ФЕНОМЕН БЮРОКРАТІЇ У СВІТОВІЙ ФІЛОСОФСЬКІЙ ДУМЦІ

Ростислав Іванович Пашов

Анотація


В історії філософії можна знайти чимало звернень до проблематики бюрократії та бюрократизму. За своєю сутністю бюрократія – це домінування форми над змістом, як протиставлення гармонійному управлінню та всебічному розвитку; взаємодії людей між собою. Виділяють таку типологію трактувань бюрократії: марксистський підхід, веберівська концепція, імперська модель бюрократії. К. Маркс досить влучно позначав негативні риси бюрократії, серед яких він виділяв підміну загальнолюдського особистісним: народних інтересів – власними егоїстичними, громадських очікувань – приватними інтересами конкретного чиновника etc. Бюрократія, на думку М. Вебера – являє собою прогресивну технологію, що дозволяє значно раціоналізувати процес управління та підвищити ефективність організації. Сучасні науковці виділяють ще одну модель бюрократії – імперську, яку також називають «азійською» («східною»). Азійська форма бюрократії виникла як своєрідне продовження та доповнення родових стосунків.

Нерозчленованість – синкретизм – політики та управління, політики та економіки, відсутність приватної власності у населення, натуральне господарство, обмежені товарно-грошові стосунки є сутнісними специфічним параметрами «східної форми» бюрократії, яка не допускає поліпшення адміністративного управління, вона зміцнює своє положення до такої міри, що вплив перетворюється у «бюрократичну державу», «бюрократичний абсолютизм». Чиновництво не лише реалізує адміністративні функції, але й виконує істотну політичну роль, що призводить до «застою» у суспільному житті.

У підсумку слід зазначити, що у межах кожної конкретно-історичної стадії суспільного поступу виділялися різні (інколи майже діаметрально протилежні) трактування феномену бюрократії.

Ключові слова


державний службовець; чиновник; бюрократія; бюрократизм; бюрократичний апарат

Повний текст:

PDF

Посилання


Aron, R. (1993) Demokratija i totalitarizm. Moskva : Nauka.

Bulygina, T. A. (1999) Sovetskaja ideologija i obshhestvennye nauki. Moskva : MADI (TU), Institut gumanitar. issledovanij.

Veber, M. (1990) Izbrannye proizvedenija. Moskva : Nauka.

Vil'son, V. (1905) Gosudarstvo. Proshloe i nastojashhee konstitucionnyh uchrezhdenij. Moskva : Vol'nica.

Gegel', G. V. F. (1977) Sochinenija. Jenciklopedija filosofskih nauk. V 14 t., T. 3. Filosofija duha. Moskva : Mysl'.

Gudnou, F. (1958) Politika i administracija. Moskva : Nauka.

Makarin, A. V. (2000) Bjurokratija v sisteme politicheskoj vlasti. Sankt-Peterburg : AiST.

Marks, K. (1954) K kritike gegelevskoj filosofii prava. Sochinenija v 50 t. Izd. 2-e. Moskva : Gos. izd-vo polit. l-ry, T. 1., 219–368.

Marks, K. (1955) Kommunizm i augsburgskaja «Allgemeine zeitung». Sochinenija v 50 t. Moskva : Gos. izd-vo polit. l-ry, T. 42., 114–118.

Novikov, B. V. (2006) Tvorchist' jak sposib zdijsnennja gumanizmu : monogr. Kyi'v : NTUU «KPI».

Obolonskij, A. V. (2002) Bjurokratija dlja XXI veka. Modeli gosudarstvennoj sluzhby : Rossija, SShA, Anglija, Avstralija. Moskva : Put'.

Pastuhov, V. B. (1994) Tri vremeni Rossii. Obshhestvo i gosudarstvo v proshlom – nastojashhem – budushhem. Moskva : POLIS.

Tyshkun, Ju. (2008) Aktual'ni problemy funkcionuvannja derzhavnoi' bjurokratii' v Ukrai'ni : istoryko-politologichnyj aspekt. Ukrai'ns'ka nacional'na ideja : realii' ta perspektyvy rozvytku : zbirka naukovyh prac', 20, 133–138.

Tokvil', A. (1992) Demokratija v Amerike. Moskva : Novoe slovo.

Tulenkov, M. V. (2011) Konceptualizacija dysfunkcij suchasnoi' bjurokratii'. Rynok praci ta zajnjatist' naselennja, 3, 51–53.

Mousnier, R. (1974) Les Institutions de la France sous la monarchie absolue. Paris : PUF, 89–93.


Пристатейна бібліографія ГОСТ


1. Арон Р. Демократия и тоталитаризм / Р. Арон. – М.: Наука, 1993. – 254 с.

2. Булыгина Т. А. Советская идеология и общественные науки / Т. А. Булыгина. – М.: МАДИ (ТУ), Ин-т гуманитар. исследований, 1999. – 124 с.

3. Вебер М. Избранные произведения / М. Вебер. – М.: Наука, 1990. – 808 c.

4. Вильсон В. Государство. Прошлое и настоящее конституционных учреждений / В. Вильсон. – М.: Вольница, 1905. – 800 c.

5. Гегель Г. В. Ф. Сочинения. Энциклопедия философских наук. В 14 т. – Т. 3. Философия духа – М.: Мысль, 1977. – 471 с.

6. Гудноу Ф. Политика и администрация / Ф. Гудноу. – М.: Наука, 1958. – 270с.

7. Макарин А. В. Бюрократия в системе политической власти / А. В. Макарин. – СПб.:АиСТ, 2000. – 156 с.

8. Маркс К. К критике гегелевской философии права / К. Маркс, Ф. Энгельс. Сочинения в 50 т. Изд. 2-е. – М.: Гос. изд-во полит. л-ры, 1954. – Т. 1. – С. 219–368.

9. Маркс К. Коммунизм и аугсбургская «Allgemeine zeitung» / К. Маркс, Ф. Энгельс. Сочинения в 50 т. Изд. 2-е. – М.: Гос. изд-во полит. л-ры, 1955. – Т. 42. – С. 114–118.

10. Новіков Б. В. Творчість як спосіб здійснення гуманізму: моногр. / Б. В. Новіков. – К.: НТУУ «КПІ», 2006. – 2-ге вид., перероб. та допов. – 308 с.

11. Оболонский А. В. Бюрократия для XXI века. Модели государственной службы: Россия, США, Англия, Австралия / А. В. Оболонский. – М.: Путь, 2002. – 168 с.

12. Пастухов В. Б. Три времени России. Общество и государство в прошлом – настоящем – будущем / В. Б. Пастухов. – М.: ПОЛИС, 1994. – 654 с.

13. Тишкун Ю. Актуальні проблеми функціонування державної бюрократії в Україні: історико-політологічний аспект / Ю. Тишкун // Українська національна ідея: реалії та перспективи розвитку: зб. наук. пр. – 2008. – Вип. 20. – С. 133–138.

14. Токвиль А. Демократия в Америке / А. Токвиль. – М.: Новое слово, 1992. – 558 с.

15. Туленков М. В. Концептуалізація дисфункцій сучасної бюрократії / М.В. Туленков // Ринок праці та зайнятість населення. – 2011. – № 3. – С. 51–53.

16. Mousnier R. Les Institutions de la France sous la monarchie absolue / R. Mousnier. – Paris: PUF, 1974. – P. 89–93.Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.


Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution 4.0 International License.