ЗМІСТ ДИСЦИПЛІН ЦИКЛУ ПРОФЕСІЙНОЇ ТА ПРАКТИЧНОЇ ПІДГОТОВКИ ФАХІВЦІВ З ІНФОРМАТИКИ

Людмила Леонідівна Омельчук

Анотація


У статті представлено огляд шляхів реформування національної системи IT-освіти, щозатребувана наукою і практикою. Запропоновано підхід до розробки компетентнісно орієнтованого стандарту вищої IT-освіти, в якому будуть сформовані відповідні вимогам IT-галузі компетентності на основі Європейської рамки ІКТ-компетенцій 2.0 та переліку дисциплін, узгодженого з міжнародними стандартами.
Аналізується твердження, що відповідно до Національного класифікатора професій освітньо-професійна програма з інформатики повинна встановлювати вимоги до змісту, обсягу й рівня освіти та професійної підготовки фахівців з інформаційних технологій (на рівні бакалаврату) та професіоналів в галузі програмування (на рівні магістратури).


Ключові слова


інформатика; освітній стандарт; кваліфікаційні характеристики IT-професій; Європейська рамка e-компетенцій

Повний текст:

PDF

Посилання


Galuzevij Standart vishhoyi osvіti Ukrayini. Osvіtnio-kvalіfіkacіjna harakteristika bakalavra. Napryam pіdgotovki «Іnformatika» : Golova robochoyi grupi rozrobki standartu Akіmenko V. Zatverdzheno Nakazom mіnіstra Mіnіsterstva osvіti ta nauki Ukrayini, No. 880 vіd 16.09.2010.

Golubenko, O., Morozova, T. (2009) Natsionalna ramka kvalifikatsiy u konteksti Evropeyskih peretvoren’ osvitn`ogo prostoru. Vischa shkola, № 3, 44–56.

Defitsit IT-fahivtsiv v Ukrayini – 30 %. Informatsiyne agentstvo UNIAN. The Access Mode : http://www.unian.ua/news/433428-defitsit-it-fahivtsiv-v-ukrajini-30.html.

Entsiklopediya osviti. Kyiv : Yurinkom Inter, 2008.

Zinkovskiy, Yu. (2010) Model Natsionalnoyi ramki kvalifikatsiy Ukrayini. Profesijno-technichna osvita, № 2, 5–8.

KlasifIkator profesij DK 003:2010. Kyiv : Sotsinform.

Lugoviy, V. (2010) Kontseptualni zasadi rozroblennya natsIonalnoji ramki kvalifikatsij. Vischashkola, № 9, 15–24.

Melnik, S. (2008) Rozrobka osvitnih ta profesiynih standartiv novogo tipu na bazichinnih analogiv. The Access Mode : www.nbuv.gov.ua/portal/Soc_Gum/Vzuk/2008_18/tom/140_150.pdf

Morozova, T., Mendzebrovskiy I. (2012) Do problemi vzaemodiy i profesiynih i osvitnih standartiv v IT-galuzi. Vischashkola, № 12, 45–53.

Morozova, T., Mendzebrovskiy I. (2013) Standarti IT-profesiy yak zasib Informatsiynogo obminu mizh industriyu ta osvitoyu. Vischashkola, № 11, 34–41.

Nikitchenko, M., Omelchuk, L. (2013) Porivnyalniy analiz ukrayinskogo standartu osvitn’o-profesiynoji pidgotovki z informatikiti mizhnarodnogo standartu Computer Science’2013. Aktualni problemi pidgotovki spetsIalistiv IKT (APPSIKT-2013). Hmelnitskiy, 130-134.

Omelchuk, L. (2013) Do pitannya rozrobki kompetentnIsno orientovanogo standartu osvitn’o-profesiynoji pidgotovki z Informatiki. Vischashkola, № 11, 42–49.

Omelchuk, L. (2014) Zastosuvannya kompetentnisno orientovanogo pidhodu do modernizatsiji zmistu distsiplin tsiklu profesiynoyi ta praktichnoji pidgotovki fahivtsiv z informatiki na prikladi rozrobki robochoji navchalnoji programi distsiplini «Programuvannya». Visnik Kiyivs’kogo uniner-sitetutu, V. 2.

Omelchuk, L. (2013) Porivnyalniy anaIiz ukrajins’kogo standartu osvItn’o-profesijnoji pidgotovki z Informatiki 2010 roku ta derzhavnogo osvitn’ogo standartu vischoji profesijnoji osviti z Informatiki ta obchislyuvalnoji tehniki Rosijskoji Federatsiji 2009. Aktualni problemi pidgotovki spetsIalistiv IKT (APPSIKT-2013). Hmelnitskiy, 135–138.

Saydametova, Z. (2007) Podgotovka inzhenerov-programmistov po spetsialnosti «Informatika». Simferopol : Kryimuchpedg.

Sisoyeva, S. (2010) Stvorennya Natsionalnoji sistemi kvalifIkatsij – problema zagalnonat-sionalnogo rivnya. Ridna shkola, № 6, 7–13.

European e-Competence Framework, e-CF. The Access Mode : www.ecompetences.eu


Пристатейна бібліографія ГОСТ


1. Галузевий Стандарт вищої освіти України. Освітньо-кваліфікаційна характеристика бака-лавра. Напрям підготовки «Інформатика» / Голова робочої групи розробки стандарту Акіменко В. Затверджено Наказом міністра Міністерства освіти та науки України No.880 від 16.09.2010. – 32 с.

2. Голубенко О. Національна рамка кваліфікацій у контексті європейських перетворень освітнього простору / О. Гулубенко, Т. Морозова // Вища школа. – 2009. – № 3. – С. 44–56.

3. Дефіцит IT-фахівців в Україні – 30 % [Електронний ресурс] / Інформаційне агентство УНІАН. – Режим доступу : http://www.unian.ua/news/433428-defitsit-it-fahivtsiv-v-ukrajini-30.html.

4. Енциклопедія освіти / Акад. пед. наук України; головний ред. В. Г. Кремень. – К. : Юрінком Інтер, 2008. – С. 381.

5. Зіньковський Ю. Модель Національної рамки кваліфікацій України / Ю. Зіньковський // Професійно-технічна освіта. – 2010. – № 2. – С. 5–8.

6. Класифікаторпрофесій ДК 003:2010. – К. : Соцінформ, 2010. – 746 с.

7. Луговий В. Концептуальні засади розроблення національної рамки кваліфікацій / В. Луговий // Вища школа. – 2010. – № 9. – С. 15–24.

8. Мельник С. Розробка освітніх та професійних стандартів нового типу на базі чинних аналогів [Електронний ресурс] / С. Мельник. – Режим доступу : www.nbuv.gov.ua/portal/Soc_Gum/Vzuk/2008_18/tom/140_150.pdf

9. Морозова Т. До проблеми взаємодії професійних і освітніх стандартів в ІТ-галузі / Т. Морозова,І. Мендзебровський // Вища школа. – 2012. – № 12. – С. 45–53.

10. Морозова Т. Стандарти IT-професій як засіб інформаційного обміну між індустрію та освітою / Т. Морозова, І. Мендзебровський // Вища школа. – 2013. – № 11. – С. 34–41.

11. Нікітченко М. Порівняльний аналіз українського стандарту освітньо-професійної підготовки з інформатики та міжнародного стандарту Computer Science’2013 / М. Нікітченко, М. Омельчук // Актуальні проблеми підготовки спеціалістів ІКТ (АППСІКТ-2013). – Хмельницький, 2013. – С. 130–134.

12. Омельчук Л. До питання розробки компетентнісно орієнтованого стандарту освітньо-професійної підготовки з інформатики / Л. Омельчук // Вища школа. – 2013. – № 11. – С. 42–49.

13. Омельчук Л. Застосування компетентнісно орієнтованого підходу до модернізації змісту дисциплін циклу професійної та практичної підготовки фахівців з інформатики на прикладі розробки робочої навчальної програми дисципліни «Програмування» / Л. Омельчук // Вісник Київського університету. – Сер.: Фіз.-мат. науки. – 2014. – Вип. 2. – С. 146–151.

14. Омельчук Л. Порівняльний аналіз українського стандарту освітньо-професійної підготовки з інформатики 2010 року та державного освітнього стандарту вищої професійної освіти з інформатики та обчислювальної техніки Російської Федерації 2009 / Л. Омельчук // Актуальні проблеми підготовки спеціалістів ІКТ (АППСІКТ-2013). – Хмельницький, 2013. – С. 135–138.

15. Сайдаметова З. Подготовка инженеров-программистов по специалности «Информатика»: [монография] / З. Сейдаметова. – Симферополь : Крымучпедгиз, 2007. – 480 с.

16. Сисоєва С. Створення Національної системи кваліфікацій – проблема загальнонаціонального рівня / С. Сисоєва // Рідна школа. – 2010. – № 6. – С. 7–13.

17. European e-Competence Framework, e-CF. The Access Mode : www.ecompetences.eu 

Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution 4.0 International License.