ІНТЕГРАТИВНИЙ ПІДХІД ПРИ ДОСЛІДЖЕННІ ПРОЦЕСУ РОЗВИТКУ ТВОРЧИХ ЗДІБНОСТЕЙ МАЙБУТНІХ ХУДОЖНИКІВ-МОДЕЛЬЄРІВ ОДЯГУ

Марина Василівна Вороніна

Анотація


Первинна класифікація критеріїв розвитку творчих здібностей, сформована в результаті педагогічного експерименту на базі профільних вищих навчальних закладів, відображає три основні напрями професійної діяльності художника-модельєра одягу. Більш ефективним та об’єктивним дослідження розвитку творчих здібностей робить розширення критеріальної моделі за рахунок групи допоміжних критеріїв та додаткових показників. Це дозволило твердити про необхідність інтегративного підходу в дослідженні процесу розвитку творчих здібностей майбутніх художників-модельєрів одягу та впровадженні узагальненої (систематизованої) критеріальної моделі. Особливістю системи критеріїв, представлених у пропонованій нами моделі, є використання таких груп основних критеріїв: 1) мотиваційно-творчих; 2) практично орієнтованих; 3) професійно-особистісних. Їх взаємозв’язок розкриває логіку процесу розвитку творчих здібностей майбутніх художників-модельєрів одягу.

Кожному із зазначених основних критеріїв відповідають кілька окремих показників, які характеризують реальні прояви творчості у процесі художнього моделювання одягу. Водночас для визначення оригінальності та креативності творчих моментів, що спостерігалися та діагностувалися під час педагогічного експерименту, ми застосовували ще й допоміжний критерій – «вихідний рівень креативності», який у свою чергу також виявлявся у декількох показниках. Такий підхід дасть змогу не лише враховувати увесь комплекс творчих здібностей майбутніх фахівців галузі моди, деталізувати реальні прояви творчості у процесі художнього моделювання одягу, відображати розмаїття впливів на становлення професійних компетенцій за допомогою педагогіч- них проектних технологій, але й змінюватися при переході від одного етапу дослідної роботи до іншого. Експериментальна перевірка ефективності визначення критеріальної моделі дослідження на практиці засвідчила ефективність застосування проектних технологій як засобу розвитку творчих здібностей майбутніх художників-модельєрів одягу.


Ключові слова


інтегративний підхід; креативність; креативна освіта; метод проектів; професійна підготовка майбутніх художників-модельєрів одягу; творче мислення

Повний текст:

PDF

Посилання


Vorob'ev, N., Mizjurova, Je. (2001) Razvitie tvorcheskoj aktivnosti studentov pri izuchenii disciplin gumanitarnogo cikla. Volgograd : Peremena.

Rubinshtejn, S. (1973) Problemy obshhej psihologi. Moskva.

Sisoeva, S. (2006) Osnovy pedagogicheskogo tvorchestva. Access mode : http://lib.chdu.edu.ua/pdf/naukpraci/pedagogika/2000/7-1-1.pdf


Пристатейна бібліографія ГОСТ


1. Воробьев Н. Е. Развитие творческой активности студентов при изучении дисциплин гуманитарного цикла: Монография / Н. Е. Воробьев, Э. Ю. Мизюрова. – Волгоград : Перемена, 2001. – 184 с.

2. Рубинштейн С. Л. Проблемы общей психологии. – СПб. : Питер, 2002. – 720 с.

3. Сисоєва С. О. Проблема формування особистості, здатної до творчої самореалізації [Електронний ресурс] / С. О. Сисоєва. – Режим доступу : http://lib.chdu.edu.ua/pdf/naukpraci/pedagogika/2000/7-1-1.pdf

Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution 4.0 International License.