ТЕХНОЛОГІЧНИЙ ДИСКУРС СУЧАСНОГО ІСТОРИЧНОГО РОЗВИТКУ

Віталій Миколайович Зуєв

Анотація


У вітчизняній соціально-філософській традиції дотепер узвичаєний переважно лінійний підхід до членування суспільства. Проте наявні в глобалізованому світі соціальні взаємодії є досить рясногранними. Тому сучасний технологічний дискурс історії розгортається з огляду на увиразнення лінійного та нелінійного типів її розвитку.  Геґелівський логоцентризм призвів до визнання узасадниченої розумом субстанційності історії і вмотивування цілісності історичного піднесення та його доцільності. У марксистському матеріалістичному розумінні історії остання постала пронизаним дійсним духом свободи неминучим прогресом людства. Отож, які б аргументи не наводили критики лінійного розвитку історії, концептуально цей підхід до її зображення залишається досить привабливим. Але в глобалізованому світі лінійний історичний поступ сприймається лише як одна із специфічних соціальних технологій розгортання техногенної цивілізації. Як наслідок, у сучасному технологічному дискурсі розвиток історії визначається не тільки з позицій техногенності, але й різними соціокультурними чинниками та процесами.

Під цим оглядом соціальна технологія в одній площині постає діяльністю, в межах якої створюються нововведення і здійснюється своєрідне «управління розвитком» у його цивілізаційному спрямуванні. А в другій ‒ зображається як соціокультурна сфера, особливості й еволюція якої зумовлюються різними глобальними чинниками: культурними схемами і картинами світу, соціальними інститутами, цінностями й інсталяціями сучасної особистості тощо. Такі погляди на соціальну технологію нині доведено до розгортання її істотних атестацій через виявлення і використання потенціалу соціальної системи, «людського ресурсу» відповідно до цілей та сенсу людського буття на підставі методів, процедур, операцій, прийомів соціальної дії суб’єктів історичного процесу.

Ключові слова


соціальні технології; технологічний дискурс; лінійний розвиток; нелінійний розвиток

Повний текст:

PDF

Посилання


Blok, M. (1986) Apologija istorii, ili Remeslo istorika. Moskva : Nauka.

Bjegbi, F. (2006) Kul'tura i istorija : prolegomeny k sravnitel'nomu izucheniju civilizacij. Moskva : Jeksmo.

Viko, Dzh. (1994) Osnovanija novoj nauki ob obshhej prirode nacij. Kiev : REFL-book.

Gegel', G. V. F. (2000) Lekcii po filosofii istorii. Moskva : Nauka, 57–480.

Gerder, I.G. (1977) Idei k filosofii istorii chelovechestva. Moskva : Nauka.

Gubers'kyj, L., Andrushhenko, V., Myhal'chenko, M. (2002) Kul'tura. Ideologija. Osobystist' : Metodologo-svitogljad. analiz. Kyi'v : Znannja Ukrai'ny.

Kant, I. (1980) Traktaty i pis'ma. Moskva : Nauka.

Kondorse, Zh. A. (2010) Jeskiz istoricheskoj kartiny progressa chelovecheskogo razuma. Moskva : Izdatel'stvo GPIB.

Kremen', V., Tabachnyk, D., Tkachenko V. (2003) Ukrai'na : problemy samoorganizacii' : V 2 tomah. Kyi'v : Promin', Tom 2. Desjatyrichchja suspil'noi' transformacii'.

Kuz'menko, V. P. (2000) Megatrendy ljuds'kogo rozvytku v rozbudovi novogo svitovogo porjadku cyvilizacij ta misce v n'omu Ukrai'ny i Rosii'. Strategichna panorama, 1–2, 224–241.

Luman, N. (1999) Teorija obshhestva. Teorija obshhestva. Sbornik. Moskva : KANON-press-C, 79–96.

Marks, K. (1959) Do krytyky politychnoi' ekonomii' : Peredmova. Marks K., Engel's F. Tvory, T. 13, Kyi'v : Politvydav Ukrai'ny, 5–9.

Nefedov S., Zaparij, V., Lichman B. Tehnologicheskaja interpretacija novoj istorii Rossii. Biblioteka Gumer. Access mode: http://www.gumer.info/bibliotek_Buks/History/Article/Nefed_TehIst.php

Parsons, T. (1996) Ponjatie obshhestva : komponenty i ih vzaimootnoshenija. Amerikanskaja sociologicheskaja mysl'. Moskva : Progress, 502–503.

Perov, Ju. V., Sergeev, K. A. (2000) Filosofija istorii Gegelja : Ot substancii k istorichnosti. Gegel' G. V. F. Lekcii po filosofii istorii. Moskva : Nauka, 3-55.

Popper, K. (1992) Nishheta istoricizma. Voprosy filosofii, 8, 49–79.

Tojnbi, A. Dzh. (1995) Doslidzhennja istorii'. Kyi'v : Osnovy, T. 1.

Tojnbi A. Dzh. (1995) Doslidzhennja istorii'. Kyi'v : Osnovy, T. 2.

Tjurgo, A. (2011) Izbrannye filosofskie proizvedenija. Moskva : Librokom.

Fevr, L. (1991) Boi za istoriju. Moskva : Nauka.

Caplina, I. (2003) Obraz majbutn'ogo v zagal'nonacional'nij ideologii' i pytannja integracijnoi' modeli dlja Ukrai'ny. Moloda nacija, 4 (29), 51–53.

Shil'man M. (1998) Takty istorii kak jelementy struktury istoricheskih processov. Takty istorii. Har'kov : Izdatel'stvo HGADTU.

Shpengler, O. (1998) Zakat Evropy. V dvuh tomah. Moskva : Mysl', T.1.

Jejzenshtadt, Sh. (1999) Revoljucija i preobrazovanie obshhestv. Sravnitel'noe izuchenie civilizacij. Moskva : Aspekt Press.

Junko, M. (2003) Novyj kordon ob’jednanoi' Jevropy ta majbutnje Ukrai'ny. Moloda nacija, 4 (29), 45–50.

Jaspers, K. (1994) Smysl i naznachenie istorii. Moskva : Respublika.


Пристатейна бібліографія ГОСТ


1. Блок М. Апология истории, или Ремесло историка / М. Блок. Пер. с фр. 2-е изд., доп. - М.: Наука, 1986. - 256 с.

2. Бэгби Ф. Культура и история: пролегомены к сравнительному изучению цивилизаций / Ф. Бэгби. – М.: Эксмо, 2006. – 345 с.

3. Вико Дж. Основания новой науки об общей природе наций / Дж. Вико. - Киев: REFL-book; Москва: Ирис, 1994. - 637 с.

4. Гегель Г.В.Ф. Лекции по философии истории / Г.В.Ф. Гегель. - СПб.: Наука, 1993, 2000. - С.57-480.

5. Гердер И.Г. Идеи к философии истории человечества / И.Г. Гердер. - М.: Наука, 1977. - 703 с.

6. Губерський Л. Культура. Ідеологія. Особистість: Методолого-світогляд. аналіз / Л. Губерський, В. Андрущенко, М. Михальченко. – К.: Знання України, 2002. – 580 с.

7. Кант И. Трактаты и письма / И. Кант. - М.: Наука, 1980. - 712 с.

8. Кондорсе Ж.А. Эскиз исторической картины прогресса человеческого разума / Ж.А. Кондорсе. - М.: Изд-во ГПИБ, 2010. - 232 с.

9. Кремень В. Україна - проблеми самоорганізації:  В 2 т. / В. Кремень, Д. Табачник, В. Ткаченко. - К.: Промінь, 2003. - Т.2. Десятиріччя суспільної трансформації. - 464 с.

10. Кузьменко В.П. Мегатренди людського розвитку в розбудові нового світового порядку цивілізацій та місце в ньому України і Росії / В.П. Кузьменко // Стратегічна панорама, 2000. - № 1-2. – С.224-241.

11. Луман Н. Теория общества // Теория общества. Сборник / Н. Луман. Вступ. статья, сост. и общая ред. А.Ф. Филиппова. - М.: КАНОН-пресс-Ц, Кучково поле, 1999. - С.79-96.

12. Маркс К. До критики політичної економії: Передмова / К. Маркс // Маркс К., Енгельс Ф. Твори. 2-е вид. - Т.13. - К.: Політвидав України, 1959. - С.5-9.

13. Нефедов С., Запарий В., Личман Б. Технологическая интерпретация новой истории России [Электронный ресурс]: Библиотека Гумер. – Режим доступа: http://www.gumer.info/bibliotek_Buks/History/Article/Nefed_TehIst.php

14. Парсонс Т. Понятие общества: компоненты и их взаимоотношения / Т. Парсонс // Американская социологическая мысль. - М.: Прогресс, 1996. - С.502-503.

15. Перов Ю.В. Философия истории Гегеля: От субстанции к историчности / Ю.В. Перов, К.А. Сергеев // Гегель Г.В.Ф. Лекции по философии истории. - СПб.: Наука, 1993, 2000. - С.3-55.

16. Поппер К. Нищета историцизма: [Текст] / К.Поппер // Вопросы философии. – 1992. – № 8. – С.49-79.

17. Тойнбі А.Дж. Дослідження історії / Арнольд Дж. Тойнбі. – Т.1 / Пер. з англ. В. Шовкуна. – К.: Основи, 1995. – 614 с.

18. Тойнбі А.Дж. Дослідження історії / Арнольд Дж. Тойнбі. – Т.2 / Пер. з англ. В. Митрофанова, П. Таращука. – К.: Основи, 1995. - 406 с.

19. Тюрго А. Избранные философские произведения / А. Тюрго. - М.: Либроком, 2011. - 204 с.

20. Февр Л. Бои за историю / Л. Февр. Пер. с фр. - М.: Наука, 1991. - 629 с.

21. Цапліна І. Образ майбутнього в загальнонаціональній ідеології і питання інтеграційної моделі для України / І. Цапліна // Молода нація, 2003. - № 4 (29). - С.51-53.

22. Шильман М. Такты истории как элементы структуры исторических процессов / М. Шильман // Такты истории. – Харьков: Изд-во ХГАДТУ, 1998. ‒ 188 с.

23. Шпенглер О. Закат Европы. В двух томах / О. Шпенглер. - М.: Мысль,1998. - Т.1. - 671 с.

24. Эйзенштадт Ш. Революция и преобразование обществ. Сравнительное изучение цивилизаций. / Ш. Эйзенштадт. Пер. с англ. А.В. Гордона под ред. Б.С. Ерасова. - М.: Аспект Пресс, 1999. - 416 с.

25. Юнко М. Новий кордон об’єднаної Європи та майбутнє України / М.: Юнко // Молода нація, 2003. - № 4 (29). - С.45-50.

26. Ясперс К. Смысл и назначение истории / К. Ясперс. Пер. с нем. 2-е изд. – М.: Республика, 1994. – 527 с.Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.


Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution 4.0 International License.