ГЛОБАЛІЗАЦІЙНА ФОБІЯ ТА ІНКЛЮЗИВНЕ БАЧЕННЯ В СОЦІОКУЛЬТУРНОМУ СВІТІ УКРАЇНИ

Степан Владиславович Янковський

Анотація


Подолання впливу негативного історичного контексту на культурне та соціальне поле можливо через утвердження цінностей плюралізму в сучасному суспільстві. Україна належить до диверсифікованих суспільств. Становлення публічності суспільного життя на рівні взаємозв’язку етнічної та національної ідентичності становить однин із актуальних напрямків стратегії соціокультурних досліджень. Різноманіття українського суспільства може бути як причиною розшарування та дефрагментації соціального поля України, так і стати основою суспільства процвітання.

З’ясування основних питань інклюзивного бачення становить мету даного дослідження. Завданням стратегії соціокультурних досліджень є аналіз конструювання інклюзивного бачення в сучасній Україні. Стратегія дослідження світового інституційного досвіду плюралізму є важливою складовою утвердження переваг глобальної цінності соціокультурного різноманіття. Особливістю плюралізму є те, що він становить результат самовизначення суспільства, а не синонім соціокультурного різноманіття. Плюралізм є відповіддю на виклик світового різноманіття.

Співвідношення міфу походження та інклюзивного бачення становить основний вміст представленого дослідження. Глобалізаційна фобія та соціальний ресентимент ґрунтуються на докритичному мисленні. В глобальному світі утворюється простір громадянської культури, яка не територіальна та не етнічна. Символічне виробництво соціального та культурного полів громадянської культури засновується на трансцендентальній ідентичності, яка основується не на припущеннях спорідненості та спільності, а на взаємній повазі та безпеці для всіх.


Ключові слова


глобалізм, плюралізм, інклюзивне бачення, індекс слабких країн, міф походження

Повний текст:

PDF

Посилання


Gromov, V. E. (2013) Duhovnost' kak filosofskaja i social'no-istoricheskaja problema. Antropologichni vymiry filosofs'kyh doslidzhen', 4, 33–42.

Kant, I. (1994) Antropologija s pragmaticheskoj tochki zrenija. Sochinenija: v 8 t. Moskva : Choro, T. 7, 137–376.

Lytvyn, T. S. (2012) Kul'turnyj pljuralizm: na marginesi modernu i postmodernu. Antropologichni vymiry filosofs'kyh doslidzhen',1, 99–103.

Centre mondial du pluralisme. Organistions. Access mode : http://www.pluralism.ca/index.php?option=com_content&view=article&id=186&Itemid=691&lang=fr

Fragile State Index (2014) Access mode: http://fsi.fundforpeace.org/

Reconciling Unity and Diversity in the Modern Era : Tolerance and Intolerance [Electronic resource] / remarks of the Rt. Hon. Beverly McLachlin, P.C. Chief Justice of Canada ; At the Aga Khan Museum. Toronto, 2015. Access mode : http://www.pluralism.ca/images/PDF_docs/APL2015/APL2015_ChiefJusticeBeverleyMcLachlin_Lecture.pdf

The World Factbook [Electronic resource] // Central intelligence agency : website. Access mode :

The World Factbook [Electronic resource] // Central intelligence agency : website. Access mode : https://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/fields/2112.html


Пристатейна бібліографія ГОСТ


1. Громов В. Е. Духовность как философская и социально-историческая проблема / В. Е. Громов // Антропологічні виміри філософських досліджень. – 2013. – № 4. – С. 33–42.

2. Кант И. Антропология с прагматической точки зрения // Кант И. Сочинения : в 8 т. / И. Кант. – М. : Чоро, 1994. – Т. 7. – С. 137–376.

3. Литвин Т. С. Культурний плюралізм : на маргінесі модерну і постмодерну / Т. С. Литвин // Антропологічні виміри філософських досліджень. – 2012. – Вип. 1. – С. 99–103.

4. Centre mondial du pluralisme. Organistions. Access mode : http://www.pluralism.ca/index.php?option=com_content&view=article&id=186&Itemid=691&lang=fr

5. Fragile State Index (2014) Access mode: http://fsi.fundforpeace.org/

6. Reconciling Unity and Diversity in the Modern Era : Tolerance and Intolerance [Electronic resource] / remarks of the Rt. Hon. Beverly McLachlin, P.C. Chief Justice of Canada ; At the Aga Khan Museum. Toronto, 2015. Access mode : http://www.pluralism.ca/images/PDF_docs/APL2015/APL2015_ChiefJusticeBeverleyMcLachlin_Lecture.pdf

7. The World Factbook [Electronic resource] // Central intelligence agency : website. Access mode : https://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/fields/2112.html

Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution 4.0 International License.