ФІЛОСОФСЬКО-ОСВІТНІЙ АСПЕКТ АНТИЧНОГО ДІАЛОГУ

Ірина Анатоліївна Муратова

Анотація


Серед численних робіт про діалог переважають лінгвістичні, історико-філософські, психологічні, культурологічні, соціологічні, комунікативні, антропологічні, мистецтвознавчі дослідження. Діалог як засіб навчання, як освітній і виховний метод, історичні форми його розвитку розглядаються рідко. Філософське розуміння діалогу як самосвідомості і способу розвитку здатності мислення від одиничного до загального в єдності логіки і чуттєвості дає підставу застосувати його в онтогенезі розвитку творчих здібностей особистості. Розбіжність і боротьба думок, заперечення, суперечність, дискусія, диспут, полеміка, суперечка допомагають виробленню філософського і наукового знання, ведуть до усвідомлення проблеми, розробки та реалізації рішень. Міркування приймає діалогічну форму, в якій різні значення, відносини і позиції інтегруються. Філософський діалог займає особливе місце в історичному становленні навчального діалогу, тому що завдяки філософії людина усвідомлює свої розумові процеси і вчиться керувати своєю думкою в процесі пізнання особистого та соціального життя. Виникнення іронії в протиставленні прямого і переносного смислів висловлювань, промов співрозмовників у формі питань і відповідей у становленні сократівського і платонівського діалогу зумовили перехід від повсякденного мислення до наукового. Платонівський діалог як окремий жанр тісно пов'язаний з пантомімою, епосом, лірикою, драмою, ліричною і драматичної прозою. Його художні прийоми можуть зачіпати почуття, пробуджувати політ уяви і драматизувати переживання в процесі навчання та формування творчої здатності досягати розуміння і вирішувати проблему за допомогою діалогу.

Ключові слова


діалог; спілкування; розвиток; особистість; антична філософія

Повний текст:

PDF (Русский)

Посилання


Aristotel'. (1976) Metafizika. Sochineniia v 4-kh tomakh. Tom 1. Moskva : Mysl'.

Asmus, V. F. (1976) Antichnaia filosofiia. Moskva : Vysshaia shkola.

Bakhtin, M. M. (1979) Problemy poetiki Dostoevskogo. Moskva : Sovetskaia Rossiia.

Bibler, V. S. (1989) Dialog. Soznanie. Kul'tura : ideia kul'tury v rabotakh M.Bakhtina. Odissei. Chelovek v istorii. Moskva, 21–59.

Bibler, B. C. (1989) Kul'tura. Dialog kul'tur : opyt opredeleniia. Voprosy filosofii, 6, 31-42.

Gorfunkel', A.Kh. (1980) Filosofiia epokhi vozrozhdeniia. Moskva : Vysshaia shkola.

Dzhokhadze, D. V. (1997) Filosofiia antichnogo dialoga. Moskva : Dialog-MGU, Viniti.

Dialog : teoreticheskie problemy i metody issledovaniia. (1991) Pod red. F.M. Berezina. Moskva : AN SSSR.

Dialog kul'tur : doslidzhennja, praktyky, vyklyky. (2011) Materialy. naukovo-teoretychnoi' konfe-rencii', Kyi'v, 3-5 zhovt. 2011 r. V.o. Nacional'nyj instytut strategychnyh doslidzhen', Nacional'na akademija mystectv Ukrai'ny. Instytut kul'turologii', Nacional'na akademija kerivnyh kadriv kul'tury i mystectv; Gol. redkol. V. G. Chernec'; Redkol. Ju. Boguc'kyj, V. A. Bitajev, V. M. Shherbyna. Kyi'v : NAKKKiM.

D'jakonov, G. V. (2008) Dialogika symvolizacii' ta interpretacii' v germenevtyci P. Rikera. So-cial'na psyhologija, 1, 28–38.

D'jakonov, G. V. (2008) Dialogichna interpretacija antynomichnoi' metodologii' P. Florens'kogo : Problemy metodologii'. Social'na psyhologija,6 (32),12–24.

D'jakonov, G. V. (2008) Dialogichna interpretacija psyhologii' samobuttja i spivbuttja v ontologii' S.Franka. Social'na psyhologija, 3, 14-26.

D'jakonov, G. V. (2004) Dialogichni aspekty germenevtyky P.Rikera. Ukrai'na – Pol'shha : naukovi studii' susidiv-partneriv, 3. Z nagody Roku Pol'shhi v Ukrai'ni / Uporjadnyky : I. Dobrjans'kyj, V. Marko, M. Zymomrja. Kirovograd-Koshalin : Kirovograd, Imeks-LTD, 128-136.

D'iakonov, G. V. (2003) Kontseptsiia dialoga M. M. Bakhtina kak metodologiia nauchno-gumanitarnogo myshleniia i mirovozzreniia. Fenomen cheloveka v psikhologicheskikh issledova-niiakh i v sotsial'noi praktike. Materialy Mezhdunarodnoi konferentsii (Smolensk, 23–25 oktiabria 2003 g.). Pod redaktsiei V. A. Sonina. Smolensk : Izdatel'stvo Smolenskogo gosuniversiteta, 22–27.

D'iakonov, G. V. (2009) Psikhologicheskaia ontologiia otnosheniia i obrashcheniia v dialogike M.Bubera. Praktichna psikhologіia ta sotsіal'na robota, 10, 61–67.

D'iakonov, G. V. (2006) Psikhologiia dialoga : teoretiko-metodologicheskoe issledovanie. Kirovograd : RVTs KGPU im. V.K.Vinnichenko,176–184.

D'jakonov, G. V. (2001) Psyhologija duhovnosti i dialog. Dialog. Zbirnyk naukovyh prac'. Psyhologija i pedagogika. Za red. S. D. Maksymenka. Kyi'v–Kirovograd : RVC KDPU im.V. Vynnychenka, 2,173 -186.

D'jakonov, G. V. (2004) Spilkuvannja i vzajemodija : dialogichnyj pidhid. Social'na psyhologija, 3(5), 82–96.

Zakovriashina, V. S. (1998) Dialog v istorii kul'tury i obrazovaniia : avtoreferat dissertatsii kandidata kul'turologichnykh nauk : 24.00.02/ V. S. Zakovriashina; Nizhnevartovskii gosudarstvennyi pedagogicheskii universitet. Nizhnevartovsk.

Kagan, M. S. (1998) Problema dialoga v sovremennoi filosofskoi mysli. Problemy obshcheniia v prostranstve total'noi kommunikatsii : Mezhdunarodnye chteniia po teorii, istorii i filosofii kul'tury, 6, Sankt-Peterburg : FKITs «Eidos», 47–50.

Kuchinskii, G. M. (1983) Dialog i myshlenie. Minsk : Izdatel'stvo BGU.

Kuchinskii, G.M. (1988) Psikhologiia vnutrennego dialoga. Minsk : Universitetskoe.

Losev, A. F. (1968) Zhiznennyi i tvorcheskii put' Platona. Platon. Soch. v 3 tomakh. Tom 1. Moskva : Mysl', 5–73.

Marks, K., Engel's, F. (1956) Tetradi po istorii epikureiskoi, stoicheskoi i skepticheskoi filosofii. Moskva : Politizdat.

Mel'nikova, V. S. (2000) Dialog v istorii kul'tury i obrazovaniia. Ekaterinburg : Izdatel'stvo Ural'skogo universiteta.

Pomerants, G. S. (1998) Dialog. Kul'turologiia. XX vek. Entsiklopediia. Sankt-Peterburg : Univer-sitet. Kniga, T.1, 90–172.

Pomerants, G. S. (2000) Evropeiskoe nasledie v stanovlenii global'nogo dialoga kul'tur. Ak-tual'nye problemy Evropy. Institut nauchnoi informatsii po obshchestvennym naukam RAN, 2, 15–35.

Tikhomirov, O. K. (1984) Problemy psikhologii obshcheniia i myshleniia. Voprosy psikhologii, 2, 163–164.

Trosheva, T. B. (2003) Dialog. Stilisticheskii entsiklopedicheskii slovar' russkogo iazyka. Pod redaktsiei M.N. Kozhinoi. Chleny kollegii : E. A. Bazhenova, M. P. Kotiurova, A. P. Skovo-rodnikov. Moskva : Flinta : Nauka, 44–45.

Fukidid. (1965) Iz rechi Perikla nad mogilami voinov. Khrestomatiia po antichnoi literature. V 2 tomakh. Dlia vysshikh uchebnykh zavedenii. Tom 1. N. F. Deratani, N. A. Timofeeva. Grecheskaia literatura. Moskva : Prosveshchenie.

Iakubinskii, L. P. (1986) O dialogichnosti rechi. Izbrannye raboty : Iazyk i ego funktsionirovanie. Moskva : Nauka, 17–58.


Пристатейна бібліографія ГОСТ


1. Аристотель. Метафизика / Аристотель // Соч. в 4-х томах. – Т. 1. – М. : Мысль, 1976. – 550 с.

2. Асмус В. Ф. Античная философия / В. Ф. Асмус. – М. : Высшая школа, 1976. – 543 с.

3. Бахтин М. М. Проблемы поэтики Достоевского / М. М. Бахтин. – М. : Советская Россия, 1979. – 320 с.

4. Библер В. С. Диалог. Сознание. Культура: идея культуры в работах М. Бахтина / В. С. Библер // Одиссей. Человек в истории. – М. : Просвещение, 1989. – С. 21–59.

5. Библер B. C. Культура. Диалог культур : опыт определения / B. C. Библер // Вопросы философии. – 1989. – № 6. – С. 31–42.

6. Горфункель А. Х. Философия эпохи возрождения / А. Х. Горфункель. – М. : Высш. школа, 1980. – 368 с.

7. Джохадзе Д. В. Философия античного диалога / Д. В. Джохадзе. – М. : Диалог-МГУ, Винити, 1997. – 224 с.

8. Диалог : теоретические проблемы и методы исследования / Под ред. Ф.М. Березина. – М. : АН СССР, 1991. – 160 с.

9. Діалог культур : дослідження, практики, виклики : Матеріали наук.-теорет. конф., Київ, 3-5 жовт. 2011 р. / В.о. Нац. ін-т стратег. досліджень, Нац. акад. мистецтв України. Ін-т культурології, Нац. акад. керівних кадрів культури і мистецтв; Гол. редкол. В. Г. Чернець; Редкол. Ю. Богуцький, В. А. Бітаєв, В. М. Щербина.– К. : НАКККіМ, 2011.– 207 с.

10. Дьяконов Г. В. Діалогіка символізації та інтерпретації в герменевтиці П. Рікера / Г. В. Дьяконов // Соціальна психологія. – 2008. – № 1. – С. 28–38.

11. Дьяконов Г. В. Діалогічна інтерпретація антиномічної методології П. Флоренського : Проблеми методології / Г. В. Дьяконов // Соціальна психологія. – 2008. – № 6 (32). – С. 12–24.

12. Дьяконов Г. В. Діалогічна інтерпретація психології самобуття і співбуття в онтології С.Франка / Г.В. Дьяконов // Соціальна психологія. – 2008. – №3. – С. 14-26.

13. Дьяконов Г. В. Діалогічні аспекти герменевтики П. Рікера / Г. В. Дьяконов // Україна – Поль-ща : наукові студії сусідів-партнерів. Вип. 3. З нагоди Року Польщі в Україні / Упорядники : І. Добрянський, В. Марко, М. Зимомря. – Кіровоград-Кошалін : Кіровоград, Імекс-ЛТД, 2004. – С. 128–136.

14. Дьяконов Г. В. Концепция диалога М. М. Бахтина как методология научно-гуманитарного мышления и мировоззрения / Г. В. Дьяконов // Феномен человека в психологических иссле-дованиях и в социальной практике / Под ред В.А.Сонина. – Смоленск : Изд-во Смоленского госуниверситета, 2003. – С. 22–27.

15. Дьяконов Г. В. Психологическая онтология отношения и обращения в диалогике М. Бубера / Г.В. Дьяконов // Практична психологія та соціальна робота. – 2009. – № 10. – С. 61–67.

16. Дьяконов Г. В. Психология диалога: теоретико-методологическое исследование / Г. В. Дьяконов. – Кировоград : РВЦ КГПУ им. В. К. Винниченко, 2006. – С.176–184.

17. Дьяконов Г. В. Психологія духовності і діалог / Г. В. Дьяконов // Діалог / За ред. С. Д. Максименка. – Кіровоград : РВЦ КДПУ ім. В. Винниченка, 2001. – Вип. 2. – С.173–186.

18. Дьяконов Г. В. Спілкування і взаємодія: діалогічний підхід / Г. В. Дьяконов // Соціальна психологія. – 2004 – № 3(5) – С. 82–96.

19. Заковряшина В. С. Диалог в истории культуры и образования : автореф. дис. канд. культуролог. наук : 24.00.02 / В. С. Заковряшина; Нижневартовский государственный педагогический университет. – Нижневартовск, 1998 – 23 с.

20. Каган М. С. Проблема диалога в современной философской мысли / М. С. Каган // Проблемы общения в пространстве тотальной коммуникации: Международные чтения по теории, истории и философии культуры. Вып. 6. – СПб. : ФКИЦ «Эйдос», 1998. – С. 47–50.

21. Кучинский Г. М. Диалог и мышление / Г. М. Кучинский. – Минск : Изд-во БГУ, 1983. – 190 с.

22. Кучинский Г.М. Психология внутреннего диалога / Г. М. Кучинский. – Минск : Университет-ское, 1988. – 206 с.

23. Лосев А. Ф. Жизненный и творческий путь Платона / Платон // Соч. в 3 т. / Под общ. ред. А. Ф. Лосева и В. Ф. Асмуса. – Т.1. – М. : Мысль, 1968. – С. 5–73.

24. Маркс К. Тетради по истории эпикурейской, стоической и скептической философии / Маркс К., Энгельс Ф. // Из ранних произведений. – М. : Политиздат, 1956. – 489 с.

25. Мельникова В. С. Диалог в истории культуры и образования / В. С. Мельникова. – Екате-ринбург : Изд-во Уральского ун-та, 2000. – 90 с.

26. Померанц Г. С. Диалог / Г. С. Померанц // Культурология. XX век. Энциклопедия: в 2 т. — СПб. : Университет. Книга, 1998 – Т.1. – С. 90–172.

27. Померанц Г. С. Европейское наследие в становлении глобального диалога культур / Г. С. Померанц // Актуальные проблемы Европы. – М. : Институт научной информации по общественным наукам РАН, 2000. – № 2. – С. 15–35.

28. Тихомиров О. К. Проблемы психологии общения и мышления / О. К. Тихомиров // Вопросы психологии. – 1984. – № 2. – С. 163–164.

29. Трошева Т. Б. Диалог / Т. Б. Трошева // Стилистический энциклопедический словарь рус-ского языка / Под редакцией М. Н. Кожиной. – М. : Флинта, 2003. – С. 44–45.

30. Фукидид. Из речи Перикла над могилами воинов / Перевод Ф. Г. Мищенко и С. А. Жебелева // Хрестоматия по античной литературе : в 2 т. – Т. 1. – М. : Просвещение, 1965. – 572 с.

31. Якубинский Л. П. О диалогичности речи / Л. П. Якубинский // Избранные работы : Язык и его функционирование / Отв. ред. д. ф. н. А. А. Леонтьев. – М. : Наука, 1986. – С. 17–58.Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.


Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution 4.0 International License.