№ 1 (43) (2015)

Збірник наукових праць "Вісник НТУУ "КПІ". Філософія. Психологія. Педагогіка" за 2015 р., № 1 (43)

Зміст

Філософія

ГУМАНІТАРНА ОСВІТА ЯК ЗАСІБ ПРОТИДІЇ НЕГАТИВНИМ ІНФОРМАЦІЙНИМ ВПЛИВАМ PDF
Євгенія Олександрівна Архипова 3-9
СОЦІАЛЬНА ІДЕНТИФІКАЦІЯ ОСОБИСТОСТІ ЯК ПРЕДМЕТ ФІЛОСОФСЬКОЇ РЕФЛЕКСІЇ PDF
Юлія Адольфівна Беньковська, Олена Аркадіївна Коваль 10-16
ВДОСКОНАЛЕННЯ ВИЩОЇ ОСВІТИ ЯК ЕКЗИСТЕНЦІЙНА ПРОБЛЕМА PDF
Наталія Вячеславівна Бородіна, Любов Василівна Пейчева 17-22
СВІТОГЛЯДНО-ФІЛОСОФСЬКІ ЗАСАДИ ІНТЕГРАЦІЇ УКРАЇНСЬКОЇ ВИЩОЇ ОСВІТИ У ЄВРОПЕЙСЬКИЙ ОСВІТНІЙ ПРОСТІР PDF
Богдан Богданович Буяк 23-29
ВІЗУАЛІЗАЦІЇ СМЕРТІ У ВІРТУАЛЬНОМУ ПРОСТОРІ PDF (Русский)
Наталія Сергіївна Герасимова 30-36
ОСОБЛИВОСТІ ТРАНСФОРМАЦІЇ ПРАВОВОЇ СВІДОМОСТІ НА СУЧАСНОМУ ЕТАПІ РОЗВИТКУ УКРАЇНИ PDF
Євген Вікторович Дергачов 37-43
ТЕХНОЛОГІЧНИЙ ДИСКУРС СУЧАСНОГО ІСТОРИЧНОГО РОЗВИТКУ PDF
Віталій Миколайович Зуєв 44-50
ТРАНСФОРМАЦІЇ СУЧАСНОГО ЕТИЧНОГО КОНСЕКВЕНЦІАЛІЗМУ: ВІД ГЕДОНІСТИЧНОГО УТИЛІТАРИЗМУ ДО УТИЛІТАРИЗМУ БАЖАННЯ PDF (Русский)
Ірина Ігорівна Маслікова 51-56
ТЕОРЕТИЧНІ ЗАСАДИ СУЧАСНОЇ ФІЛОСОФІЇ УПРАВЛІННЯ PDF
Анатолій Анатолійович Мельниченко 57-63
ВІЗУАЛЬНІ ПРАКТИКИ ВІЙНИ ІМЕНІ БЕРТОЛЬДА ШВАРЦА PDF
Олена Юріївна Павлова 64-69
ФЕНОМЕН БЮРОКРАТІЇ У СВІТОВІЙ ФІЛОСОФСЬКІЙ ДУМЦІ PDF
Ростислав Іванович Пашов 70-77
ІЛЮЗОРНА БЕЗПЕКА НА ГРУНТІ ПЛАГІАТУ PDF
Алла Михайлівна Сингаївська 78-85
ОНТОЛОГІЧНИЙ ВЕКТОР ОСМИСЛЕННЯ МЕДІАКУЛЬТУРИ PDF
Катерина Олександрівна Стецюра 86-91
ГЛОБАЛІЗАЦІЙНА ФОБІЯ ТА ІНКЛЮЗИВНЕ БАЧЕННЯ В СОЦІОКУЛЬТУРНОМУ СВІТІ УКРАЇНИ PDF
Степан Владиславович Янковський 92-96

Психологія

ЕФЕКТИВНЕ МОТИВУВАННЯ ПЕРСОНАЛУ В УЯВЛЕННЯХ МАЙБУТНІХ МЕНЕДЖЕРІВ PDF
Світлана Юріївна Мейтарчан 97-104
ТВОРЧІСТЬ ПАЦІЄНТІВ ЯК ЧИННИК ПОДОЛАННЯ ТАБУ ЩОДО ОБГОВОРЕННЯ ОНКОЛОГІЧНИХ ПРОБЛЕМ. ПОЛЬСЬКИЙ ДОСВІД PDF (English)
Емілія Мазурек 105-110

Педагогіка

ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ВАЛІДНОСТІ ТА НАДІЙНОСТІ МОВНИХ ТЕСТІВ ЗГІДНО ВИМОГ СТАНДАРТІВ НАТО «STANAG 6001» PDF
Юлія Володимирівна Грищук, Вікторія Дмитрівна Галкіна 111-115