УПРАВЛІННЯ ДЛЯ СТАЛОГО РОЗВИТКУ: СОЦІАЛЬНО-ФІЛОСОФСЬКИЙ РАКУРС

Геннадій Арзуйович Нерсесян, Анна Миколаївна Іщенко

Анотація


У статті актуалізується роль управління в процесі впровадження концепції сталого розвитку в усіх галузях життєдіяльності суспільства. Доводиться, що суспільні кризи, тобто диспропорції (дисбаланси, дисгармонії) системи сталого розвитку, – це проблеми виключно управління. Обґрунтовується необхідність звернення до філософського інструментарію для вирішення проблем, пов’язаних із управлінням в умовах сталого розвитку. Це визначається, зокрема, універсальним характером філософії та спрямуванням на розвиток повноцінної особистості і розвиток суспільних відносин, на основі відтворення її основних законів та принципів діалектики.

На прикладі сучасних геополітичних та економічних криз обґрунтовується необхідність розробки та впровадження цілеспрямованої, продуманої управлінської політики, відсутність якої на даний час призводить до формування «суб’єкт-об’єктних» відносин, де суб’єктом можуть виступати «загарбники» наднаціонального рівня. Розглядаючи управління як процес реалізації владних відносин, автори зупиняються на особливостях примусу, спонукання та переконання як найбільш розповсюджених у світі методах, на яких базується управління. Їх дослідження дозволяє зробити висновок, що оптимальним методом управління, який може бути використаним для впровадження концепції сталого розвитку, є переконання.

Обґрунтовується роль освіти як одного із чинників становлення «суб’єкт-суб’єктних» відносин, а також як концентрованої форми духовності, соціалізації і джерела формування суб’єктності як основи ефективного управління.

Ключові слова


сталий розвиток; управління; «суб’єкт-суб’єктні» відносини; освіта для сталого розвитку

Повний текст:

PDF

Посилання


Ahiezer, A. S. (1983) Lichnost' rabochego i obschestvennoe vosproizvodstvo. Moskva : Filosofiya i kul'tura.

Bosenko, V. A. (2004) Vospitat' vospitatelya. Kyiv : Lybid'. 3. Gegel', G. V. F. (1974) Enciklopediya filosofskih nauk. Moskva : Mysl', t. 1 : Nauka logiki.

Gegel', G. V. F. Raboty raznyh let: v 2 t., t. 1. Moskva : Mysl'.

Drobnickii, O. G. (1967) Mir ozhivshih predmetov. Problema cennosti i marksistskaya filosofiya. Moskva : Politizdat.

Zabelin, S., Korten, D., Medouz, D., Norberg-Hodzh, H., Shubert, K. (1998) Globalizaciya ili ustoichivoe razvitie. Moskva : SoES.

Lakan, Zh. (2004) Chetyre osnovnye ponyatiya psihoanaliza. Moskva : Logos.

Mel'nichenko, A. A. (2012) Upravlinnya u sferi vischoji osviti u konteksti zabezpechennya stalogo rozvitku suspil'stva : filosofs'kii aspekt. Visnik NTUU «KPI». Filosofiya. Psihologiya. Pedagogika, № 2, 44–51.

Novikov, B. V. (2010) Razvitie : dvizheniya, deyatel'nost', tvorchestvo. Il'enkovskie chteniya. Kiev, 19–28.

Sidorov, S. V. (2010) Pobuzhdayuschee vozdeistvie v upravlenii innovacionno-pedagogicheskoi deyatel'nost'yu. Informacionnyi gumanitarnyi portal «Znanie. Ponimanie. Umenie». The Acces Mode : http://www.zpu-journal.ru/e-zpu/2010/2/Sidorov/

Fathutdinov R. A. (1999) Prinuzhdenie, pobuzhdenie, ubezhdenie : novyi podhod k metodam upravleniya. Upravlenie personalom, № 2, 32–40.

Habermas, Yu. (1995) Proizvoditel'naya sila kommunikacii. Demokratiya, razum, nravstvennost'. Moskva : AKADEMIA.

Povestka dnya na XXI vek : [materialy konferencii Organizacii Ob'edinennyh Nacii po okruzhayuschei srede i razvitiyu v Rio-de-ZHaneiro] (1998). Moskva : SoES.


Пристатейна бібліографія ГОСТ


1. Ахиезер А. С. Личность рабочего и общественное воспроизводство / А. С. Ахиезер. – М.: Философия и культура, 1983. – 210 с.

2. Босенко В. А. Воспитать воспитателя / В. А. Босенко. – К.: Лыбидь, 2004. – 352 с.

3. Гегель Г. В. Ф. Энциклопедия философских наук / Г. В. Ф. Гегель. – М.: Мысль, 1974. – Т. 1: Наука логики. – 452 c.

4. Гегель Г. В. Ф. Работы разных лет: в 2 т. / Г. В. Ф. Гегель. – Т. 1. – М.: Мысль. – 668 с.

5. Дробницкий О. Г. Мир оживших предметов. Проблема ценности и марксистская философия / О. Г. Дробницкий. – М.: Политиздат, 1967. – 352 с.

6. Забелин С., Кортен Д., Медоуз Д., Норберг-Ходж Х., Шуберт К. Глобализация или устойчивое развитие. – М.: СоЭС, 1998. – 85 с.

7. Лакан Ж. Четыре основные понятия психоанализа / Ж. Лакан. – М.: Гнозис, Логос, 2004. – 304 с.

8. Мельниченко А.А. Управління у сфері вищої освіти у контексті забезпечення сталого розвитку суспільства: філософський аспект / А.А.Мельниченко, М. М. Тютюнникова // Вісник НТУУ «КПІ». Філософія. Психологія. Педагогіка. – № 2. – 2012. – С. 44-51.

9. Новиков Б. В. Развитие: движения, деятельность, творчество / Б. В. Новиков // Материалы ХІІ междунар. науч. конф. «Ильенковские чтения – 2010» (14–15 мая 2010 року, г. Киев). – С. 19–28.

10. Сидоров С. В. Побуждающее воздействие в управлении инновационно-педагогической деятельностью / С.В. Сидоров [Электр.ресурс] // Информационный гуманитарный портал «Знание. Понимание. Умение». – 2010 – №2. – Режим доступа: http://www.zpu-journal.ru/e-zpu/2010/2/Sidorov/

11. Фатхутдинов Р.А. Принуждение, побуждение, убеждение: новый подход к методам управления / Р.А. Фатхутдинов, Л.А. Сивкова // Управление персоналом. – 1999. – N2. – С.32-40.

12. Хабермас Ю. Производительная сила коммуникации / Ю. Хабермас // Демократия, разум, нравственность. – М.: АО «Каmi». Издат. Центр «AKADEMIA» – 1995. – 245 c.

13. Повестка дня на XXI век: [материалы конференции Организации Объединенных Наций по окружающей среде и развитию в Рио-де-Жанейро]. – М.: СоЭС, 1998. – 218 с.

Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution 4.0 International License.