ІЛЮЗОРНА БЕЗПЕКА НА ГРУНТІ ПЛАГІАТУ

Алла Михайлівна Сингаївська

Анотація


Проведено дослідження проблеми плагіатування як процесу побудови плагіатором уявно безпечного світу. Автором зроблено спробу прослідкувати ланцюг від мотивів людини, яка вдається до недоброчесного запозичення та вводить в оману не тільки суспільство, а й заперечує власну реальність, до способів руйнування її ілюзорного світу. З’ясовано, що ілюзорна безпека плагіатора є штучним тимчасовим утворенням, а сама особа – з гедоністичними намірами та страхом в основі своїх діянь або, щонайменше, не бажає творити, фахово виконувати нові завдання.

Плагіатризм як явище та й ілюзорний світ плагіату має етичну основу, адже недоброчесне запозичення порушує наукову (академічну) етику. Довготривалість ілюзорної безпеки залежить від реакції мікросередовища, суспільства та зміни цінностей самої особи.

У статті розглянуто наслідки побудови ілюзорної системи на ґрунті плагіату в контексті освітньої безпеки. Українські університети ще не беруть до уваги проблему безпеки і тільки останнім часом стали на шлях викорінення плагіату як масового явища. Згубність плагіату та його вплив на освітню безпеку пояснено також економічним виміром – витратами за основними статтями видатків у вітчизняній освіті та науці.

У другій частині статті запропоновано три рівні розв’язання проблеми – руйнування ілюзорного світу плагіатора: вказано на свідомість як основу професійної етики суб’єкта наукової та навчальної діяльності; обґрунтовано можливості різноспрямованого впливу мікросередовища на неетичну поведінку людини засобами інформування та попереджування; висвітлено законодавче поле боротьби з плагіатом в освіті та науці відповідно до Закону України "Про вищу освіту". У підсумку автором зазначено, що, як і у викоріненні самого плігіаризму, так й у руйнуванні уявної безпеки за плагіатом найкращим поштовхом та дієвішим механізмом є реакції оточення людини.


Ключові слова


плагіат; ілюзорна безпека; освітня безпека; наукова етика; академічна етика

Повний текст:

PDF

Посилання


Apel', K.-O. (1996) Apriori spil'noty komunikacii' ta osnovy etyky. Do problemy racional'nogo obg'runtuvannja etyky za doby nauky. Suchasna zarubizhna filosofija : Techii' i naprjamky. Hrestomatija. Kyi'v: [b.v.], 360-376. Access Mode : http://www.philsci.univ.kiev.ua/biblio/apel.html.

Bojko, A. (2007) Epidemija plagiatu. Jak vyrobyty imunitet? Dzerkalo tyzhnja; Sajt «ZN,UA», 36. Access Mode : http://gazeta.dt.ua/EDUCATION/epidemiya_plagiatu_yak_virobiti_imunitet.htm.

V KPI pryjnjato Kodeks chesti. Sajt NTUU «KPI». Access Mode : http://kpi.ua/code-approved.

Gapon, N. P. Formuvannja akademichnoi' chesnosti u vyshhij shkoli : kros-kul'turnyj analiz. WEBresurs nauchno-praktycheskyh konferencyj. Access Mode : http://www.confcontact.com/2014-alyans-nauk/pe1_gapon.htm.

Diagnostyka stanu ta perspektyv rozvytku social'noi' vidpovidal'nosti v Ukrai'ni (ekspertni ocinky) : monografija. (2013) O. F. Novikova, M. Je. Dejch, O. V. Pan'kova ta in. Donec'k : [Instytut ekonomiky promyslovosti].

Etyka v osviti : materialy Mizhnarodnoi' konferencii' (20-21 trav. 2004 r.). Mykolai'vs'kyj derzhavnyj gumanitarnyj universytet imeni P. Mogyly. Mykolai'v : MDGU, 2004.

Zakon Ukrai'ny «Pro vyshhu osvitu» (№ 1187-2 vid 01.07.2014). Sajt Ministerstva osvity i nauky Ukrai'ny. Access Mode : http://mon.gov.ua/ua/news/34752-vru-uhvalila-zakon-ukrayini-pro-vischu-osvitu.

Illjuzija opasnosti. Forum NP «Paritet». Access Mode : http://parity.name/cgi-bin/yabb2/YaBB.pl?num=1370265673/10.

Kalynovs'kyj, Ju. Ju. (2012) Akademichna chesnist' jak chynnyk pravovogo vyhovannja students'koi' molodi. Gileja. Istorychni nauky. Filosofs'ki nauky. Politychni nauky: Naukovyj visnyk : zbirka naukovyh prac'. Kyi'v : Vydavnyctvo NPU im. M. P. Dragomanova, Vypusk 63 (№ 8), 477-482.

Kaljuzhna, V. Ju. (2013) Pro problemu akademichnoi' nechesnosti : sproba korotkogo porivnjal'nogo analizu stanu u vyshah SShA i Ukrai'ny. Visnyk Lugans'kogo nacional'nogo universytetu imeni Tarasa Shevchenka : zbirka naukovyh prac', 11 (270), Ч. ІІ., 89-96.

Komissarova, E. Plagiat: mezhdu pravom i moral'ju. Social'na merezha naukovciv. Access Mode : http://www.science-community.org/uk/node/134168.

Metodychnyj posibnyk «Plagiat u students'kyh robotah: metody vyjavlennja ta zapobigannja». (2013) N. V. Stukalo, K. V. Koval'chuk, M. V. Lytvyn: Dnipropetrovs'kyj nacional'nyj universytett im. Olesja Gonchara.

Romakin, V. V. (2002) Akademichna chesnist' u vyshhij osviti. Naukovi praci Mykolai'vs'kogo derzhavnogo gumanitarnogo universytetu imeni Petra Mogyly : zbirka naukovyh prac', 7, 24-28.

Romanova, I. V. (2012) Javyshhe plagiatu: istorija ta s'ogodennja. Zovnishnja torgivlja: pravo, ekonomika, finansy : zbirka naukovyh prac', 3, 267-271.

Rusyna, O. «Proffessorі» na marshi. Plagiat iz Vikipedii' i dyva perekladu z rosijs'koi'. Sajt «Istorychna pravda». Access Mode : http://www.istpravda.com.ua/articles/2011/10/31/59752.

Solov'ov, V. (2013) Plagiat jak social'nyj fenomen. Dzerkalo tyzhnja; Sajt «ZN,UA», 25. Access Mode : http://gazeta.dt.ua/science/plagiat-yak-socialniy-fenomen-_.html.

Ukrai'na pozbulasja statusu najbil'shogo porushnyka prav intelektual'noi' vlasnosti. Sajt «RBKUkrai'na». Access Mode: http://www.rbc.ua/ukr/news/ukraina-izbavilas-statusa-naibolshego-narushitelya-1430829155.html.

Ushakin, S. (2001) Plagiat? Ob jetike v nauke. Obshhestvennye nauki i sovremennost', 4, 189-191.

Shevchenko, L. S. (2012) Social'na vidpovidal'nist' derzhavy u sferi osvity. Visnyk Nacional'nogo universytetu «Jurydychna akademija Ukrai'ny imeni Jaroslava Mudrogo», 3 (10), 184-199.

Shnajer, B. Illjuzija bezopasnosti. Sajt TED. Access Mode: http://www.ted.com/talks/bruce_schneier?language=ru.

Shul'ga, N. Ukrai'na stala svitovym centrom plagiatu. Sajt «Historians». Access Mode : http://historians.in.ua/index.php/intervyu/358-nataliya-shulha-ukraina-stala-svitovym-tsentrom-plahiatu.

Bouville, M. (2008) Plagiarism: Words and ideas. Science and Engineering Ethics, 11, March, URL. Access Mode: m-bouville@imre.a-star.edu.sg.


Пристатейна бібліографія ГОСТ


 1. Апель К.-О. Апріорі спільноти комунікації та основи етики. До проблеми раціонального обґрунтування етики за доби науки [Електронний ресурс] / Карл-Отто Апель // Сучасна зарубiжна фiлософiя: Течiї i напрямки. Хрестоматiя. К. : [б.в.], 1996. – С. 360-376. – Режим доступу : http://www.philsci.univ.kiev.ua/biblio/apel.html.
   
 2. Бойко А. Епідемія плагіату. Як виробити імунітет? [Електронний ресурс] / Алла Бойко // Дзеркало тижня ; Сайт "ZN,UA". ‒ 2007. ‒ № 36. – Режим доступу : http://gazeta.dt.ua/EDUCATION/epidemiya_plagiatu_yak_virobiti_imunitet.html.
   
 3. В КПІ прийнято Кодекс честі [Електронний ресурс] // Сайт НТУУ "КПІ". – Режим доступу : http://kpi.ua/code-approved.
   
 4. Гапон Н. П. Формування академічної чесності у вищій школі: крос-культурний аналіз [Електронний ресурс] / Н. П. Гапон, А. Худзіцка-Чупала, С. Бортер, А. Люпіна-Вегенер // WEB-ресурс научно-практических конференций. – Режим доступу : http://www.confcontact.com/2014-alyans-nauk/pe1_gapon.htm.
   
 5. Діагностика стану та перспектив розвитку соціальної відповідальності в Україні (експертні оцінки) : монографія / О. Ф. Новікова, М. Є. Дейч, О. В. Панькова та ін. – Донецьк : [Ін-т економіки промисловості], 2013. – 296 с.
   
 6. Етика в освіті : матеріали Міжнар. конф. (20-21 трав. 2004 р.) / Миколаївський держ. гуманіт. ун-т ім.  П. Могили. – Миколаїв : МДГУ, 2004. – 100 с.
   
 7. Закон України "Про вищу освіту" (№ 1187-2 від 01.07.2014) [Електронний ресурс] // Сайт Міністерства освіти і науки України. – Режим доступу : http://mon.gov.ua/ua/news/34752-vru-uhvalila-zakon-ukrayini-pro-vischu-osvitu.
   
 8. Иллюзия опасности [Электронный ресурс] // Форум НП "Паритет". – Режим доступа : http://parity.name/cgi-bin/yabb2/YaBB.pl?num=1370265673/10.
   
 9. Калиновський Ю. Ю. Академічна чесність як чинник правового виховання студентської молоді / Ю. Ю. Калиновський // Гілея. Історичні науки. Філософські науки. Політичні науки: Науковий вісник : зб. наук. праць. – К. : Вид-во НПУ ім. М. П. Драгоманова, 2012. – Вип. 63 (№ 8). – С. 477-482.
   
 10. Калюжна В. Ю. Про проблему академічної нечесності: спроба короткого порівняльного аналізу стану у вишах США і України / В. Ю. Калюжна // Вісник Луганського національного університету імені Тараса Шевченка : зб. наук. праць. – 2013. – № 11 (270). – Ч. ІІ. – С. 89-96.
   
 11. Комиссарова Е. Плагиат: между правом и моралью [Электронный ресурс] / Евгения Комиссарова // Соціальна мережа науковців. – Режим доступа : http://www.science-community.org/uk/node/134168
   
 12. Методичний посібник "Плагіат у студентських роботах: методи виявлення та запобігання" / Н. В. Стукало, К. В. Ковальчук, М. В. Литвин та ін. – [б. м.] : Дніпропетровський нац. ун-т ім. Олеся Гончара, 2013. – 44 с.
   
 13. Ромакін В. В. Академічна чесність у вищій освіті / В. В. Ромакін // Наукові праці Миколаївського державного гуманітарного університету імені Петра Могили : зб. наук. праць. – 2002. – Вип. 7.– С. 24-28. – ("Педагогічні науки").
   
 14. Романова І. В. Явище плагіату: історія та сьогодення / І. В. Романова // Зовнішня торгівля: право, економіка, фінанси : зб. наук. праць. – 2012. – № 3. – С. 267-271.
   
 15. Русина О. "Проффессоры" на марші. Плагіат із Вікіпедії і дива перекладу з російської [Електронний ресурс] / Олена Русина // Сайт “Історична правда”. – Режим доступу : http://www.istpravda.com.ua/articles/2011/10/31/59752.
   
 16. Соловьов В. Плагіат як соціальний феномен [Електронний ресурс] / Вячеслав Соловьов // Дзеркало тижня ; Сайт "ZN,UA". ‒ 2013. ‒ № 25. – Режим доступу : http://gazeta.dt.ua/science/plagiat-yak-socialniy-fenomen-.html.
   
 17. Україна позбулася статусу найбільшого порушника прав інтелектуальної власності [Електронний ресурс] // Сайт "РБК-Україна". – Режим доступу : http://www.rbc.ua/ukr/news/ukraina-izbavilas-statusa-naibolshego-narushitelya-1430829155.html.
   
 18. Ушакин С. Плагиат? Об этике в науке / С. Ушакин // Общественные науки и современность. – 2001. – № 4. – С. 189-191.
   
 19. Шевченко Л. С. Соціальна відповідальність держави у сфері освіти / Л. С. Шевченко // Вісник Національного університету "Юридична академія України імені Ярослава Мудрого". – 2012. – № 3 (10).  – С. 184-199.
   
 20. Шнайер Б. Иллюзия безопасности [Электронный ресурс] / Брюс Шнайер  // Сайт TED. – Режим доступа : http://www.ted.com/talks/bruce_schneier?language=ru.
   
 21. Шульга Н. Україна стала світовим центром плагіату [Електронний ресурс] / Н. Шульга // Сайт "Historians". – Режим доступу : http://historians.in.ua/index.php/intervyu/358-nataliya-shulha-ukraina-stala-svitovym-tsentrom-plahiatu.
   
 22. Bouville M. Plagiarism: Words and ideas [Electronic resource] / Mathieu Bouville // Science and Engineering Ethics. – 2008. – No. 11. – March. ‒ URL : m-bouville@imre.a-star.edu.sg.
Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution 4.0 International License.