ДОСЛІДЖЕННЯ ОСОБЛИВОСТЕЙ ПРОЯВУ РЕФЛЕКСИВНОСТІ МАЙБУТНІМИ УПРАВЛІНЦЯМИ НАВЧАЛЬНИМИ ЗАКЛАДАМИ

Ірина Олександрівна Блохіна

Анотація


У статті аналізуються логіка розвитку, етапи вивчення та підстави для класифікації численних підходів до розуміння рефлексії в філософській та психологічній науці, що свідчить про багатоаспектність і складність даної проблеми. У рамках кожного підходу, розглядаючи рефлексію як процес і як механізм, автори вказують на його глобальність, базовість, онтологічність.

Автор підкреслює, що управлінська діяльність – це специфічний вид професійної діяльності, який висуває певні вимоги до особистості управлінця і його професійних якостей. Акцентується увага на значенні рефлексивності у професійній діяльності фахівця з управління навчальними закладами, яка сприяє розширенню та збільшенню зони внутрішнього плану та зовнішньої активності, відображає способи контролю, оцінки та усвідомлення управлінцем своєї діяльності.

Також в статті представлені результати емпіричного дослідження рівня розвитку рефлексивності у майбутніх управлінців підрозділів вищих навчальних закладів. Ґрунтовний аналіз результатів дослідження вказує на переважання середнього рівня розвитку рефлективності, домінування інтрапсихічного типу рефлективності, що підтверджує факт про зосередженість майбутніх управлінців в більшій мірі на зовнішніх проявах – поведінці та діяльності. Переважна більшість респондентів виявила здатність в більшій мірі до ретроспективного та ситуативного типу рефлективності.

Автор наголошує на важливості формування рефлективності у майбутніх фахівців з управління навчальними закладами. Лініями формування рефлексивності можуть стати розширення стратегій рефлексувань в процесі вирішення нестандартних завдань, що вимагають вирішення проблемних ситуацій з високим ступенем конфліктності, навчання аналізу управлінських ситуацій, а також включення різноманітних психологічних методів комплексного формування професійної самосвідомості.


Ключові слова


рефлексія; рефлективність; фахівці з управління навчальними закладами; управлінська діяльність в системі освіти; професійна етика.

Повний текст:

PDF

Посилання


Blokhina, I. A. (2012). Criteria and levels of formed professional – ethical attitudes in manager’s of educational institutions activity (PhD dissertation). Kyiv (In Ukrainian).

Dudareva, V. Ju and Semenov, I. N. (2008). Fenomenologija refleksii i ee izuchenie v sovremennoj zarubezhnoj psihologii [Phenomenology of reflection and its study in the modern foreign psychology]. Psihologija. Zhurnal vysshej shkoly jekonomiki, 5, 1, 101-120.

Kant, I. (1966). Sochinenija [The works]. Moscow: Politizdat, Vol.1.

Karpov, A.V. (2004). Psihologija refleksivnyh mehanizmov dejatel'nosti [Psychology of reflexive activity mechanisms]. Moscow: Izd-vo IP RAN.

Hornostai, P. P. and Tytarenko, T. M. (2001). Psykholohiia osobystosti: Slovnyk-dovidnyk [Psychology of Personality: Glossary Directory]. Kyiv: Ruta.

Petrovskogo, A. V. and Jaroshevskogo, M.G. (1990). Psihologija : slovar [Psychology: Dictionary]. Moscow: Politizdat, 2-d ed.

Stepanov, S. Ju. (2000). Refleksivnaja praktika tvorcheskogo razvitija cheloveka i organizacij [Reflective practice of creative development of the person and organization]. Moscow: Nauka.

Judin, Je. G. (1978). Sistemnyj podhod i princip dejatel'nosti: Metodologicheskie problemy sovremennoj nauki [System approach and the activity principle: Methodological problems of modern science]. Moscow: Nauka.

Jakunin, V. A. (1988). Obuchenie kak process upravlenija: Psihologicheskie aspekty [Learning as the process of control: Psychological aspects]. Leningrad: LGU.


Пристатейна бібліографія ГОСТ


1. Блохіна І.О. Психологічні чинники становлення професійно-етичних настановлень майбутніх фахівців з управління навчальними закладами: дис. канд. психол. наук: 19.00.07 – педаг. та вікова психологія /Блохіна Ірина Олександрівна. – К., 2012. – 285 с.

2. Дударева В.Ю. Феноменология рефлексии и ее изучение в современной зарубежной психологии / В.Ю. Дударева, И.Н. Семенов // Психология. Журнал высшей школы экономики. – Т. 5, № 1. – С. 101-120.

3. Кант И. Сочинения / Иммануил Кант. – М.: Политиздат, 1966. – Т.1 – 590с.

4. Карпов А.В. Психология рефлексивных механизмов деятельности / А.В. Карпов – М.: Изд-во ИП РАН, 2004. – 424 с.

5. Психологія особистості: Словник-довідник / За редакцією П.П. Горностая, Т.М.Титаренко. – К.: Рута. – 320 с.

6. Психология: словарь / под ред. А.В. Петровского, М.Г. Ярошевского. – 2-е изд. – М.: Политиздат, 1990. – 702 с.

7. Степанов С.Ю. Рефлексивная практика творческого развития человека и организаций / С.Ю. Степанов – М.: Наука, 2000. – 174 с.

8. Юдин Э.Г. Системный подход и принцип деятельности: Методологические проблемы современной науки / Э.Г. Юдин – М.: Наука, 1978. – 391 с.

9. Якунин В.А. Обучение как процесс управления: Психологические аспекты / В.А. Якунин – Л.: ЛГУ, 1988.– 160 с.

Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution 4.0 International License.