ЕФЕКТИВНЕ МОТИВУВАННЯ ПЕРСОНАЛУ В УЯВЛЕННЯХ МАЙБУТНІХ МЕНЕДЖЕРІВ

Світлана Юріївна Мейтарчан

Анотація


У статті проаналізовано сучасний стан проблеми здійснення менеджером мотивуючого впливу на працівників, а також проблеми діагностики здатності менеджера до управління персоналом організації, зокрема реалізації функції мотивування персоналу.

На основі теоретичного аналізу зарубіжної й вітчизняної літератури авторкою був складе- ний опитувальник, призначений для оцінювання ефективності мотивування менеджером персоналу організації. У результаті факторного аналізу отриманих даних виявлено типи мотивування персоналу, серед яких виділено дві основні стратегії мотивування.

В дослідженні взяли участь 324 студенти НТУУ «КПІ» технічних і гуманітарних спеціальностей віком 20-23 роки, серед яких 120 навчалися на спеціальності «Менеджмент». Аналіз результатів опитування студентів дозволив визначити уявлення майбутніх менеджерів організацій про ефективне мотивування за виділеними типами (тактиками) мотивування і стратегіями мотивування.


Ключові слова


мотивуваня персоналу; мотивуючий вплив; тип мотивування; стратегія мотивування

Повний текст:

PDF

Посилання


Evtihov, O. V. (2007) Trening liderstva. Sankt-Peterburg : Rech.

Zhuravlev, A. L., Rubahin V. F. (1976) Problema «chelovecheskogo» faktora v upravlenii. Psihologicheskie problemi socialnoj regulacii povedenija. Moskva : Nauka.

Moskvichev, S. G. (2003) Motivacija, dejatelnost` I upravlenie. Kiev : Light Press.

Psihologicheskoe obespechenie professionalnoj dejatelnosti. Teorija i praktika (2010). SanktPeterburg : Rech.

Praktikum po psihologii menedjmenta I professionalnoj dejatelnosti (2003). Sankt-Peterburg : Rech.

Fil` O. A. (2006) Formuvann`a psihologichnoi gotovnosti personalu osvitnih organizatzij do roboti v konkurentnozdatnij upravlins`kij komandi. Dis. kand. psyhol. nauk : 19.00.10. Kyiv.

Blake, R., Mouton, J. (1964). The Managerial Grid: The Key to Leadership Excellence. Houston: Gulf Publishing Co.

Blake, R., Mouton, J. (1985). The Managerial Grid III: The Key to Leadership Excellence. Houston: Gulf Publishing Co.

Fiedler, F. E., Potter, E. H. (1983) Dynamics of Leadership effectiveness // Small group and social interaction. V.I. London.

Leadership Dilemmas - Grid Solutions, by Robert R. Blake and Anne Adams McCanse (Formerly the Managerial Grid by Robert R. Blake and Jane S. Mouton), Houston: Gulf Publishing Company, (Grid Figure: p.29). Copyright 1991 by Blake and Mouton, and Scientific Methods, Inc. Reproduced by permission of the owners.

Lewin, K., Lippitt R., White, R. K. (1939) Patterns of Aggressive Behavior in Experimentally – Created Social Climates // Journal of Social Psychology, Vol. 10.

Mann, R. D. (1959) A Review of the Relationships between Personality and Performance in Small Groups // Psychological Bulletin, July.

McKee, R.; Carlson, B. (1999). The Power to Change. Austin, Texas : Grid International Inc.

McKee, R. K., & Carlson, B. (2001) The Power to Change. 2. Vydání 177 pages. Austin: Grid International Inc.

Stogdill, R. M. (1948) Personal Factors Associated With Leadership : A Survey of the Literature // Journal of Psychology, Vol. 25, 35–71.

Vroom, V. & Yetton, P. W. (1973) Leadership and Decision-Making. Pittsburgh: University of Pittsburgh Press, 1973.


Пристатейна бібліографія ГОСТ


1. Евтихов О. В. Тренинг лидерства: монография / О. В. Евтихов. – СПб. : Речь, 2007. – 256 с.

2. Журавлев А. Л. Проблема «человеческого» фактора в управлении / А. Л. Журавлев, В. Ф. Рубахин // Психологические проблемы социальной регуляции поведения. – М. : Наука, 1976. – 368 с.

3. Москвичев С. Г. Мотивация, деятельность и управление / С. Г. Москвичев. – К. : Light Press, 2003. – 492 с.

4. Психологическое обеспечение профессиональной деятельности, теория и практика / Под. ред. Г.С.Никифорова. – СПб. : Речь, 2010. – 816 с.

5. Практикум по психологии менеджмента и профессиональной деятельности / Под ред. Г.С. Никифорова, М.А. Дмитриевой, В.М. Снеткова. – СПб. : Речь, 2003. – 448 с.

6. Філь О. А. Формування психологічної готовності персоналу освітніх організацій до роботи в конкурентоздатній управлінській команді / Олена Анатоліївна Філь : Дис. ... канд. психол. наук : 19.00.10 / Інститут психології ім. Г.С.Костюка АПН України. К., 2006. – 330 с.

7. Blake, R., Mouton, J. (1964). The Managerial Grid: The Key to Leadership Excellence. Houston: Gulf Publishing Co.

8. Blake, R., Mouton, J. (1985). The Managerial Grid III: The Key to Leadership Excellence. Houston: Gulf Publishing Co.

9. Fiedler, F. E., Potter, E. H. (1983) Dynamics of Leadership effectiveness // Small group and social interaction. V.I. London.

10. Leadership Dilemmas - Grid Solutions, by Robert R. Blake and Anne Adams McCanse (Formerly the Managerial Grid by Robert R. Blake and Jane S. Mouton), Houston: Gulf Publishing Company, (Grid Figure: p.29). Copyright 1991 by Blake and Mouton, and Scientific Methods, Inc. Reproduced by permission of the owners.

11. Lewin, K., Lippitt, R., White, R. K. (1939) Patterns of Aggressive Behavior in Experimentally – Created Social Climates // Journal of Social Psychology, Vol. 10.

12. Mann, R. D. (1959) A Review of the Relationships between Personality and Performance in Small Groups // Psychological Bulletin, July.

13. McKee, R.; Carlson, B. (1999). The Power to Change. Austin, Texas: Grid International Inc.

14. McKee, R. K., & Carlson, B. (2001) The Power to Change. 2. Vydání 177 pages. Austin: Grid International Inc.

15. Stogdill, R. M. (1948) Personal Factors Associated With Leadership : A Survey of the Literature // Journal of Psychology, Vol. 25, 35–71.

16. Vroom, V. & Yetton, P. W. (1973) Leadership and Decision-Making. Pittsburgh: University of Pittsburgh Press, 1973.

Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution 4.0 International License.