ГУМАНІСТИЧНІ ВИМІРИ СУЧАСНОГО СУСПІЛЬНОГО РОЗВИТКУ: СТАН, ТЕНДЕНЦІЇ ТА ПЕРСПЕКТИВИ

Роман Михайлович Богачов

Анотація


Рефлексія практик сучасного суспільства та дослідження теоретичної основи концепції сталого розвитку дозволяє розкрити проблеми поставання гідної людини в гідному суспільстві, обґрунтувати кризу «кризового способу життя» людини як суб’єкта процесу історіотворення в умовах сьогодення.

Генезис категорії «розвиток» та розгляд історичного прогресу як процесу перетворення людини із засобу суспільного розвитку в його самоціль; окреслення основних цінностей гуманістично орієнтованого суспільства та визначення проблем гуманізації суспільного життя на теоретико-методологічній основі творчого підходу дозволяє визначити засадничі принципи, механізми та засоби стимулювання цивілізаційного вибору напряму поставання людини в координатах «істини-добра-краси-корисності», тобто творчості  як «корисного здійснення блага через істину у красі» у всезагальній формі.

Революційна зміна самого способу відношення людини до себе, діалог, співробітництво як основа суб'єкт-суб'єктних взаємовідносин, поліфонія суб'єктно-суб'єктних взаємовідносин в царині «живого спілкування» стають реальними принципами планування, реальної організації економіки, реальними принципами інженерно-технічної думки, організації школи та всіх інших інституцій – реальним принципами продукування загальнолюдської культури, суспільного розвитку та відтворення загалом.

Перехід до нового ставлення людини до самої себе зумовлює відповідну ритміку суспільного розвитку, поставання людини та людяного в ній – себто суспільства загалом – творчістю. Це зумовлює подальші напрями наукової розвідки – проблематика та практики розподілу як трансгресії, надлишковості та мережевості.

Ключові слова


розвиток; логіка; світогляд; людина; суб’єкт; об’єкт; творчість; гуманізм

Повний текст:

PDF

Посилання


Bosenko, V. A. (2004). To educate the educator. Notes on philosophical questions of pedagogy and pedagogical problems of philosophy. Kyiv : Vseukrainskij sojuz rabochih (In Russian).

Bosenko, V. A. (2001). The universal theory of development. Kyiv (In Russian).

Druker, P. F. (2007). The age of discontinuity: Guidelines to our changing society. Moscow: OOO "I.D.Vil'jams" (In Russian).

Zlotina, M. L (2008). The dialectics. Kyiv : PARAPAN (In Russian).

Il'enkov, Je. V. (1968). About the idols and ideals. Moscow : Nauka. (In Russian).

Novikov, B. V. (2009). Twenty six theses on management and power. In Suchasni problemy upravlinnia: dialektyka tsentralizatsii ta detsentralizatsii. Kyiv : NTUU "KPI", 82-84 (In Russian).

Novikov, B. V. (1998). Creativity as a way to make humanism. Kyiv : NTUU "KPI" (In Ukrainian).

Sent-Vіktor, P. de. (1992). Gods and men. Kyiv : Meduza (In Russian).

Tulchynska, S. O., Melnychenko, A. A., and Akimova, O. A. (2012). Management in Education and Science as a factor of sustainable development of the country and regions. Kyiv : VP "Edelveis" (In Ukrainian).

Haken, G. (1985). Synergetics. Hierarchy of instability in self-organizing systems and devices. Moscow : Mir (In Russian).


Пристатейна бібліографія ГОСТ


1. Босенко В.А. Воспитать воспитателя. Заметки по философским вопросам педагогики и педагогическим проблемам философии / В.А. Босенко – К.: Всеукраинский союз рабочих, 2004. – 352 с.

2. Босенко В.А. Всеобщая теория развития / В.А. Босенко. – К., 2001. – 470 с.

3. Друкер П.Ф. Эпоха розрыва: ориентиры для нашого меняющегося общества / П.Ф. Друкер. – М.: ООО «И.Д.Вильямс», 2007. – 336 с.

4. Злотина М.Л. Диалектика / М.Л. Злотина; отв.ред. Ю.А. Мелков. – Киев: ПАРАПАН, 2008. –264 с.

5. Ильенков Э.В. Об идолах и идеалах / Э.В. Ильенков. – М.: Наука, 1968. – 319 с.

6. Новіков Б.В. Двадцать шесть тезисов об управлении и власти / Б.В. Новіков // Сучасні проблеми управління: матеріали V Міжнародної науково-практичної конференції 26-27 листопада 2009 р., м. Київ. – К.: НТУУ «КПІ», 2009. – С. 82-84.

7. Новіков Б.В. Творчість як спосіб здійснення гуманізму / Б.В.Новіков. – К.: НТУУ «КПІ», 1998. – 310 с.

8. Сент-Віктор П.де. Боги и люди / П.де Сент-Віктор – К.: Медуза, 1992. – 336 с.

9. Тульчинська С.О., Мельниченко А.А., Акімова О.А. Управління у сфері освіти і науки як фактор забезпечення сталого розвитку держави та регіонів: монографія / С.О. Тульчинська, А.А. Мельниченко, О.А. Акімова. – К.: Видавництво ВП «Едельвейс», 2012. – 352 с.

10. Хакен Г. Синергетика. Иерархии неустойчивости в самоорганизующихся системах и устройствах / Г.Хакен. – М.: Мир, 1985. – 236 с.

Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution 4.0 International License.