№ 3 (45) (2015)

Збірник наукових праць "Вісник НТУУ "КПІ". Філософія. Психологія. Педагогіка" за 2015 р., № 3 (45)

Зміст

Філософія

ГУМАНІСТИЧНІ ВИМІРИ СУЧАСНОГО СУСПІЛЬНОГО РОЗВИТКУ: СТАН, ТЕНДЕНЦІЇ ТА ПЕРСПЕКТИВИ PDF
Роман Михайлович Богачов 3-10
НАУКА ТА СУСПІЛЬСТВО: ЯК ПРИКЛАДНІ ДОСЛІДЖЕННЯ ТА ФОРМАЛЬНІ ВИМОГИ СПРИЯЮТЬ ПСЕВДОНАУЦІ PDF (Русский)
Мстислав Андрійович Казаков 11-21
СЕМІОТИЧНЕ ДОСЛІДЖЕННЯ ІСТОРІЇ: ВИХІДНІ ПОЛОЖЕННЯ PDF
Наталія Іванівна Ніколова 22-29
СТРУКТУРАЛІСТСЬКА ІНТЕРПРЕТАЦІЯ ЛЮДИНИ ЯК ТЕКСТУ PDF
Людмила Василівна Сторіжко 30-34
ІСТОРИЧНА ПАМ'ЯТЬ ТА НАЦІОНАЛЬНА ТРАДИЦІЯ У ПРОБЛЕМНОМУ ПОЛІ ПОЛІТИЧНОЇ ОСВІТИ PDF
Ірина Михайлівна Тимків 35-39
ВІД КУЛЬТУРОВЕДЕННЯ ДО КУЛЬТУРОСОФІЇ: МЕТОДОЛОГІЧНИЙ АСПЕКТ ТРАНСФОРМАЦІЙНИХ ПРОЦЕСІВ PDF (Русский)
Сергій Михайлович Форкош 40-45

Психологія

ДОСЛІДЖЕННЯ ОСОБЛИВОСТЕЙ ПРОЯВУ РЕФЛЕКСИВНОСТІ МАЙБУТНІМИ УПРАВЛІНЦЯМИ НАВЧАЛЬНИМИ ЗАКЛАДАМИ PDF
Ірина Олександрівна Блохіна 46-51
ПРОСТІР МЕТОДОЛОГІЧНОЇ ПРОБЛЕМАТИКИ ІСТОРІЇ ВІТЧИЗНЯНОЇ ПСИХОЛОГІЇ ОСОБИСТОСТІ PDF (Русский)
Олександр Анатолійович Бреусенко-Кузнєцов 52-56
ІНТЕГРАТИВНІ ПСИХІЧНІ ПРОЦЕСИ РЕГУЛЮВАННЯ ДІЯЛЬНОСТІ PDF (Русский)
Наталія Юріївна Волянюк, Георгій Володимирович Ложкін 57-65
СТАНОВЛЕННЯ ТВОРЧО ОБДАРОВАНОЇ ОСОБИСТОСТІ У КОНСТРУКТОРСЬКІЙ ДІЯЛЬНОСТІ PDF
Олена Олександрівна Горова 66-70
СМИСЛОТВОРЧІ РЕСУРСИ ПРАКТИК МІФОТВОРЕННЯ PDF
Світлана Юріївна Гуцол 71-76
ФЕНОМЕН ДОВІРИ В МЕНТАЛЬНИХ РЕПРЕЗЕНТАЦІЯХ СТУДЕНТІВ ТЕХНІЧНОГО УНІВЕРСИТЕТУ PDF
Марія Олександрівна Кононець 77-85
ДИНАМІКА ЦІННІСНИХ ТА СМИСЛОЖИТТЄВИХ ОРІЄНТАЦІЙ СТУДЕНТІВ ТЕХНІЧНИХ СПЕЦІАЛЬНОСТЕЙ PDF
Ольга Володимирівна Москаленко 86-91
РІВЕНЬ РОЗВИТКУ КОМПОНЕНТІВ ФАСИЛІТАТИВНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ ПЕДАГОГІВ СІЛЬСЬКИХ ТА МІСЬКИХ ШКІЛ PDF
Катерина Олександрівна Шевченко 92-103