МAНIПУЛЯТИВНИЙ КOНТEКСТ БУТТЯ КOГНIТИВНOГO ПРOСТOРУ IНФOРМAЦIЙНOГO СУСПIЛЬСТВA

Олексій Павлович Северинчик

Анотація


У статті окреслено основні зміни, які були викликані новим статусом та роллю інформації у соціумі: взаємозалежність функціонування інформації та соціуму; розширення інформаційного простору індивіду та зміна сприйняття ним соціальної дійсності; зміна практик управління під впливом збільшення значення інформації. Виявлено загальні риси особливостей маніпуляцій в інформаційному суспільстві: основна мета маніпуляцій – впливати на інформацію; гнучкість; конвергенція технологій; домінування аудіовізуальності.

Розглянуто основі технології маніпулювання у медіапросторі інформаційного суспільства – фільтрацію та селекцію. Фільтрація виконує функцію сторожа, посередника, суть якої полягає у постійній зміні форми повідомлення, що перетворює медіасередовище у середовище інтерпретацій. Розкрито суть селективної медіафільтрації як маніпулятивного механізму репрезентації реальності за допомогою медіа. Вона може відбуватись як на рівні самих медіа, так і більш глобально – на рівні соціуму під впливом соціальних інститутів. На медіа-рівні в основі селекції знаходиться необхідність у формуванні «порядку денного», відбір до якого здійснюється на основі параметрів послідовності, обсягу тощо. Формули, за якими вибудована медіа-селекція, поступово вбудовуються у когнітивну систему індивіда, що дає можливість маніпулювання картиною світу індивіда.

Формування культури участі відкриває нові можливості не лише для здійснення маніпуляцій, але і для впливу на статус-кво, дозволяє більш активно проявляти індивіду свої наміри як у віртуальному просторі, так і поза ним; організовувати цензуру у медіа просторі стало принципово важче. Влада як один із головних суб’єктів маніпулювання все більше переймається необхідністю функціонування у діалогічному просторі. Влада експертів піддається сумніву та критичному осмисленню. Особистість «вилучена» із дисциплінарного простору та озброєна медіа інструментами отримує нові можливості здійснення вибору, завдяки бурхливому розвитку медіасередовища відбувається утвердження все більшого культурного різноманіття – все це робить тотальне маніпулювання все менш можливим. У той же час відсутність можливості тотального маніпулювання не виключає необхідність інформаційної безпеки особистості, яка розглянута автором у формі інформаційної культури особистості.


Ключові слова


маніпулювання; інформаційне суспільство; медіасередовище; медіафільтрація; медіаселекція

Повний текст:

PDF

Посилання


Abaev, V. I. (1970) Otrazhenie raboty soznaniia v leksiko-semanticheskoi sisteme iazika. Leninizm i teoreticheskie problemy iazykoznaniia. Moskva : Azbuka, 232–262.

Astaf'ev, Ia. U. (2004) Katastroficheskoe soznanie i massovye kommunikatsii: k postanovke problemy. Strakhi i trevogi rossiian. Sankt-Peterburg : Piter, 170–210.

Bell, D. (1999) Griadushchee postindustrial'noe obshchestvo. Moskva : Academia.

Bessonov, B. N. (1971) Dukhovnoe podavlenie lichnosti. Moskva : Mysl'.

Bzhezinskii, Z. (2009) Velikaia shakhmatnaia doska. Moskva : Mezhdunarodnye otnosheniia.

Garifullin, R. R. (1997) Illiuzionizm lichnosti kak novaia filosofsko-psikhologicheskaia kontseptsіia: Psikhologiia obmana, manipuliatsii, kodirovaniia: Monografiia. Kazan' : Kniga i K.

Dotsenko, E. A. (1997) Psikhologiia manipuliatsii : fenomeny, mekhanizm i zashchita. Moskva : TOO «CheRo».

Kastel's, M. (2000) Informatsionnaia epokha : Ekonomika, obshchestvo i kul'tura. Moskva: Gosudarstvenni universitet Vysshei shkoly ekonomiki.

Kara-Murza S. G. (2003) Manipuliatsiia soznaniem. Moskva : EKSMO.

Lozovskii, B. N. (2011) Manipuliativnye tekhnologii vliianiia na sredstva massovoi informatsii : avtoreferat dissertaii. … doktora politicheskikh nauk : 10.01.10; Ural'skii gosudarstvennyi universitet im. A. M. Gor'kogo. Ekaterinburg.

Limnatis, N. G. (2000) Manipulirovanie : sushchnost', proiavleniia, puti sniatiia. Moskva : Ekon. demokratiia.

Novye audiovizual'nye tekhnologii. (2005) Uchebnoe posobie. Moskva : Editorial URSS.

Pankratov, V. N. (2000) Manipuliatsii v obshchenii i ikh neitralizatsiia. Moskva : Izd-vo Instituta psikhoterapii.

Prokhorov, A. V., Ruzni, V. D. (1991) Metamorfozy nauchnogo issledovaniia v epokhu ekrannoi kul'tury. Moskva : NII Kul'tury AN SSSR.

Pugachev, V. P. (2006) Programmirovanie psikhiki kak metod sotsial'nogo upravleniia. Vestnik Moskovskogo universiteta, Ser. 21. Upravlenie (gosudarstvo i obshchestvo), 3, 40–66.

Pugachev. V. P. (2003) Tekhnologii skrytogo upravleniia v sovremennoi rossiiskoi politike. Vestnik Moskovskogo universiteta, Ser. 12. Politicheskie nauki, 3, 66–102.

Sladkova, O. B. (2005) Ispol'zovanie informatsionnogo monitoringa dlia manipuliatsii obshchestvennym soznaniem. Vestnik MGUKI, 2, 127–136.

Sladkova O. B. (2005) Monitoring v sotsiokul'turnom dialoge «Vlast'-Obshchestvo». Moskva : Izdatel'skii dom MGUKI.

Solov'ev, A. I. (1992) Kul'tura vlasti sovremennogo rossiiskogo obshchestva. Moskva : Znanie.

Solov'ev, A. I. (1991) Politicheskoe soznanie i politicheskaia kul'tura. Moskva : Znanie.

Toffler, A. (1999) Tret'ia volna. Moskva : Izdatel'stvo AST.

Toffler, E. (2002) Shok budushchogo. Moskva : OOO «Izdatel'stvo ACT».

Fuko, M. (1999) Nadzirat' i nakazyvat' : Rozhdenie tiur'my. Moskva : Ad Marginem.

Khabermas, Iu. (2000) Moral'noe soznanie i kommunikativnoe deistvie. Sankt-Peterburg : Nauka.

Kharris, R. (2001) Psikhologiia massovykh kommunikatsii : sekrety vozdeistviia upravliaiushch?-go soznaniia. Moskva : OLMA-PRESS.

Shiller, G. (1980) Manipuliatory soznaniem. Moskva : Mysl'.

Galtung, J., Ruge, M. H. (1965) The structure of foreign news : The presentation of the Congo, Cuba and Cyprus crises in four Norwegian newspapers. Journal of Peace Research, 2 (1), 64–90.

McNelly, J. T. (1959) Intermediary Communicators intheInternational Journalism Quaterly. 27, 23–26.


Пристатейна бібліографія ГОСТ


1. Aбaeв В. И. Oтрaжeниe рaбoты сoзнaния в лeксикo-сeмaнтичeскoй систeмe языкa / В. И. Aбaeв // Лeнинизм и тeoрeтичeскиe прoблeмы языкoзнaния. – М. : Aзбукa, 1970. – С. 232–262.

2. Астафьев Я. У. Катастрофическое сознание и массовые коммуникации: к постановке про-блемы / Я. У. Астафьев // Страхи и тревоги россиян. – СПб. : Питер, 2004. – С. 170–210.

3. Белл Д. Грядущее постиндустриальное общество / Д. Белл. – М. : Academia, 1999. – 782 с.

4. Бессонов Б. Н. Духовное подавление личности / Б. Н. Бессонов. – М. : Мысль, 1971. – 295 с.

5. Бжезинский З. Великая шахматная доска / З. Бжезинский. – М. : Международные отноше-ния, 2009. – 280 с.

6. Гарифуллин Р. Р. Иллюзионизм личности как новая философско-психологическая концеп-ція : Психология обмана, манипуляций, кодирования : Монография / Р. Р. Гарифуллин. – Казань : Книга и К, 1997. – 404 с.

7. Доценко Е. А. Психология манипуляции : феномены, механизм и защита / Е. А. Доценко. – М. : ТОО «ЧеРо», 1997. – 342 с.

8. Кaстeльс М. Инфoрмaциoннaя епоха : Экoнoмикa, oбщeствo и культурa / М. Кaстeльс. – М. : Гoс. ун-т. Высш. шк. экoнoмики, 2000. – 606 с.

9. Кара-Мурза С. Г. Манипуляция сознанием / С. Г. Кара-Мурза. – М. : ЭКСМО, 2003. – 864 с.

10. Лoзoвский Б. Н. Мaнипулятивныe тeхнoлoгии влияния нa срeдствa мaссoвoй инфoрмaции : aвтoрeф. дис. … д-рa пoлит. нaук : 10.01.10 / Б. Н. Лoзoвский; Урaл. гoс. ун-т им. A. М. Гoрькoгo. – Eкaтeринбург, 2011. – 58 с.

11. Лимнатис Н. Г. Манипулирование: сущность, проявления, пути снятия / Н. Г. Лимантис. – М. : Экон. демократия, 2000. – 216 с.

12. Новые аудиовизуальные технологии: Учебное пособие / Отв. ред. К. Э. Разлогов. – М. : Эдиториал УРСС, 2005. – 488 с.

13. Панкратов В. Н. Манипуляции в общении и их нейтрализация / В. Н. Панкратов. – М. : Изд-во Ин-та психотерапии, 2000.– 201 с.

14. Прохоров А. В. Метаморфозы научного исследования в эпоху экранной культуры / А. В. Прохоров, В. Д. Рузни. – М. : НИИ Культуры АН СССР, 1991. – 43 с. 

15. Пугачев В. П. Программирование психики как метод социального управления / В. П. Пугачев // Вестник Московского университета. – Сер. 21. Управление (государство и общество). – 2006. – № 3. – С. 40–66.

16. Пугачев В. П. Технологии скрытого управ¬ления в современной рос¬сий¬ской политике / В. П. Пугачев // Вестник Московского университета. – Сер. 12. Политические науки. – 2003. – № 3. – С. 66–102.

17. Сладкова О. Б. Использование информационного мониторинга для манипуляции общест-венным сознанием / О. Б. Сладкова // Вестник МГУКИ. – 2005. – Вып. 2. – С. 127–136.

18. Сладкова О. Б. Мониторинг в социокультурном диалоге «Власть-Общество». – М. : Изд. дом МГУКИ, 2005. – 223 с.

19. Соловьев А. И. Культура власти современного российского общества / А. И. Соловьев. – М. : Знание, 1992. – 229 с.

20. Соловьев А. И. Политическое сознание и политическая культура / А. И. Соловьев. – М. : Знание, 1991. – 342 с.

21. Тоффлер А. Третья волна / А. Тоффлер. – М. : Издательство АСТ, 1999. – 784 с.

22. Тоффлер Э. Шок будущого / Э. Тоффлер. – М. : ООО «Издательство ACT», 2002. – 557 с.

23. Фуко М. Надзирать и наказывать : Рождение тюрьмы / М. Фуко. – М. : Ad Marginem, 1999. – 480 с.

24. Хабермас Ю. Моральное сознание и коммуникативное действие / Ю. Хабермас [Пер. с нем. под ред. Д. В. Скляднева, послесл. Б. В. Маркова]. — СПб. : Наука, 2000. — 380 с.

25. Харрис Р. Психология массовых коммуникаций : секреты воздействия управляющего соз-нания / Р. Харрис. – М. : ОЛМА-ПРЕСС, 2001. – 445 с.

26. Шиллер Г. Манипуляторы сознанием / Под науч. ред. Я. Н. Засурского. – М. : Мысль, 1980. – 326 с.

27. Galtung, J., Ruge, M. H. (1965) The structure of foreign news: The presentation of the Congo, Cuba and Cyprus crises in four Norwegian newspapers. Journal of Peace Research, 2 (1), 64 –90.

28. McNelly, J. T. (1959) Intermediary Communicators intheInternational Journalism Quaterly. 27, 23-26.
Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution 4.0 International License.