№ 2 (41) (2014)

Збірник наукових праць "Вісник НТУУ "КПІ". Філософія. Психологія. Педагогіка" за 2014 р., № 2 (41)

Зміст

Філософія

КОНЦЕПТУАЛЬНІ ЗАСАДИ СТАНОВЛЕННЯ МОДЕЛІ СУЧАСНОГО УНІВЕРСИТЕТУ В КОНТЕКСТІ РЕАЛІЗАЦІЇ ВЛАСНОЇ МІСІЇ В ІНФОРМАЦІЙНОМУ СУСПІЛЬСТВІ PDF
Мар'яна Олексіївна Колотило 3-9
КОНЦЕПТ ЖЕРТВИ В КУЛЬТУРІ ПІЗНЬОГО МОДЕРНУ І ЙОГО РЕФЛЕКСІЯ В ДЕТЕКТИВІ PDF (English)
Ганна Олександрівна Крапівник 10-15
ПОНЯТТЯ ПОСТНЕКЛАСИЧНИХ ПРАКТИК У СУЧАСНОМУ ФІЛОСОФСЬКОМУ ДИСКУРСІ PDF
Наталія Василівна Ніколаєнко 16-24
МУЗИЧНИЙ ПРОДЮСЕР ЯК СУБ’ЄКТ ТВОРЧОСТІ: ЗМІСТ ДІЯЛЬНОСТІ ТА СОЦІОКУЛЬТУРНІ НАСЛІДКИ PDF
Ірина Костянтинівна Покулита, Артур Полховський 25-32
«СРОДНЯ» ПРАЦЯ ЯК ОНТОЛОГІЧНА ПЕРЕДУМОВА ЩАСТЯ PDF
Катерина Миколаївна Скворцова 33-38

Психологія

ПСИХОЛОГІЧНІ ОСОБЛИВОСТІ САМОПРОЕКТУВАННЯ СТУДЕНТСЬКОЇ МОЛОДІ НА ПРИКЛАДІ «МІФОСЮЖЕТУ ПЕРЕХОДУ» PDF
Світлана Юріївна Гуцол 39-46
ДОСЛІДЖЕННЯ ВПЛИВУ ІКТ НА САМООРГАНІЗАЦІЮ І САМОРОЗВИТОК ОСОБИСТОСТІ PDF
Олена Василівна Винославська 47-54

Педагогіка

ІНТЕГРАТИВНИЙ ПІДХІД ПРИ ДОСЛІДЖЕННІ ПРОЦЕСУ РОЗВИТКУ ТВОРЧИХ ЗДІБНОСТЕЙ МАЙБУТНІХ ХУДОЖНИКІВ-МОДЕЛЬЄРІВ ОДЯГУ PDF
Марина Василівна Вороніна 55-59
ЗАСТОСУВАННЯ ОСВІТНЬО-ІНФОРМАЦІЙНОГО СЕРЕДОВИЩА У НАВЧАЛЬНОМУ ПРОЦЕСІ ВИЩОГО НАВЧАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ PDF
Віталій Олегович Рахманов 60-67
РОЗРОБКИ ПРОГРАМНИХ ЗАСТОСУНКІВ В ТЕРМІНАХ ТАКСОНОМІЯ БЛУМА PDF (Русский)
Зарема Сайдаліївна Сейдаметова 68-74