СЕРЕДОВИЩНО ОРІЄНТОВАНИЙ ПІДХІД ДО ВИХОВАННЯ У СТУДЕНТІВ ПОТРЕБИ ДО САМОСТІЙНИХ ЗАНЯТЬ ФІЗИЧНИМИ ВПРАВАМИ

Юрій Миколайович Вихляєв, Наталія Вікторівна Кузьменко

Анотація


У статті досліджено середовищно орієнтований підхід до виховання у студентів потреби до самостійних занять фізичними вправами як засіб актуалізації здорового способу життя молоді через включення їх в особистісно значущу діяльність функціонування поведінкових сеттінгів, що регламентують поведінку людини специфікою та умовами спортивних споруд, правилами видів спорту чи рухової активності, етикою взаємовідносин у даній групі спортсменів та аматорів. Розглянуті поведінкові сеттінги «Протасів яр» та «Більшовик» є прикладом зимового спортивно- оздоровчо-орієнтовного середовища, яке можна залучити для поліпшення навчального процесу з фізичного виховання, в якому активний педагогічний вплив на особистість студента на заняттях доповнюється спеціальними умовами системних формуючих впливів просторово-предметного і соціокультурного оточення, що виховують прояв спортивно-оздоровчих інтересів та потреб студентів до самостійних занять фізичними вправами.

Ключові слова


студенти; середовищно орієнтовний підхід; самостійні заняття; фізичні вправи; поведінкові сеттінги

Повний текст:

PDF

Посилання


Akmeologija fizicheskoj kul'tury i sporta : metodicheskie rekomendacii. (2009) Sostavitel' : Zav'jalova O.B. Krasnojarsk.

Anan'ev, V. A. (1998) Vvedenie v psihologiju zdorov'ja : uchebnoe posobie. Sankt-Peterburg : Izdatel'stvo BPA.

Asmolov, A. G. (2000) Obrazovanie v Rossii : ot kul'turi poleznosti – k kul'ture dostoinstva. Vospitanie shkol'nikov, 5, 5-12.

Belyh, S. I. (2013) Struktura koncepcii lichnostno orientirovannogo fizicheskogo vospitanija studentov universiteta. Fizicheskoe vospitanie studentov, 3, 3–9.

Bjelyh, S .I. (2013) Osobystisno orijentovane fizychne vyhovannja studentiv universytetiv. Navchal'nyj posibnyk. Donec'k : DonNU.

Beh, I. D. (2003) Vyhovannja osobystosti. Osobystisno orijentovnyj pidhid : teoretyko-metodychni zasady. Kyi'v : Lybid', Kn. 1.

Bulatova, M. M., Usachev, Ju. A. (2005) Sovremennye fizkul'turno-ozdorovitel'nye tehnologii v fizicheskom vospitanii. Teorija i metodika fizicheskogo vospitanija, 2, 342.

Vasina, T. L. (2008) Paradygma osobystisno-orijentovanogo navchannja. Visnyk Chernigivs'kogo nacional'nogo pedagogichnogo universytetu, Chernigiv, 58, Т.1., 77–79.

Vilenskij, V. K. (1994) Social'no-psihologicheskie determinanty formirovanija zdorovogo obraza zhizni. Teorija i praktika fizicheskoj kul'tury, 9, 9–15.

Vyhljajev, Ju. M. (2012) Organizacijno-metodychne zabezpechennja sekcijnoi' formy navchal'nogo procesu z fizychnogo vyhovannja. Navchal'no-metodychnyj posibnyk. Vinnycja : FOP Rogal's'ka.

Vyhljajev, Ju. M. (2014) Seredovyshhno orijentovanyj pidhid do samostijnyh zanjat' vydamy ruhovoi' aktyvnosti. Fizychna kul'tura, sport ta zdorov’ja nacii' : zbirnyk naukovyh prac'. Vinnyc'kyj derzhavnyj pedagogichnyj universytet im. Myhajla Kocjubyns'kogo. Vinnycja : TOV «Planer», 18, Tom 1, 47–51.

Dzjuba, Z. G., Kozhevnykova, L. K. (2007) Osobystisno-orijentovani systemy i tehnologii' u fizychnomu vyhovanni studentiv vyshhoi' shkoly. Visnyk Chernigivs'kogo derzhavnogo pedagogichnogo universytetu. Serija : Pedagogichni nauky. Fizychne vyhovannja ta sport. Chernigiv, 44, 335–338.

Kozin, Je. M., Blinova, N. G., Litvinova, N. A. (2000) Osnovy individual'nogo zdorov'ja cheloveka. Moskva : Gumanitarnyj izdatel'skij centr VLADOS.

Kryvoshejeva, G. L. (2001) Formuvannja kul'tury zdorov’ja studentiv universytetu : avtoreferat dysertacii' na zdobuttja naukovogo stupenja kandydata pedagogichnyh nauk : spec. 13.00.04 «Teorija i metodyka profesijnoi' osvity». Lugans'k.

Krucevych T. Ju., Bezverhnja, G. V. (2010) Rekreacija u fizychnij kul'turi riznyh grup naselennja : navchal'nyj posibnyk. Kyi'v : Olimpijs'ka literatura.

Serikov, S. G. (2002) Zdorov'esberegajushhee obrazovanie : paritet zdorov'ja i obrazovannosti uchashhihsja : monografija. Cheljabinsk : ChGNOC UrO RAO.

Judin, B. G. (2000) Zdorov'e : fakt, norma, cennost'. Mir psihologii, 1, 54–68.

Biddle, S. (1995) Exercise and phychosocial health Research Quarterly for Execise and Sport, 292–297.

Jensen, B. (1996) Two paradigms in health education. Denmark.

Pateman, B. (2003) Healthier students, better learners. Educational Leadership : J. of the Assoc. for supervision and curriculum Development, Alexandria, Vol. 61, 4, 70–73.


Пристатейна бібліографія ГОСТ


1. Акмеология физической культуры и спорта: [метод. рекоменд.] / Сост. : Завьялова О.Б. – Красноярск, 2009. – 20 с.

2. Ананьев В. А. Введение в психологию здоровья : учеб. пособие / В. А. Ананьев. – СПб. : Изд-во БПА, 1998. – 248 с.

3. Асмолов А. Г. Образование в России: от культури полезности – к культуре достоинства / А. Г. Асмолов // Воспитание школьников. – 2000. – № 5. – С. 5–12.

4. Белых С. И. Структура концепции личностно ориентированного физического воспитания студентов университета / С. И. Белых // Физическое воспитание студентов. – 2013. – № 3. – С. 3–9.

5. Бєлих С. І. Особистісно орієнтоване фізичне виховання студентів університетів / С. І. Бєлих. – Донецьк : ДонНУ, 2013. – 253 с.

6. Бех І. Д. Виховання особистості. Особистісно орієнтовний підхід : теоретико-методичні засади / І. Д. Бех. – К. : Либідь, 2003. – Кн. 1. – 278 с.

7. Булатова М. М. Современные физкультурно-оздоровительные технологии в физическом воспитании / М. М. Булатова, Ю. А. Усачев // Теория и методика физического воспитания. – 2005. – № 2. – С. 342.

8. Васіна Т. Л. Парадигма особистісно-орієнтованого навчання / Т. Л. Васіна // Вісник Чернігівського національного педагогічного університету. – 2008. – № 58. – Т.1. – С. 77–79.

9. Виленский В. К. Социально-психологические детерминанты формирования здорового образа жизни / В. К. Виленский // Теория и практика физической культуры. – 1994. – № 9. – С. 9–15.

10. Вихляєв Ю. М. Організаційно-методичне забезпечення секційної форми навчального процесу з фізичного виховання: Навч.-метод. посіб. / Ю. М. Вихляєв. – Вінниця : ФОП Рогальська І. О., 2012 – 81 с.

11. Вихляєв Ю. М. Середовищно орієнтований підхід до самостійних занять видами рухової активності / Ю. М. Вихляєв // Фізична культура, спорт та здоров’я нації : зб. наук. праць. – 2014. – Вип. 18. – Т. 1. – С. 47-51.

12. Дзюба З. Г. Особистісно-орієнтовані системи і технології у фізичному вихованні студентів вищої школи / З. Г. Дзюба, Л. К. Кожевникова // Вісник Чернігівського державного педагогічного університету. – 2007. – Вип. 44. – Серія : Педагогічні науки. Фізичне виховання та спорт. – С. 335–338.

13. Козин Э. М. Основы индивидуального здоровья человека / Э. М. Козин, Н. Г. Блинова, Н. А. Литвинова. – М. : Гуманит. издат. центр ВЛАДОС, 2000. – 192 с.

14. Кривошеєва Г. Л. Формування культури здоров’я студентів університету: автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. пед. наук: спец. 13.00.04 «Теорія і методика професійної освіти» / Г. Л. Кривошеєва. – Луганськ, 2001. – 20 с.

15. Круцевич Т. Ю. Рекреація у фізичній культурі різних груп населення: навч. посіб. / Т. Ю. Круцевич, Г. В. Безверхня. – К. : Олімп. літ-ра, 2010. – 248 с.

16. Сериков С. Г. Здоровьесберегающее образование : паритет здоровья и образованности учащихся : монография / С. Г. Сериков. – Челябинск : ЧГНОЦ УрО РАО, 2002. – 226 с.

17. Юдин Б. Г. Здоровье : факт, норма, ценность / Б. Г. Юдин // Мир психологии. – 2000. – № 1. – С. 54–68.

18. Biddle, S. (1995) Exercise and phychosocial health Research Quarterly for Execise and Sport, 292–297.

19. Jensen, B. (1996) Two paradigms in health education. Denmark.

20. Pateman, B. (2003) Healthier students, better learners. Educational Leadership: J. of the Assoc. for supervision and curriculum Development. Alexandria, Vol. 61, № 4, 70–73.Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.


Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution 4.0 International License.