РОЗРОБКИ ПРОГРАМНИХ ЗАСТОСУНКІВ В ТЕРМІНАХ ТАКСОНОМІЯ БЛУМА

Зарема Сайдаліївна Сейдаметова

Анотація


У статті проаналізовано компетентності, що відповідають вимогам базового корпусу знань міжнародного стандарту в галузі програмної інженерії SWEBOK і галузевого стандарту МОН України ГСВО за напрямом підготовки 6.050103 «Програмна інженерія» галузі знань 0501 «Інформатика та обчислювальна техніка». Виділено навчальні дисципліни із переліку обов'язкових і варіативних дисциплін цього стандарту, які безпосередньо пов'язані з процесом розробки програмних додатків і формують у студентів відповідні компетентності. Проведено класифікацію цих навчальних дисциплін по відношенню до стадій розробки програмних продуктів - планування проекту, аналіз вимог, проектування, реалізація, якість продукту, супровід. Для кожного етапу проектування визначені дії, необхідні для досягнення цілей заданого рівня і згруповані за рівнями оновленої двовимірної таксономії Блума.

Відзначено, що класифікація навчальних дисциплін підготовки з програмної інженерії і розгортання рівнів освітніх цілей таксономії Блума за стадіями розробки програмного забезпечення дозволяють дотримуватися цілісності підходу в методиці навчання студентів, а також адекватного підбору відповідних засобів навчання та програмного інструментарію.


Ключові слова


таксономія Блума; програмна інженерія; освітні стандарти; процес розробки програмного забезпечення; освітні рівні

Повний текст:

PDF (Русский)

Посилання


Braude, E. (2004) Tehnologia razrabotki programnogo obespechenia. Sankt-Peterburg : Piter.

Osvitn'o-kvalifikacijna harakterystyka naprjamu pidgotovky 6.050103 «Programna inzhenerija». GSVOU. (2008) Kyi'v : Ministerstvoosvity i nauky Ukrai'ny.

Osvitn'o-profesijna programma naprjamu pidgotovky 6.050103 «Programnainzhenerija». GSVOU. (2008) Kyi'v: Ministerstvoosvity i nauky Ukrai'ny.Braude, Je. (2004) Tehnologija razrabotki programmnogo obespechenija. Sankt-Peterburg : Piter.

AВET. URL: http://www.abet.org/

Sejdametova, Z. S., Abljalimova, Je. I., Medzhitova, L. M. (2012) Oblachnye tehnologii i obrazovanie: pod obshhej redakciej Z.S. Sejdametovoj. Simferopol' : «DIAJPI».

ABET Outcomes Explained Using Bloom's Taxonomy. [Electronic resource]. URL : http://www.eng.auburn.edu/cheweb/faculty/ABET _Outcomes_Explained_Using_Bloom's_Taxonomy.docx

Anderson L. W. , Krathwohl D. (2001) A Taxonomy for Learning, Teaching and Assessing: a Revision of Bloom's Taxonomy of Educational. NY, USA: Longman.

Bloom, B. S. (1984) Taxonomy of Educational Objectives Book 1: Cognitive Domain [2nd edition] NY, USA : Addison Wesley Publishing Company.

Bloom's Digital Taxonomy. Educational Origami. [Electronic resource]. URL : http://edorigami.wikispaces.com/Bloom's+Digital+Taxonomy

Bourque P., Buglione, L., Abran, A., April, A. (2004) Bloom’s taxonomy levels for three software engineering profiles. Proceedings of the 11th Annual International Workshop on Software Technology and Engineering Practice (STEP’04). Washington, DC, USA: IEEE Computer Society, 123-129.

Cheville, A., Yadav, A., Subedi, D., Lundeberg, M. (2008) Work in Progress – Assessing the Engineering Curriculum through Bloom’s Taxonomy. FIE: IEEE Frontiers in Education Conference, S3E-15-S3E-16.

Clark, A.C., Ernst J. V. (2010) Engineering and TechnicalGraphics Education; Using theRevised Bloom’s Taxonomy. Journal for Geometry and Graphics 14, 2, 217-226.

Goel, S. (2011) Revising Bloom’s Taxonomy wrt EngineeringEducation, April [Electronic resource]. URL: www4.ncsu.edu/unity/lockers/users/f/felder/-public/Papers/ASEE04(ABCs).pdf

Felder, R.M., Brent, R.The ABC’s of Engineering Education: ABET, Bloom’s taxonomy, cooperative learning, and so on. [Electronic resource]. URL: http://goelsan.wordpress.com/2011/04/15/revising-bloomstaxonomy-wrt-engineering-education/

Khairuddin, N., Hashim, K. (2008) Application of Bloom’s Taxonomy in Software Engineering Assessments. ACS'08 Proceedings of the 8th conference on Applied computer science. Stevens Point, Wisconsin, USA: WSEAS, 66-69.

Krathwohl, D.R. (2002) A revision of Bloom's Taxonomy: An Overview. Theory into Practice, 41, 212-218.

Modeling languages. UML tools. [Electronic resource]. URL: http://modelinglanguages.com/uml-tools

Modeling languages. Our list of online modeling tools. [Electronic resource]. URL: http://modeling-languages.com/web-based-modeling-tools

Niazi, M. (2013) Teaching Global Software Engineering: Planning and Preparation Using a Bloom’s Taxonomy. Lecture Notes in Engineering and Computer Science. Volume 2204, Issue 1, 380-383. http://www.iaeng.org/publication/WCE2013/WCE2013_pp380-383.pdf

Selvarani R. , ShashiKumar, N.R, Pushpavathi, T.P. (2010) Dynamic Cognitive Process Application of Blooms Taxonomy for Complex Software Design in the Cognitive Domain. arXiv:1002.2829[cs.SE]. [Electronic resource]. URL: http://arxiv.org/pdf/1002.2829.pdf

The Engineering Taxonomy. [Electronic resource]. URL: http://es21c.okstate.edu/resources/Taxonomy/Engineering Taxonomy.pdf


Пристатейна бібліографія ГОСТ


1. Брауде Э. Технология разработки программного обеспечения / Эрик Дж. Брауде. – СПб.: Питер, 2004. – 655 с.

2. Освітньо-кваліфікаційна характеристика напряму підготовки 6.050103 «Програмна інженерія» / ГСВОУ. – К. : Міністерствоосвіти і науки України, 2008. – 25 с.

3. Освітньо-професійна програма напряму підготовки 6.050103 «Програмна інженерія» / ГСВОУ. – К. : Міністерство освіти і науки України, 2008. – 26 с.

4. СайтАВЕТ / [Electronic resource]. – URL: http://www.abet.org/

5. Сейдаметова З.С. Облачные технологии и образование: под общ. ред. З.С. Сейдаметовой / З.С. Сейдаметова, Э.И. Аблялимова, Л.М. Меджитова и др. – Симферополь: «ДИАЙПИ», 2012. – 204 с.

6. ABET Outcomes Explained Using Bloom's Taxonomy / [Electronic resource]. – URL: http://www.eng.auburn.edu/cheweb/faculty/ABET _Outcomes_Explained_Using_Bloom's_Taxonomy.docx

7. Anderson L.W. A Taxonomy for Learning, Teaching and Assessing: a Revision of Bloom's Taxonomy of Educational Objectives / L.W. Anderson, D. Krathwohl and others. – NY, USA: Longman, 2001. – 352 p.

8. Bloom B.S. Taxonomy of Educational Objectives Book 1: Cognitive Domain [2nd edition] / B.S. Bloom. – NY, USA: Addison Wesley Publishing Company, 1984. – 207 p.

9. Bloom's Digital Taxonomy / Educational Origami / [Electronic resource]. – URL: http://edorigami.wikispaces.com/Bloom's+Digital+Taxonomy

10. Bourque P. Bloom’s taxonomy levels for three software engineering profiles / P. Bourque, L. Buglione, A. Abran, A. April. // Proceedings of the 11th Annual International Workshop on Software Technology and Engineering Practice (STEP’04). – Washington, DC, USA: IEEE Computer Society, 2004. – pp. 123-129.

11. Cheville A. Work in Progress – Assessing the Engineering Curriculum through Bloom’s Taxonomy / A. Cheville, A. Yadav, D. Subedi, M. Lundeberg. – FIE: IEEE Frontiers in Education Conference, 2008. – pp. S3E-15-S3E-16.

12. Clark A.C. Engineering and TechnicalGraphics Education; Using theRevised Bloom’s Taxonomy / A. C. Clark, J. V. Ernst // Journal for Geometry and Graphics 14, No. 2, 2010. – pp. 217-226.

13. Felder R.M. The ABC’s of Engineering Education: ABET, Bloom’s taxonomy, cooperative learning, and so on / R. M. Felder, R. Brent [Electronic resource]. – URL: www4.ncsu.edu/unity/lockers/users/f/felder/-public/Papers/ASEE04(ABCs).pdf

14. Goel S. Revising Bloom’s Taxonomy wrt EngineeringEducation / Sanjay Goel, April 15, 2011 [Electronic resource]. – URL: http://goelsan.wordpress.com/2011/04/15/revising-bloomstaxonomy-wrt-engineering-education/

15. Khairuddin N. Application of Bloom’s Taxonomy in Software Engineering Assessments / N. N. Khairuddin, K. Hashim. // ACS'08 Proceedings of the 8th conference on Applied computer science. – Stevens Point, Wisconsin, USA: WSEAS, 2008. – pp. 66-69.

16. Krathwohl D.R. A revision of Bloom's Taxonomy: An Overview / D.R. Krathwohl // Theory into Practice, № 41, 2002. – pp. 212-218.

17. Modeling languages. UML tools [Electronic resource]. – URL: http://modelinglanguages.com/uml-tools

18. Modeling languages. Our list of online modeling tools [Electronic resource]. – URL: http://modeling-languages.com/web-based-modeling-tools

19. Niazi M. Teaching Global Software Engineering: Planning and Preparation Using a Bloom’s Taxonomy / M. Niazi // Lecture Notes in Engineering and Computer Science. Volume 2204, Issue 1, 2013. – pp. 380-383. http://www.iaeng.org/publication/WCE2013/WCE2013_pp380-383.pdf

20. Selvarani R. Dynamic Cognitive Process Application of Blooms Taxonomy for Complex Software Design in the Cognitive Domain / N.R ShashiKumar,T.P. Pushpavathi,R Selvarani// arXiv:1002.2829[cs.SE]. Submitted on 15 Feb., 2010. / [Electronic resource]. – URL: http://arxiv.org/pdf/1002.2829.pdf

21. The Engineering Taxonomy / [Electronic resource]. – URL: http://es21c.okstate.edu/resources/Taxonomy/Engineering Taxonomy.pdfПосилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.


Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution 4.0 International License.