СТАНОВЛЕННЯ ТВОРЧО ОБДАРОВАНОЇ ОСОБИСТОСТІ У КОНСТРУКТОРСЬКІЙ ДІЯЛЬНОСТІ

Олена Олександрівна Горова

Анотація


Соціально-економічні процеси у сучасному українському суспільстві останніх років змістили пріоритети розвитку не лише у галузі освіти, але й усього суспільства. Поза межами суспільної уваги залишилися професії, які складають основу економічного добробуту держави та пов’язані з матеріальним виробництвом. Юнацтво, яке орієнтоване на творчу діяльність та має потенціал для створення нового, свідомо дистанціюється від професій пов’язаних з конструкторською діяльністю, що зумовлює брак кваліфікованих та творчо обдарованих працівників у машинобудуванні, цифровій інженерії та архітектурі.

У роботі піднімається проблема соціально-психологічної детермінації становлення творчо обдарованої особистості у процесі конструкторської діяльності. Основною умовою активації творчої активності у професіях «людина-техніка» є накопичення позитивного досвіду та тривала підготовка, яка спрямована на засвоєння необхідних умінь та навичок. Творчість у процесі конструкторської діяльності допускається лише на вищих етапах професійного розвитку, і обмежується на початку входження у професію. Обдарованість є системним особистісним  утворенням, яке пов’язане з ціннісними диспозиціями особистості, що були сформовані у процесі адаптації до соціального середовища. У процесі професіоналізації відбувається поступовий перехід від  репродуктивної діяльності до інноваційної. Одним з основних завдань сучасного виробництва є створення психологічного комфортного середовища для становлення творчо обдарованої особистості.Ключові слова


творчість, обдарованість, конструкторська діяльність, досвід, репродуктивна діяльність, здібності.

Повний текст:

PDF

Посилання


Asmolov, A. G. (1992). Education as empowerment of the individual (from the selection of the diagnosis - a diagnosis development). Voprosy psihologii. 1, 6-13 (In Russian).

Gorova, O. O. (2011). Tvorche myslennia yak providna determinanta tsinnisnoho stavlennia do profesiinoi diialnosti u studentiv-maibutnikh arkhitektoriv ta budivelnykiv [Creative thinking as the leading determinant of value attitude toward professional activity for students - future architects and builders]. Naukovi zapysky Instytutu psykholohii imeni H. S. Kostiuka NAPN Ukrainy, 27, 237-245.

Kedrov, B. M. (1987). Creativity in science and technology: Science fiction essays for youth. Moscow : Mol. gvardija (In Russian).

Kyrychenko, V. V. (2015). Psychological bases of professional adaptation and occupation. Zhytomyr : Vyd-vo ZhDU im. I. Franka (In Ukrainian).

Klimov, E. A. (1974). Way to the profession. Leningrad. : Lenizdat (In Russian).

Kotelova, Ju. V. (1986). Work psychology essays. Moscow : Publ. of Moscow univercity (In Russian).

Kul'chickaja, E. I., and Moljako, V. A. (2008). Lilac of endowments in garden of creativity. Zhitomir: Vid-vo ZhDU іm. F.Franka (In Russian).

Moljako, V. A. (1994). Problemy psihologii tvorchestva i razrabotka podhoda k izucheniju odaren-nosti [Problems of psychology of creativity and the development of approach to the study of endowments]. Voprosy psihologii, 5, 86-95.

Moljako, V. A. (1988). Psychological readiness to work in modern production. Trudovaja podgotovka uchashhihsja v mezhshkol'nyh kombinatah. Kyiv : Radjans'ka shkola, 7-14.

Muzyka, O. L., and Portnytska, N .F. (2007). The development of creative abilities in imitation activities. Zhytomyr: Vyd-vo ZhDU im. I. Franka (In Ukrainian).


Пристатейна бібліографія ГОСТ


1. Асмолов А. Г. Образование как расширение возможностей развития личности (от диагностики отбора – к диагностике развития) / А.Г. Асмолов, Г.А. Ягодин // Вопросы психологии. – 1992. – № 1. – С .6-13.

2. Горова О. О. Творче мислення як провідна детермінанта ціннісного ставлення до професійної діяльності у студентів-майбутніх архітекторів та будівельників / О.О.Горова // Наукові записки Інституту психології імені Г. С. Костюка НАПН України ; за ред. акад. С. Д. Максименка. – К. : Міленіум, 2011. – Вип. 27. – С. 237 245.

3. Кедров Б. М. Творчестве в науке и технике: (Научно-популярные очерки для молодежи) / Б.М. Кедров – М. : Мол. гвардия, 1987. – 192 с.

4. Кириченко В.В. Психологічні основи професійної адаптації та вибору професії / В.В. Кириченко– Житомир : Вид-во ЖДУ ім. І. Франка, 2015. – 110 с.

5. Климов Е. А. Путь в профессию / Е.А. Климов. – Л. : Лениздат, 1974. – 190 с.

6. Котелова Ю.В. Очерки по психологии труда / Ю.В. Котелова. – М.: Изд-во Московского университета, 1986. – 120 с.

7. Кульчицкая Е.И. Сирень одаренности в саду творчества / Е.И. Кульчицкая, В.А. Моляко. – Житомир: Вид-во ЖДУ ім. Ф.Франка, 2008. – 316 с.

8. Моляко В. А. Проблемы психологии творчества и разработка подхода к изучению одаренности / В.А. Моляко // Вопросы психологии. – 1994. – № 5. – С. 86-95.

9. Моляко В. А. Психологическая готовность у труду на современном производстве / В. А. Моляко // Трудовая подготовка учащихся в межшкольных комбинатах / [под ред. В. А. Моляко]. – К. : «Радянська школа», 1988. – С. 7-14.

10. Музика О.Л. Розвиток творчих здібностей у наслідувальній діяльності: Навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів / О.Л. Музика, Н.Ф. Портницька. –Житомир: Вид-во ЖДУ ім. І. Франка, 2007. – 128 с.Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.


Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution 4.0 International License.