АКРЕДИТАЦІЯ ЯК ІМІДЖЕВА СТРАТЕГІЯ ПІДВИЩЕННЯ ЯКОСТІ ВИЩОЇ ОСВІТИ

Світлана Андріївна Свіжевська

Анотація


Забезпечення високої конкурентоспроможності набуває статусу визначального чинника виживання вищого навчального закладу в сучасних умовах, коли бюджетне фінансування може бути розподілено не тільки між державними, а й приватними навчальними закладми, що також беруть участь у конкурсі позабюджетних місць. У цих умовах вищий навчальний заклад вже не може використовувати старі механізми функціонування, що не забезпечують йому належної гнучкості та адаптивності при виборі стратегії конкурентної поведінки і здійсненні конкретних заходів, спрямованих на формування конкурентних переваг на ринку освітніх послуг.
Метою написання статті є ознайомлення читачів з сутністю та видами систем акредитації у світовому просторі, визначення найбільш характерних критеріїв, що значною мірою впливають на якісну вищу освіту і визнання університету в освітньому просторі. Розглянуто міжнародний досвід щодо використання інструментарію акредитаційних процедур, спрямований на створення стійкого позитивного іміджу вищого навчального закладу на ринку освітніх послуг, створення або зміцнення бренду вищого навчального закладу і формування лояльної до нього споживчої аудиторії.


Ключові слова


іміджева стратегія; бренд університету; стратегії конкурентної поведінки; якість освіти; модель акредитації

Повний текст:

PDF

Посилання


Nakaz Ministerstva osviti i nauki, molodi ta sportu № 1258 vid 20. 12. 2010 r. «Schodo Planu realizaciji zavdan', viznachenih rozporyadzhennyam Kabinetu Ministriv Ukrajini vid 27.08.2010 r. № 1728 «Pro zatverdzhennya planu zahodiv schodo rozvitku vischo¿ osviti na period do 2015 roku»

Ukaz Prezidenta Ukrajni vid 25 chervnya 2013 roku № 344/2013 «Nacional'na strategiya roz-vitku osviti v Ukra¿ni na period do 2021 roku»

Svizhevs'ka S. (2013) Formuvannya suchasnih pidhodiv do akreditaciji u vischih navchal'nih zakladah Ukrajni. Vischa shkola, № 6, 21–35.

Standarti i rekomendaciji schodo zabezpechennya yakosti v Evropeis'komu prostori vischoji osviti. The Acces Mode : http://www.enqa.eu/files/ESG%2Ukrainian.pdf

The Access Mode : http://www.abet.org/accreditation/

The Access Mode: http://www.allacronyms.com/GATE/Global_Alliance_for_Transnational_Education/1253730

The Access Mode : http://www.qaa.ac.uk/Pages/default.aspx

The Access Mode : http://www.open.ac.uk/about/validate/

The Access Mode : http://www.engineersaustralia.org.au/about-us/program-accreditation

QS World University Rankings. The Access Mode : http://www.topuniversities.com/


Пристатейна бібліографія ГОСТ


1. Наказ Міністерства освіти і науки, молоді та спорту № 1258 від 20. 12. 2010 р. «Щодо Плану реалізації завдань, визначених розпорядженням Кабінету Міністрів України від 27.08.2010 р. № 1728 «Про затвердження плану заходів щодо розвитку вищої освіти на період до 2015 року»

2. Указ Президента України від 25 червня 2013 року №344/2013 «Національна стратегія роз-витку освіти в Україні на період до 2021 року»

3. Свіжевська C. Формування сучасних підходів до акредитації у вищих навчальних закладах України / С. Свіжевська // Вища школа. – 2013. – № 6. – С. 21–35.

4. Стандарти і рекомендації щодо забезпечення якості в Європейському просторі вищої освіти [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://www.enqa.eu/files/ESG%2Ukrainian.pdf

5. The Access Mode : http://www.abet.org/accreditation/

6. The Access Mode : http://www.allacronyms.com/GATE/Global_Alliance_for_Transnational_Education/1253730

7. The Access Mode : http://www.qaa.ac.uk/Pages/default.aspx

8. The Access Mode : http://www.open.ac.uk/about/validate/

9. The Access Mode : http://www.engineersaustralia.org.au/about-us/program-accreditation

10. QS World University Rankings. The Access Mode : http://www.topuniversities.com/ 

Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution 4.0 International License.