ПРОСТІР МЕТОДОЛОГІЧНОЇ ПРОБЛЕМАТИКИ ІСТОРІЇ ВІТЧИЗНЯНОЇ ПСИХОЛОГІЇ ОСОБИСТОСТІ

Олександр Анатолійович Бреусенко-Кузнєцов

Анотація


Статтю присвячено структуруванню методологічних проблем, пов'язаних з вивченням вітчизняних традицій у психології особистості. Застосовується принцип «методологічного плюралізму» (Л.М.Лопатін, І.П.Маноха, В.А.Роменець, П.Фейерабенд, Г.І.Челпанов та ін.). Запропоновано модель простору методологічних проблем історії вітчизняної психології особистості. У моделі виділяються такі сфери проблем: 1) психології особистості; 2) історії психології; 3) стосовні до вітчизняного контексту. Суть даних проблем – у невиправданому звуженні поля можливих досліджень. Рішення їх лежить на шляхах максимально широкого визначення особистості, максимально широкого бачення історико-психологічного процесу, а також системного бачення історичних меж вітчизняної науки. Максимально широке визначення особистості передбачає її розгляд як інтегрального явища індивідуальної психіки, безвідносно до питання про походження. Широке бачення історико-психологічного процесу передбачає змістовне включення в його рамки на рівноправній основі не тільки «наукової» психології, але і філософської (метафізичної) психології. Таким вимогам задовольняє культурологічний підхід у історії психології (В.А.Роменець, І.П.Маноха). Системне бачення історичних меж вітчизняної науки передбачає подолання помилки «презентизму», при якій давні культурно-історичні події розглядаються не у власних смислових контекстах, а в обмежувальних рамках більш пізніх контекстів, сутнісно їм чужих.


Ключові слова


історія психології; психологія особистості; методологія

Повний текст:

PDF (Русский)

Посилання


Introduction to Psychology (1996). Moscow: Akademia (In Russian).

Rybalka, V. V. (2006). Theories of personality in domestic psychology. Kyiv: ІPPPO APN Ukraine (In Ukrainian).

Rybalka, V. V. (2009). Theories of personality in domestic psychology and pedagogy. Odesa: Vyd-vo Bukajev Vadim Vіktorovich (In Ukrainian).

Ribalka, V. V. (2015). Theories of personality in russian philosophy, psychology and pedagogy. Zhitomir: Izd-vo ZHGU im. I. Franko (In Russian).

Tatenko, V. A. (1996). Psychology in the subject dimension. Kyiv: Prosvita (In Russian).


Пристатейна бібліографія ГОСТ


1. Введение в психологию / Под общ. ред. проф. А.В. Петровского. – М.: Издательский центр «Академия», 1996. – 496 с.

2. Рибалка В.В. Теорії особистості у вітчизняній психології: Навчальний посібник / В.В. Рибалка – К.: ІПППО АПН України, 2006. – 400 с.

3. Рибалка В.В. Теорії особистості у вітчизняній психології та педагогіці / В.В. Рибалка. – Одеса: Вид-во Букаєв Вадим Вікторович, 2009 . – 575 с.

4. Рыбалка В.В. Теории личности в отечественной философии, психологии и педагогике: Пособие / В.В. Рибалка. – Житомир : Изд-во ЖГУ им. И. Франко, 2015. – 872 с.

5. Татенко В.А. Психология в субъектном измерении: Монография / В.А. Татенко. – К.: Просвита, 1996. – 404 с.Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.


Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution 4.0 International License.