ТРАНСЦЕНДЕНЦІЯ СВОБОДИ В ЦІННІСНОМУ УНІВЕРСУМІ ОСОБИСТОСТІ

Леонід Андрійович Подолянко

Анотація


Зазначено, що сучасна цивілізація несе загрозу втрати людиною свого життя, своєї свободи та культури. Підкреслена важливість для сьогодення "феноменологічного" розуміння дійсності, осмислення самої "проблеми" людини. Наголошено на тому, що володіння людиною свободою волі, свободою вибору самої себе – це те, що потрібно їй як особистості. Доведено, що свобода – це найважливіша умова, що забезпечує не тільки гідне життя людини, але і динаміку її культури, свідомих цілей та прагнень. Показано, що свобода, як "вища цінність" має багато вимірів, але вона завжди пов’язана із культурою як системою цінностей, яка являє собою сферу свободи та відповідальності. Зазначено, що коли свобода  покладається людиною як мета, то вона стає цінністю, що вибирається індивідом при всій своїй зовнішній даності.

Наголошено на тому що важливим аспектом проблеми свободи є духовна свобода, котра може бути обмежена зовнішньою необхідністю, але вона ніколи не зникає, оскільки невід’ємна від особистості. Підкреслено, що як вища цінність, свобода набула особливої гостроти сьогодні, в епоху дефіциту духовності, тому цілепокладання свободи є найважливішою умовою, що забезпечить динаміку культури нації і конкретної особистості. Свободу визначено як основну константу загальнолюдської культури і мети духовного самовизначення.


Ключові слова


людина; свобода; культура; особистість; цінність; буття

Повний текст:

PDF

Посилання


Al'ter, P. (2000) Nacija : problema vyznachennja. Nacionalizm : Antologija. Kyi'v : Smoloskyp.

Vatin, I. V. (1984) Chelovecheskaia sub"ektivnost'. Rostov: Izd-vo Rostovskogo universiteta.

Gusserl', E. (2000) Logicheskie issledovaniia. Kartezianskie razmyshleniia. Minsk : Kharvest.

Ivanov, V. P. (1977) Mirovozzrencheskii aspekt stanovleniia cheloveka. Chelovek i mir cheloveka. Kyi'v : Naukova dumka.

Il'enkov, E. V. (1979) Problema ideal'nogo. Voprosy filosofii, 6, 139 –140.

Krasnodembs'kyj, Z. (2000) Na postmodernists'kyh rozdorizhzhjah kul'tury. Kyi'v : Osnovy.

Loi, A. N. (1988) Soznanie kak predmet teorii poznaniia. Kyi'v : Naukova dumka.

Losev, A. F. (1988) Derzanie dukha. Moskva : Politizdat.

Malakhov, V. A. (1984) Kul'tura i chelovecheskaia tselostnost'. Kyi'v : Naukova dumka.

Podolyanko, L. A. (2002) Svoboda osobistostI yak forma ii samorealizacii (istoriko-filosofs'kii aspekt) : Dis... kand. filos. nauk: 09.00.05 / Institut filosofii im. G. S. Skovorodi NAN Ukrajini. Kyiv.

Yatsenko, V. I. (1977) Tselepolaganie i idealy. Kyi'v: Naukova dumka.


Пристатейна бібліографія ГОСТ


1. Альтер П. Нація: проблема визначення // Націоналізм: Антологія. – К.: Смолоскип, 2000. – 850 с.

2. Ватин И. В. Человеческая субъективность. – Изд-во Ростовского университета, 1984. – 196 с

3. Гуссерль Э. Логические исследования. Картезианские размышления.– Минск: Харвест, М.: АСТ, 2000.– 752 с.

4. Иванов В. П. Мировоззренческий аспект становления человека // Человек и мир человека. – К.: Наук.думка, 1977. – 252 с.

5. Ильенков Э. В. Проблема идеального // Вопросы философии. – 1979. – № 6. – С. 139-140.

6. Краснодембський З. На постмодерністських роздоріжжяхкультури.– К: Основи, 2000. – 197 с.

7. Лой А. Н. Сознание как предмет теории познания. – К.: Наук.думка, 1988. – 246 с.

8. Лосев А. Ф. Дерзание духа. – М.: Политиздат, 1988. – 366 с.

9. Малахов В. А. Культура и человеческая целостность.– К.: Наук.думка, 1984. – 119 с.

10. Подолянко Леонід Андрійович. Свобода особистості як форма її самореалізації (історико-філософський аспект): Дис... канд. філос. наук: 09.00.05 / Інститут філософії ім. Г.С.Сковороди НАН України. – К., 2002. – 164 с.

11. Яценко В. И. Целеполагание и идеалы. – К.: Наук. думка, 1977. – 275 с.Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.


Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution 4.0 International License.