ГУМАНІТАРНА ОСВІТА ЯК ЗАСІБ ПРОТИДІЇ НЕГАТИВНИМ ІНФОРМАЦІЙНИМ ВПЛИВАМ

Євгенія Олександрівна Архипова

Анотація


В статті підкреслюється потреба у зміцненні національної єдності та самосвідомості українців, формуванні національної ідентичності, обґрунтовується провідна роль гуманітарної освіти у процесі убезпечення від негативних інформаційних впливів та формування критичного способу мислення. Стверджується, що виховання гармонійно розвинутої, патріотично налаштованої та соціально відповідальної особистості, яка спроможна протистояти деструктивним інформаційним впливам, має бути пріоритетним напрямом державної гуманітарної політики, яка повинна передбачати проведення комплексних заходів, зокрема в освітній, культурній, науковій та інформаційній сферах.

Показано, що саме дисципліни соціально-гуманітарного блоку формують ціннісні орієнтири та світогляд молодої людини, сприяють розвитку активної громадянської позиції, творчого мислення, розширюють «культурний горизонт», озброюють методами та методологією наукового пізнання і виховують соціально зрілу та всебічно розвинуту особистість.

Показано, що сучасна освіта має виконувати не лише традиційну функцію передачі соціального досвіду, але й значною мірою функцію підготовки людини до життя в епоху стрімких соціальних змін. Вона повинна не лише навчати людину запам’ятовувати та відтворювати інформацію, а й прищеплювати навички використання отриманих знання для пошуку виходу із нетрадиційних ситуацій, синтезування нових знань, здатності до самостійного прийняття рішень та критичного сприйняття інформації.

Аргументовано необхідність впровадження у навчальний процес дисциплін, які б знайомили студентів із основами інформаційної безпеки, медіаграмотності, логікою, риторикою. Окреслено прогнозований внесок таких дисциплін у справу протистояння негативним інформаційним впливам.

Ключові слова


гуманітарна освіта; негативні інформаційні впливи; розвиток критичного мислення; інформаційна безпека; медіаграмотність

Повний текст:

PDF

Посилання


Pro vyshchu osvitu Ukrayiny : Zakon Ukrayiny vid 01.07.2014 # 1556-VII (2014). Access mode : http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/ 1556-18

Pro osvitu : Zakon Ukrayiny vid 23.05.1991 # 1060-XII; v redaktsiyi vid 01.01.2015 (2015). Access mode : http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/1060-12

Pro orhanizatsiyu vyvchennya humanitarnykh dystsyplin za vil'nym vyborom studenta : Nakaz Ministerstva osvity i nauky Ukrayiny (2009). Access mode : http://osvita.ua/legislation/Vishya_osvita/4283/

Arkhypova, Ye. O. (2012) Informatsiyna bezpeka : sotsial'no-filosofs'kyy vymir: dys. … kand. filos. nauk.Кyiv.

Arkhypova, Ye. O. (2011) Tvorchist' yak zasib vidrodzhennya suspil'noyi svidomosti. Visnyk Natsional'noho tekhnichnoho universytetu Ukrayiny «Kyyivs'kyy politekhnichnyy instytut». Filosofiya. Psykholohiya. Pedahohika, 2 (32), 16–20.

Vykladannya filosofs'kykh, istorychnykh ta inshykh ukrayinoznavchykh dystsyplin u vyshchiy osviti bude zberezheno : povidomlennya pres-sluzhby Vitse-prem’yer-ministra V. Kyrylenka (2015). Uryadovyy portal. Access mode : http://www.kmu.gov.ua/control/uk/publish/article?art_id=247924325& cat_id=244276429

Hozhyk A., Rashkevych Yu, Bulava L. (2015) Avtonomiya – vazhka nosha. Dzerkalo tyzhnya, 11, 14.

Hrupa vchenykh i rektoriv universytetiv u zvernenni do Vitse-prem’yer-ministra Ukrayiny Kyrylenka V. A. vyslovyly zanepokoyennya, shcho nyzka ostannikh krokiv MON Ukrayiny zahrozhuye vkray nehatyvnymy naslidkamy dlya vyshchoyi osvity ta pidhotovky naukovykh kadriv (2015). Access mode : http://www.vnz.univ.kiev.ua/content/view/103

Dervyns'kyy, V. (2015) Humanitarni vyklyky dlya osvity y ministerstva. Ukrayins'kyy tyzhden', 5, 14–17. 10. Zvernennya naukovtsiv do vlady : povnyy tekst zvernennya (2015). Access mode : https://www.facebook.com/vasyl.derevinskyy/posts/691261064324852

Kadiyevs'ka, I. (2014) Suchasni pidkhody do problem humanizatsiyi ta humanitaryzatsiyi osvity. Nauka i suspil'stvo, 11–12, 14–18.

Krasykova, E. N. (2009) Keys-metod v strukture y soderzhanyy metodycheskoy kompetentsyy lynhvysta-prepodavatelya. Dys. … kand. ped. Nauk. Stavropol'.

Mel'nychenko, A. A., Lazaryeva, S. V. (2011) Podolannya kryzy v sferi osvity yak chynnyk zabezpechennya stiykoho rozvytku suspil'stva. Visnyk Natsional'noho tekhnichnoho universytetu Ukrayiny «Kyyivs'kyy politekhnichnyy instytut». Filosofiya. Psykholohiya. Pedagogika, 3, 49–54.

Nadol'nyy, I. (2012) Yakisnyy vektor osvity yak svitohlyadnyy imperatyv dukhovnoho buttya osobystosti. Filosofs'ko-metodolohichni zasady pidvyshchennya yakosti vyshchoyi osvity Ukrayiny : yevropeys'kyy vymir, 68–76.

Optymizatsiya tsyklu sotsial'no-humanitarnykh dystsyplin u vyshchiy osviti Ukrayiny v konteksti evrointehratsiyi (2014) Za zah. red. H.V. Onkovych. Kyiv : In-t vyshchoyi osvity NAPR Ukrayiny.

Predbors'ka, I., Hanaba, S. (2012) Tvorchist' yak kontseptual'na skladova yakosti osvity. Filosofs'ko-metodolohichni zasady pidvyshchennya yakosti vyshchoyi osvity Ukrayiny : yevropeys'kyy vymir, 76–91.

Proleyev, S. (2012) Obdarovanist' yak chynnyk ta vyklyk osvitniy systemi. Filosofs'ko-metodolohichni zasady pidvyshchennya yakosti vyshchoyi osvity Ukrayiny : yevropeys'kyy vymir, 91–107.

Onkovych, H. V. (2012) Teoretyko-metodolohichni zasady intehratsiyi zmistu humanitarnoyi osvity u vyshchykh navchal'nykh zakladakh nehumanitarnoho profilyu : monohrafiya. Kyiv : Pedagogichna dumka.


Пристатейна бібліографія ГОСТ


1. Про вищу освіту України: Закон України від 01.07.2014 № 1556-VII [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/ 1556-18

2. Про освіту: Закон України від 23.05.1991 № 1060-XII; в редакції від 01.01.2015 [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/1060-12

3. Про організацію вивчення гуманітарних дисциплін за вільним вибором студента : Наказ Міністерства освіти і науки України вiд 9.07.2009 №642. – Втратив чинність. – [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://osvita.ua/legislation/Vishya_osvita/4283/


4. Архипова Є.О. Інформаційна безпека: соціально-філософський вимір: дис. … канд. філос. наук: 09.00.03 / Євгенія Олександрівна Архипова. – К., 2012. – 211 с.

5. Архипова Є.О. Творчість як засіб відродження суспільної свідомості / Є.О. Архипова // Вісник Національного технічного університету України „Київський політехнічний інститут”. Філософія. Психологія. Педагогіка: Зб. наук. праць. – Київ: ІВЦ „Політехніка”, 2011. – 2(32) – С. 16-20.

6. Викладання філософських, історичних та інших українознавчих дисциплін у вищій освіті буде збережено: повідомлення прес-служби Віце-прем’єр-міністра В.Кириленка // Урядовий портал. – 3.02.2015. – Режим доступу: http://www.kmu.gov.ua/control/uk/publish/article?art_id=247924325& cat_id=244276429

7. Гожик А. Автономія – важка ноша / А. Гожик, Ю. Рашкевич, Л. Булава // Дзеркало тижня. – 2015. – №11. – С. 14.

8. Група вчених і ректорів університетів у зверненні до Віце-прем’єр-міністра України Кириленка В. А. висловили занепокоєння, що низка останніх кроків МОН України загрожує вкрай негативними наслідками для вищої освіти та підготовки наукових кадрів [Електронний ресурс] // Сайт спілки ректорів вищих навчальних закладів України. – 29.01.2015. – Режим доступу: http://www.vnz.univ.kiev.ua/content/view/103  

9. Дервинський В. Гуманітарні виклики для освіти й міністерства / Василь Дервинський // Український тиждень. – 2015. – №5. –  С. 14-17.

10. Звернення науковців до влади: повний текст звернення [Електронний ресурс]. – 5 лютого 2015. – Режим доступу: https://www.facebook.com/vasyl.derevinskyy/posts/691261064324852

11. Кадієвська І. Сучасні підходи до проблем гуманізації та гуманітаризації освіти / І. Кадієвська // Наука і суспільство. – 2014. – № 11-12. – С. 14-18.

12. Красикова Е.Н. Кейс-метод в структуре и содержании методической компетенции лингвиста-преподавателя /Е.Н. Красикова: Дис. …канд. пед. наук: 13.00.02. –  Ставрополь, 2009. – 151 с.

13. Мельниченко А.А., Лазарєва С.В. Подолання кризи в сфері освіти як чинник забезпечення стійкого розвитку суспільства / А.А. Мельниченко, С.В. Лазарєва // Вісник Національного технічного університету України «Київський політехнічний інститут». Філософія. Психологія. Педагогіка: Зб. наук. праць. – Київ: ІВЦ «Політехніка», 2011. – №.3. – С. 49-54.

14. Надольний І. Якісний вектор освіти як світоглядний імператив духовного буття особистості / І. Надольний // Філософсько-методологічні засади підвищення якості вищої освіти України: європейський вимір. – К. : Педагогічна думка, 2012. – С. 68-76.

15. Оптимізація циклу соціально-гуманітарних дисциплін у вищій освіті України в контексті євроінтеграції: монографія / За заг. ред. Г.В. Онкович. – К.: Ін-т вищої освіти НАПР України, 2014. – 326 с.

16. Предборська І., Ганаба С. Творчість як концептуальна складова якості освіти / І. Предборська, С. Ганаба // Філософсько-методологічні засади підвищення якості вищої освіти України: європейський вимір. – К. : Педагогічна думка, 2012. – С.76-91.

17. Пролеєв С. Обдарованість як чинник та виклик освітній системі / С. Пролеєв // Філософсько-методологічні засади підвищення якості вищої освіти України: європейський вимір. – К. : Педагогічна думка, 2012. – С.91-107.

18. Теоретико-методологічні засади інтеграції змісту гуманітарної освіти у вищих навчальних закладах негуманітарного профілю: монографія /  За заг. ред. Г. В. Онкович. – К.: Педагогічна думка, 2012. – 336 с.

Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution 4.0 International License.