер. – М. ; СПб. : Универсальная книга, 2000. – 398 с.

15. Леви-Строс К. Структурная антропология / К. Леви-Строс ; пер. с фр. Вяч. Вс. Иванова. − М. : Изд-во ЭКСМО-Пресс, 2001. − 512 с.

16. Лосев А. Ф. Диалектика мифа / А. Ф. Лосев // Из ранних произведений. − М. : Правда, 1990. − С. 393−599.

17. Лосев А. Ф. Знак, символ, миф / А. Ф. Лосев. − М. : Изд-во Моск. ун-та, 1982. − 480 с.

18. Лосев А. Ф. Музыка как предмет логики / А. Ф. Лосев. − М. : издание автора, 1927. − 264 с.

19. Лотман Ю. М. Каноническое искусство как информационный парадокс / Ю. М. Лотман // Статьи по семиотике культуры и искусства. − СПб. : Академический проект, 2002. − C. 314−321. (Серия «Мир искусств»).

20. Медушевский В. В. Интонационная форма музыки / В. В. Медушевский. − М. : Советский композитор, 1993. − 280 с.

21. Мелетинский Е. М. Поэтика мифа / Е. М. Мелетинский. − М. : Наука, 1976. − 407 с.

22. Михайлов А. В. Языки культуры / А. В. Михайлов. − М. : Языки русской культуры, 1997. − 912 с. (Серия «Язык. Семиотика. Культура»).

23. Ницше Ф. Рождение трагедии из духа музыки / Ф. Ницше ; пер. с нем. Г. А. Рачинского. – СПб. : Азбука, 2000. − 231 с.

24. Осадчая О. Ю. Миф и музыка : монография / О. Ю. Осадчая − Волгоград : Волгогр. науч. изд-во, 2008. − 207 с.

25. Пашинина Д. П. Основания мифа в культуре и миф как основание культуры / Д. П. Пашинина // Смыслы мифа. Мифология в истории и культуре : сборник в честь 90-летия профессора М. И. Шахновича. − СПб. : Издательство Санкт-Петербургского философского общества, 2001. − Вып. №8. − C. 300. (Серия «Мыслители»).

26. Стеблин-Каменский М. И. История скандинавских языков / М. И. Стеблин-Каменский ; отв. ред. акад. В. Ф. Шишмарев. М. ; Л. : Изд-во Акад. наук СССР, 1953. − 340 с.

27. Уваров М. С. Мелос и логос философии / М. С. Уваров // Вестник С.-Петербургского госуниверситета. − 2003. − Сер. 6. − Вып. 2 (14). – С. 12−19.

28. Юнг К. Г. Архетип и символ : сб. работ Юнга К. Г. / К. Г. Юнг ; сост. и вступ. ст. А. М. Руткевича. − М. : Ренессанс, 1991. − 304 с.

29. Юнг К. Г. Психология бессознательного / К. Г. Юнг. − М. : Канон, 1994. − 320 с. (Серия «История психологической мысли в памятниках»).

30. Alexander, C. S. (1978) The Use of Vignettes in Survey Research. Public Opinion Quarterly, 42, 93–104.

31. Alexander, R. (2000) Culture and Pedagogy : International Comparisons in Primary Education. Oxford, UK; Malden, USA: BLACKWELL Publishers.

32. Cameron, K. S. (1999) Quinn R. E. Diagnostic and Changing Organizational Culture. London : Ad-dison-Wesley.

33. Knapp, B. (1989) Music, Archetype and the Writer. A Jungian view. Pennsylvania State University Press.

34. Lévi-Strauss, Cl. (1979) Myth and Meaning. London : Routled @ Kegan Paul.

35. Markus, H. & Kitayama, S. (1991) 'Culture and the self: Implications for cognition, emotion and motivation', Psychological Review, 98, 224–53.

36. Schabracq, M. (2007) Changing Organizational Culture: The Change Agent’s Guidebook. U.S.A. : John Wiley & Sons Inc.

37. Tarasti, E. (1979) Myth and Music : A Semiotic Approach to the Aesthetics of Myth and Music, Especially that of Wagner, Sibelius and Stravinsky. Helsinki : Walter de Gruyter.

38. Vynoslavska, O. (2001) Self Management as Component of Technical University Teacher’s Psychological Culture. Abstracts of the VII-th European Congress of Psychology, 1-6 July 2001, London, UK.

Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution 4.0 International License.