ЕТИКО-СВІТОГЛЯДНІ ЗАСАДИ ОСВІТИ ЯК УМОВА РОЗВИТКУ СОЦІАЛЬНОЇ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ

Костянтин Олександрович Гусак

Анотація


В тезах визначаються етичні та ідеологічні основи освіти, орієнтованої на формування соціальної відповідальності. Невід'ємною частиною освіти є почуття власної відповідальності та відповідальності за інших людей.

Ключові слова


етичні та ідеологічні засади освіти; відчуття відповідальності

Повний текст:

PDF

Пристатейна бібліографія ГОСТ


Дробницкий О. Г. Моральная философия: Избр. труды / О. Г. Дроб-ницкий. – М. : Гардарики, 2002. – 523 с.
Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution 4.0 International License.