ВДОСКОНАЛЕННЯ ВИЩОЇ ОСВІТИ ЯК ЕКЗИСТЕНЦІЙНА ПРОБЛЕМА

Наталія Вячеславівна Бородіна, Любов Василівна Пейчева

Анотація


Стаття присвячена виявленню філософського базису незадоволення студентів якістю вищої освіти та аналізу перспектив вдосконалення освіти як реалізації глибинних екзистенційних проблем студентів. В ході дослідження було опитано понад 300 респондентів та виявлені найбільш важливі фактори розчарування якістю навчання: відсутність можливості вибору предметів, недостатня кількість мотиваційних заходів у вузі, та незадоволення викладачами, які викладають застарілі навчальні програми та використовують неефективні методики навчання. ВНЗ намагаються вирішити ці проблеми формально, враховуючи рейтинг викладача через кількість написаних наукових статей та методичних праць, але для дійсного контролю якості навчання необхідно ввести ще й «студентський рейтинг»(анонімне тестування студентів) та «психологічний рейтинг», який виявить психологічне вигорання, схильність до корупції, стресу та здатність керувати аудиторію слухачів.

Враховуючи концептуальні засади освіти, що прагнення студентів ґрунтуються на головних життєвих екзістенціалах, у межах нашого дослідження ми виявили, що необхідно зосередити процес вдосконалення вищої освіти на наступних екзістенціалах: прагнення свободи (необхідно збільшити вибір предметів, щоб студент свідомо підходив до процесу навчання та розумів свою відповідальність за вибір), прагнення цілісності (необхідно збільшити "роботу в команді" в студентських групах, внести більш різноманітні завдання як квести та інші), схильність ставити запитання (ми повинні підвищити інтерактивність навчання: студентам важливо мати можливість коментувати навчальні матеріали на сайтах і листуватися з викладачами по e-mail). Реалізація екзистенціалів допоможе студенту зрозуміти сенс навчання та отримати освітню мотивацію.


Ключові слова


менеджмент освіти; вдосконалення освіти; філософські засади освіти у ВНЗ; освітня мотивація; екзистенціали.

Повний текст:

PDF

Посилання


Zakon Ukrai'ny «Pro vyshhu osvitu» vid 01.07.2014 № 1556-VII. Access Mode : http://vnz.org.ua/zakonodavstvo/111-zakon-ukrayiny-pro-vyschu-osvitu

Proekt postanovy KMU «Pro utvorennja Nacional'nogo agentstva iz zabezpechennja jakosti vyshhoi' osvity». Access Mode : http://osvita.gov.ua/?p=578

Baranovs'ka, O. M. (2010) Filosofs'kyj foot-quest : gra jak metodyka vykladannja. Filosofs'ka dumka : ukrai'ns'kyj naukovo-teoretychnyj chasopys, 5, 103–110.

Bugrov, V. A. (2014) Programa rozvytku : ideja universytetu. Vestnyk KNU,1(115), 5-7

Kamju, A. Mif o Sizife. Access Mode : http://nv-shulenina.narod.ru/kamumyth.pdf

Kvit, S. Logika reform – ce decentralizacija i dereguljacija. Access Mode : http: //osvita.ua/vnz/reform/46350/

Merlo-Ponti, M. (1999) Fenomenologija vosprijatija (1945). Sankt-Peterburg : Juventa; Nauka.

Ortega-i-Gasset, H. (1997) Izbrannye trudy. Moskva : Ves' mir.

Platon. Pir. Access Mode : http : //samlib.ru/editors/a/aleksandr_ n_ r / pir. shtml

Hajdegger, M. (1993) Vremja i bytie : Stat'i i vystuplenija. Moskva : Respublika.


Пристатейна бібліографія ГОСТ


1. Про вищу освіту: Закон України від 01.07.2014 № 1556-VII// [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://vnz.org.ua/zakonodavstvo/111-zakon-ukrayiny-pro-vyschu-osvitu

2. Про утворення Національного агентства із забезпечення якості вищої освіти: Проект постанови КМУ [Електронний ресурс] // Сайт Міністерства освіти і науки України "Імплементація Закону України "Про вищу освіту". – Режим доступу: http://osvita.gov.ua/?p=578

3. Барановська О. М. Філософський foot-quest: гра як методика викладання/ О.М. Барановська, Н.В. Бородіна, Ю.М. Томашевська//Філософська думка: український науково-теоретичний часопис. – 2010. - №5. – С. 103 - 110.

4. Бугров В. А. Програма розвитку: ідея університету/ В. А. Бугров//Вестник КНУ. – 2014. - №1(115). – С. 5-7

5. Камю А. Миф о Сизифе/ А. Камю [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://nv-shulenina.narod.ru/kamumyth.pdf

6. Квіт С. Логіка реформ - це децентралізація і дерегуляція/ С. Квіт [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://osvita.ua/vnz/reform/46350/

7. Мерло-Понти М. Феноменология восприятия / М. Мерло-Понти; Пер. с фр. под ред. И. С. Вдовиной, С. Л. Фокина. — СПб.: Ювента; Наука, 1999. — 603 c.

8. Ортега-и-Гассет Х. Избранные труды./ Х. Ортега-и-Гассет; сост., предисл. и общ.ред. А. М. Руткевич. - М.: Весь мир,1997. — 704 с.

9. Платон. Пир [Електронний ресурс]. – Режим доступу:   http : //samlib.ru/editors/a/aleksandr_ n_ r / pir. shtml

10. Хайдеггер М. Время и бытие: Статьи и выступления / М. Хайдегер; Сост., пер. с нем. и комм. В. В. Бибихина. — М.: Республика, 1993. — 447 с.

Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution 4.0 International License.