НАУКА ТА СУСПІЛЬСТВО: ЯК ПРИКЛАДНІ ДОСЛІДЖЕННЯ ТА ФОРМАЛЬНІ ВИМОГИ СПРИЯЮТЬ ПСЕВДОНАУЦІ

Мстислав Андрійович Казаков

Анотація


У статті розглядаються взаємовідносини сучасної науки і суспільства. Обґрунтовується, що прикладні дослідження все більш витісняють фундаментальні, ведучи до дисбалансу у сфері наукового знання. Побічним наслідком комерціалізації науки та її залежності від державного і приватного фінансування, а також втрати вченими розуміння сутності наукового дослідження, цінностей науки та її цілей, стає широке поширення в сучасному суспільстві різного роду псевдонаукових ідей, орієнтованих не на отримання об'єктивного знання, а виключно на отримання автором подібної ідеї фінансового прибутку. Проаналізовано проблему недофінансування України та її наслідки, серед яких, в тому числі, може бути сприяння псевдонауковій діяльності, а в деяких випадках – сприяння приватному бізнесу із нанесенням шкоди науковій етиці.

Розглядаються методи та стратегії, які використовуються псевдовченими для впливу на буденну відомість людини, а також особливості здорового глузду, які роблять подібний вплив можливим, результатом чого стає стійке відтворення різного роду псевдонаукових теорій та практик у сучасному суспільстві. Окрім впливу на здоровий глузд індивіда з позанаукового середовища, псевдонаукові теорії можуть прийматись і на загальнодержавному рівні. Наслідки цього також побічно розглядаються у даній статті (в першу чергу, на прикладі прийняття медичної програми так званих «дисидентів від СНІДу» на державному рівні урядом ПАР). Крім того, на думку автора, навіть при високому рівні фінансування науки на рівні державних програм (як у США чи Ізраїлі) загроза комерціалізації та підпорядкування істини прибутку, боротьба за наукові ресурси та фальсифікація наукової діяльності нікуди не зникають.

Ключові слова


псевдонаука; наука; аксіологія науки; соціологія науки; фінансування науки; прикладні дослідження; фундаментальна наука

Повний текст:

PDF (Русский)

Посилання


Accreditation committee is planning the inspection of 45 universities. (2015). Retrieved from http://www.mon.gov.ua/usi-novivni/novini/2015/04/06/akreditaczijna-komisiya-doruchila-provesti-perevirku-45-vishhix-navchalnix-zakladiv/ (In Ukrainian).

Goldacre, B. (2010). Bad science. Moscow: Eksmo (In Russian).

Gorokhov, V.G. (2006). Interdisciplinary researches of scientific and technological development and innovational policy. Voprosyi filosofii, 4, 80-96 (In Russian).

State statistics service of Ukraine. Retrieved from http://ukrstat.gov.ua/ (In Ukrainian).

State fund of fundamental researches. Retrieved from http://www.dffd.gov.ua/ (In Ukrainian).

The interview with Borys Evgeniyovych Paton, President of Ukrainian academy of sciences (2015, April 10). Golos Ukraini. Retrieved from http://www.nas.gov.ua/UA/news/Pages/contents.aspx?ffn1=ID&fft1=Eq&ffv1=2307 (In Ukrainian).

Informational materials for the meeting on the issue: “On level and judicial supplement of scientific and technological activity” (2015). Retrieved from http://kno.rada.gov.ua/komosviti/doccatalog/document?id=54892 (In Ukrainian).

Naydyish V.M., Gnatik E.N., Danilov V.N. and others (2008). Science and quasi-science. Moscow: Alfa-M (In Russian).

On the evaluation and rating qualification of scientific and pedagogical departments’ employees. Retrieved from http://www.vnz.univ.kiev.ua/files/upload/Kadrova%20politikaPOLOJENNYa%20PRO%20REITING%20VIKLADACh-V.pdf (In Ukrainian).

Pronskih V.N. (2015) Epistemic discordance in megascience and approaches to its overcoming. Epistemology and philosophy of science, 1, 207-223 (In Russian).

Relativism as sickness of modern philosophy (2015). ed. by V.A. Lektorskiy. Moscow: «Kanon» ROOI «Reabilitatsiya» (In Russian).

Stepin, V.S. (2015). Philosophy and methodology of science. Moscow: Akademicheskiy proekt; Alma Mater (In Russian).

Tulchinska, S.O., Melnichenko, A.A. and Akimova, O.A. (2012). Educational and scientific management as a factor of sustainable development of state and regions. Kyiv: VP «Edelveys» (In Ukrainian).

Ukrainian academy of sciences administration. Retrieved from http://www.usnan.org.ua/ua/konkurs.html (In Ukrainian).

Battelle R&D Magazine Annual Global Funding Forecast Predicts R&D Spending Growth will Continue While Globalization Accelerates. Retrieved from http://www.battelle.org/media/press-releases/battelle-r-d-magazine-annual-global-funding-forecast-predicts-r-d-spending-growth-will-continue-while-globalization-accelerates

Calvert, J. (2006). What’s special about basic research? Retrieved from http://sciencepolicy.colorado.edu/students/envs_5100/calvert_2006_2.pdf


Пристатейна бібліографія ГОСТ


1. Акредитаційна комісія доручила провести перевірку 45 вищих навчальних закладів. – [Електронне джерело]. – Режим доступу: http://www.mon.gov.ua/usi-novivni/novini/2015/04/06/akreditaczijna-komisiya-doruchila-provesti-perevirku-45-vishhix-navchalnix-zakladiv/

2. Голдакр Б. Обман в науке / Бен Голдакр: [пер. с англ. и ред. Е.В. Кокоревой]. – М.: Эксмо, 2010. – 368 с.

3. Горохов В.Г. Междисциплинарные исследования научно-технического развития и инновационная политика / В.Г. Горохов // Вопросы философии. – 2006. – №4. – С. 80-96.

4. Державна служба статистики України. – [Електронне джерело]. – Режим доступу: http://ukrstat.gov.ua/

5. Державний фонд фундаментальних досліджень. – [Електронне джерело]. – Режим доступу: http://www.dffd.gov.ua/ 

6. Інтерв’ю президента Національної академії наук України академіка НАН України Бориса Євгеновича Патона. – [Електронне джерело]. – Режим доступу: http://www.nas.gov.ua/UA/news/Pages/contents.aspx?ffn1=ID&fft1=Eq&ffv1=2307

7. Інформаційні матеріали для слухання з питання «Про стан та законодавче забезпечення фінансування наукової і науково-технічної діяльності». – [Електронне джерело]. – Режим доступу: http://kno.rada.gov.ua/komosviti/doccatalog/document?id=54892

8. Наука и квазинаука / Найдыш В.М., Гнатик Е.Н., Данилов В.Н. и др. / Под ред. В.М. Найдыша. – М.: Альфа-М, 2008. – 320 с.

9. Положення про оцінювання роботи науково-педагогічних працівників кафедри та визначення їхніх рейтингів. – [Електронне джерело]. – Режим доступу: http://www.vnz.univ.kiev.ua/files/upload/Kadrova%20politikaPOLOJENNYa%20PRO%20REITING%20VIKLADACh-V.pdf

10. Пронских В.Н. Эпистемическая разобщенность экспериментирования в меганауке и подходы к ее преодолению / В.Н. Пронских // Эпистемология и философия науки. – 2015. – № 1. – С.207-223.

11. Релятивизм как болезнь современной философии / Ответ. ред. В.А. Лекторский. – М.: Канон+; РООИ «Реабилитация», 2015. – 392 с.

12. Степин В.С. Философия и методология науки / В.С. Степин. – М.: Академический проект; Альма Матер, 2015. – 716 с. – (Философские технологии: Избранные философские труды).

13. Тульчинська С.О., Мельниченко А.А., Акімова О.А. Управління у сфері освіти і науки як фактор забезпечення сталого розвитку держави та регіонів [Текст]: монографія / С.О. Тульчинська, А.А. Мельниченко, О.А. Акімова. – К.: Видавництво ВП «Едельвейс», 2012. – 352 с.

14. Управління справами Національної академії наук України. – [Електронне джерело]. – Режим доступу: http://www.usnan.org.ua/ua/konkurs.html

15. Battelle R&D Magazine Annual Global Funding Forecast Predicts R&D Spending Growth will Continue While Globalization Accelerates. – [Електронне джерело]. – Режим доступу: http://www.battelle.org/media/press-releases/battelle-r-d-magazine-annual-global-funding-forecast-predicts-r-d-spending-growth-will-continue-while-globalization-accelerates

16. Calvert J. What’s special about basic research? – [Електронне джерело]. – Режим доступу: http://sciencepolicy.colorado.edu/students/envs_5100/calvert_2006_2.pdf
Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution 4.0 International License.