ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ВАЛІДНОСТІ ТА НАДІЙНОСТІ МОВНИХ ТЕСТІВ ЗГІДНО ВИМОГ СТАНДАРТІВ НАТО «STANAG 6001»

Юлія Володимирівна Грищук, Вікторія Дмитрівна Галкіна

Анотація


Стаття розкриває основні питання забезпечення валідності та надійності стандартизованих мовних тестів згідно вимог стандартів НАТО «STANAG 6001». У статті проаналізовано сутність понять тест, тестування та стандартизований мовний тест згідно вимог стандартів НАТО «STANAG 6001». Встановлено, що валідність та надійність є основними критеріями розробки мовних тестів. На основі аналізу наукової літератури надано рекомендації щодо забезпечення валідності та надійності мовних тестів згідно вимог стандартів НАТО «STANAG 6001».

Ключові слова


тест; тестування; стандартизований мовний тест; НАТО STANAG 60012; валідність; надійність; рівень володіння іноземною мовою; стандартизований мовленнєвий рівень; Збройні Сили України

Повний текст:

PDF

Посилання


Bankevich, L. V. (1981) Testirovanie leksiki inostrannyh jazykov. Moskva.

Bulah, I. Je., Mruga, M. R. (2006) Stvorjujemo jakisnyj test. Kyi'v : Majster-klas.

Galjan, I. M. (2011) Psyhodiagnostyka. Kyi'v : Akademvydav.

Koncepcija movnoi' pidgotovky osobovogo skladu Zbrojnyh Syl Ukrai'ny. Nakaz Ministra oborony Ukrai'ny vid 01.06.2009 р. № 267.

Klajn, P. (1994) Spravochnoe rukovodstvo po konstruirovaniju testov. Vvedenie v psihometricheskoe proektirovanie. Kiїv.

Mil'rud, R. P., Matienko, A. V., Maksimova, I. R. (2005) Zarubezhnyj opyt jazykovogo testirovanija i ocenki kachestva obuchenija inostrannym jazykam. Inostr. jazyki v shkole,7, 32–41.

Nikolajeva, S. Ju. (1997) Testovyj kontrol' leksychnyh navychok audijuvannja (anglijs'ka mova). Kyi'v : Lenvit.

Ositrov, V. V. (2009) Umovy ta dydaktychni osnovy kontrolju rivnja volodinnja inozemnoju movoju vijs'kovosluzhbovciv z vykorystannjam suchasnoi' tehnologii' komp’juterno-adaptovanogo testuvannja. Visnyk NAOU, 2 (10), 56–62.

Anderson, J.C., Buck, G. (1993) Standards in testing: a study of the practice of UK examination boards in EF/ESL testing. Language Testing. Cambridge.

Anastasi, A. Urbina, S. (1997) Psycological Testing (7th edition). Upper Saddle River, N.J: Prentice Hall, 95–110.

Buck, G. (2001) The testing of listening comprehension: an introspective study. Cambridge: Cambridge University Press, 35–67.

Hughes Arthur (2003)Testing for Language Teachers. Cambridge, 11–36.

NATO STANDARTIZATION AGREEMENT 6001 (Eition 4). Access Mode : http://www.stanag6001.com


Пристатейна бібліографія ГОСТ


1. Банкевич Л. В. Тестирование лексики иностранных языков / Л. Банкевич. – М. : 1981. – С. 56.

2. Булах І. Є., Мруга М. Р. Створюємо якісний тест / І. Булах, М. Мруга // Посібники для викладачів, вчителів та методистів. – К. : Майстер-клас, 2006. – 160 с.

3. Галян І. М. Психодіагностика / І. Галян . – К. : Академвидав, 2011. – 459 с.

4. Концепція мовної підготовки особового складу Збройних Сил України. Наказ Міністра обо- рони України від 01.06.2009 р. №267.

5. Клайн П. Справочное руководство по конструированию тестов. Введение в психометричес- кое проектирование / П. Клайн. – К. : Майстер-клас, 1994. – 238 с.

6. Мильруд Р. П., Матиенко А. В., Максимова И. Р. Зарубежный опыт языкового тестирования и оценки качества обучения иностранным языкам // Иностр. языки в школе. – 2005. – № 7. С. 32–41.

7. Ніколаєва С. Ю. Тестовий контроль лексичних навичок аудіювання (англійська мова) / С. Ніколаєва. – К. : Ленвіт, 1997. – 91 с.

8. Осітров В. В. Умови та дидактичні основи контролю рівня володіння іноземною мовою військовослужбовців з використанням сучасної технології комп’ютерно-адаптованого тестування / В. Осітров // Вісник НАОУ. – 2009. – № 2 (10). – С. 56–62.

9. Anderson, J.C., Buck, G. (1993) Standards in testing: a study of the practice of UK examination boards in EF/ESL testing. Language Testing. Cambridge.

10. Anastasi, A. Urbina, S. (1997) Psycological Testing (7th edition). Upper Saddle River, N.J: Prentice Hall, 95–110.

11. Buck, G. (2001) The testing of listening comprehension: an introspective study. Cambridge: Cambridge University Press, 35–67.

12. Hughes Arthur (2003)Testing for Language Teachers. Cambridge, 11–36.

13. NATO STANDARTIZATION AGREEMENT 6001 (Eition 4). Access Mode : http://www.stanag6001.com

Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution 4.0 International License.