КОНЦЕПТУАЛЬНІ ЗАСАДИ СТАНОВЛЕННЯ МОДЕЛІ СУЧАСНОГО УНІВЕРСИТЕТУ В КОНТЕКСТІ РЕАЛІЗАЦІЇ ВЛАСНОЇ МІСІЇ В ІНФОРМАЦІЙНОМУ СУСПІЛЬСТВІ

Мар'яна Олексіївна Колотило

Анотація


Трансформаційні процеси, що охопили практично всі аспекти життєдіяльності інформаційного суспільства, актуалізують переосмислення багатьма освітніми інституціями змісту своєї діяльності. В статті здійснюється спроба філософського осмислення сучасної моделі університету, яка виконуючи покладену на неї місію виховання фахівців, спроможних забезпечувати інноваційний розвиток держави та загальний цивілізаційний поступ, своє завдання вбачала у трансляції соціального досвіду, поєднанні минулого й майбутнього, збереженні та передачі нащадкам культурної традиції і, водночас, продукуванні нових ідей, методик, технологій.

Попри значну кількість існуючих в сучасному освітньому просторі моделей університетів автором в якості однієї з найбільш перспективних визначається модель дослідницького університету, потужний культуротворчий потенціал якої за відповідних модернізаційних змін в контексті освітніх потреб нинішнього суспільства, дозволяє визначати її в якості центру освіти, науки та культури.

Осмислення можливостей імплікації даної моделі до освітньої політики сучасних держав визначає перспективні шляхи її розвитку в якості університетів світового класу для високорозвинених країн, або ж мережевих університетів для менш розвинених держав.

Подальше дослідження реальних умов та перспективних можливостей розвитку університетів даного типу в умовах глобалізованого мультикультурного світу дозволяє визначити найбільш суттєві аспекти їх ефективного та продуктивного функціонування, а саме збереження власної національної ідентичності та забезпечення національного виховання студентів.

Ключові слова


модель університету; місія університету; дослідницький університет; глобалізація; національна ідентичність

Повний текст:

PDF

Посилання


Al'tbah, F., Salmi, Dzh. (2012) Doroga k akademicheskomu sovershenstvu. Stanovlenie issledovatel'skih universitetov mirovogo klassa. Moskva : Ves' mir.

Andrushhenko, V. P., Savel'jev, V. L. (2010) Osvitnja polityka (ogljad porjadku dennogo). Kyi'v : MP «Lesja».

Bakshtanovskij V., Sogomonov, Ju. (2007) Missija universiteta: smyslovye orientiry samoopredelenija. Missija universiteta, 30, 84–113.

Belkin, A. S., Sutyrina, T. A. (2011) Mental'no-missionnoe napravlenie v obrazovanii. Pedagogicheskoe obrazovanie v Rossii, 5, 66–74.

Velyka hartija universytetiv. Access mode: http://www.edupolicy.org.ua/files/Magna_Charta_Universitatum.pdf

Gershunskij, B. S. (1998) Filosofija obrazovanija dlja ХХІ veka (V poiskah praktikoorientirovannyh koncepcij). Moskva : Sovershenstvo.

Klark, B. (2011) Podderzhanie izmenenij v universitetah: preemstvennost' kejs-stadi i koncepcij. Moskva: GU VShJe.

K obshhestvam znanija : Vsemirnyj doklad JuNESKO. (2005) Parizh: Izdatel'stvo JuNESKO.

Kurbatov, S. V. (2011) «Ideja Universytetu» v konteksti suspil'stva znan'. Svitogljad-filosofijareligija, 1(1), 50–57.

Mechaninov, O. P. (2005) Suchasni modeli rozvitku universitetskoi osviti v Ukraini. Mikolaiv : Vidavniztvo MDGU im. Petra Mogili.

Nechaev, V. Ja. (2004) Parametry globalizacii i faktory Bolonskogo processa. Vestnik Moskovskogo universiteta, 4, 27–34.

Ortega-i-Gasset, H. (2005) Missija Universiteta. Minsk : BGU.

Pan'kova, N. M. (2013) Missija universiteta. Perspektivy nauki i obrazovanija, 4–13.

Razrabotka strategii obrazovatel'nogo uchrezhdenija: monografija (2008) (pod red. E. Knjazeva, A. Kljueva). Ekaterinburg : Izdatel'stvo Ural'skogo universiteta.

Ridings, B. (2009) Universitet v ruinah. Minsk : BGU

Titarenko, L. G. (2002) Missija universitetskogo obrazovanija v uslovijah globalizacii obshhestva. Universitetskoe obrazovanie: ot jeffektivnogo prepodavanija k jeffektivnomu ucheniju. Minsk, 9–19.

Jableckaja, Ju. (2004) Missii organizacii i universiteta: nekotorye osobennosti. Alma mater. Vestnik vysshej shkoly, 9, 3–15.

Marginson, S. (2012) Emerging Countries Need World-Class Universities. University World News, 214.

Mohrman, K., Mab, W., Baker, D. (2008) The Res


Пристатейна бібліографія ГОСТ


1. Альтбах Ф. Дорога к академическому совершенству. Становление исследовательских университетов мирового класса / Ф. Альтбах, Дж. Салми. – Москва: Весь мир, 2012. – 410 с.

2. Альтбах Ф., Салми Дж. Дорога к академическому совершенству. Становление исследовательских университетов мирового класса / Ф. Альтбах, Дж. Салми. – Москва: Весь мир, 2012. – 410 с.

3. Андрущенко В. П., Савельєв В. Л. Освітня політика (огляд порядку денного) / В. П. Андрущенко, В. Л. Савельєв. – Київ: МП «Леся», 2010. – 368 с.

4. Бакштановский В. Миссия университета: смысловые ориентиры самоопределения / В. Бакштановский, Ю. Согомонов // Миссия университета. – 2007. – № 30. – С. 84-113.

5. Белкин А. С. Ментально-миссионное направление в образовании / А. С. Белкин, Т. А. Сутырина // Педагогическое образование в России. – 2011. – № 5. – С. 66-74.

6. Велика хартія університетів [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.edupolicy.org.ua/files/Magna_Charta_Universitatum.pdf

7. Гершунский Б. С. Философия образования для ХХІ века (В поисках практико-ориентированных концепций) / Б.С. Гершунский. – Москва: Совершенство, 1998. – 608 с.

8. Кларк Б. Поддержание изменений в университетах: преемственность кейс-стади и концепций. – Москва: ГУ ВШЭ, 2011. – 312 с.

9. К обществам знания: Всемирный доклад ЮНЕСКО. – Париж: Издательство ЮНЕСКО, 2005. – 239 с.

10. Курбатов С. В. «Ідея Університету» в контексті суспільства знань / С.В. Курбатов // Світогляд-філософія-релігія. – 2011. – № 1(1). – С. 50-57.

11. Мещанінов О. П. Сучасні моделі розвитку університетської освіти в Україні / О.П.Мещанінов. - Миколаїв: Вид-во МДГУ ім. Петра Могили, 2005. – 460 с.

12. Нечаев В. Я. Параметры глобализации и факторы Болонского процесса / В. Я. Нечаев // Вестник Московского университета. - 2004. - № 4. - С. 27–34.

13. Ортега-и-Гассет Х. Миссия Университета / Х. Ортега-и-Гассет; [пер. с исп. М. Голубевой]. - Минск: БГУ, 2005. – 104 с. – (Universitas).

14. Панькова Н. М. Миссия университета / Н. М. Панькова // Перспективы науки и образования. – 2013. – С. 4-13.

15. Разработка стратегии образовательного учреждения: [монография / под ред. Е. Князева, А. Клюева]. – Екатеринбург: Издательство Уральского университета, 2008. – 422 с.

16. Ридингс Б. Университет в руинах / Б. Ридингс; [пер. с. англ. А. Корбута]. – Минск: БГУ, 2009. – 248 с. – (Universitas)

17. Титаренко Л.Г. Миссия университетского образования в условиях глобализации общества [«Университетское образование: от эффективного преподавания к эффективному учению»], (г. Минск, 1-3 марта 2001г.). – Минск: БГУ, 2002. – С.9-19.

18. Яблецкая Ю. Миссии организации и университета: некоторые особенности / Ю. Яблецкая // Alma mater. Вестник высшей школы. – 2004. – № 9. – С. 3-15.

19. Marginson S. Emerging Countries Need World-Class Universities / S. Marginson // University World News. – 2012. – № 214.

20. Mohrman, K. The Research University in Transition: The Emerging Global Model / K. Mohrman, W. Mab, D. Baker // Higher Education Policy. – 2008. – № 21. – P. 5–27.

Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution 4.0 International License.