№ 2 (38) (2013)


Обкладинка
Збірник наукових праць "Вісник НТУУ "КПІ". Філософія. Психологія. Педагогіка" за 2013 р., № 2 (38),  Спеціальний випуск